8 juni 2016
CBS ’t Jok
Duinweg Hoorn 1
8896 KK Hoorn Terschelling
0562-448787
www.basisonderwijsterschelling.nl
 
Beste  ouders,
 
Voorstelling Oerol vrijdag 10 juni
Voor de groepen 3 t/m 8 is er vrijdagmiddag een voorstelling in de boerderij van Jelle Cupido in Lies. Deze voorstelling is van 13.00 tot 14.00 uur. De groepen 7 en 8 gaan met de leerkracht per fiets en fietsen na afloop naar huis. De groepen 3 t/m 6 gaan lopen naar Lies samen met de leerkrachten. De kinderen kunnen bij de boerderij worden opgehaald of zij gaan ook weer gewoon lopend naar school terug. U begrijpt dat de kinderen dan wat later bij school zijn. Kinderen hoeven geen bootpas mee te nemen.
 
Formatie komend schooljaar
De gesprekken over de formatie zijn in volle gang. Met de GMR zijn de uitgangspunten voor het nieuwe schooljaar inmiddels besproken.
We kunnen al melden dat het bestuur haar toestemming heeft gegeven dat cbs ’t Jok het nieuwe schooljaar ’s morgens met vier groepen gaat werken. Dus vier leerkrachten voor alle ochtenden. ’s Middags zal er een leerkracht minder zijn en zal er groepsdoorbrekend worden gewerkt. In de middagen zullen vooral de gymlessen en creatieve vakken aan de orde zijn.
Deze week of komende week hopen we ook de namen bij de groepen te kunnen aangeven.
 
Verandering binnen de GMR
Frouke Gerrits stopt als lid/voorzitter van de GMR. Marijke Teljeur-Collens, ouder van de Vossersschool, zal haar opvolgen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Pieter de Haan, ouder van cbs ’t Jok, de voorzittershamer hanteren.
 
Terugblik ouderavond
Op donderdag 19 mei hebben we een ouderavond gehad voor beide scholen van de vereniging. Ruim vijftig mensen hadden de weg nar ET-10 gevonden. In het gedeelte voor de pauze hebben Annriette van Duyvenbode (directeur per 1 augustus van beide scholen) en Piet van Kesteren ( vervanger van Carl Otten) uitleg gegeven over de plannen voor de komende jaren. Dit plan is vastgelegd in een strategisch beleidsplan met de titel “Samen werkt en samen ontwikkelt”. Ouders, leerlingen, leerkrachten, GMR en bestuur willen samen bouwen aan een waardevolle toekomst voor onze leerlingen. Ieder met zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en zijn/haar eigen talenten.
Onder leiding van Annriette van Duyvenbode en Carl Otten (voorlopig vervanger Piet van Kesteren) zal dit beleidsplan worden uitgewerkt. Met als stip op de horizon gepersonaliseerd onderwijs. Een op maat gemaakt werkplan voor ieder kind dat op deze wijze zich volledig kan ontplooien en zelf eigenaar kan worden van zijn/haar leerproces.
De beide schoolteams zullen op vele terreinen gaan samenwerken. Wat samen gedaan kan worden, zal samen gedaan worden. Wat verschillend moet, zal per keer worden beoordeeld. Naast de intensieve samenwerking tussen de scholen van onze vereniging, blijven bestaande organisatorische samenwerking met partnerscholen gehandhaafd. In komende nieuwsbrieven zal er telkens een aspect uit het strategisch beleidsplan onder de loep worden genomen.
Na de pauze werden de aanwezigen in groepen verdeeld. Met een coöperatieve werkvorm werden de kernwaarden van het daltononderwijs nog eens nader bekeken. Iedere groep werd gevraagd waar aan men denkt bij de volgende kernwaarden: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.
De reacties op deze avond waren van alle kanten zeer positief.
 
Agenda
10 juni             voorstelling 3 t/m 8
22 juni             schoolreisje 3 t/m 8
27 juni             kinderen vrij studiedag
07 juli              strandsportdag