logo  
7 juli 2016
CBS ’t Jok
Duinweg Hoorn 1
8896 KK Hoorn Terschelling
0562-448787
www.basisonderwijsterschelling.nl
 

 
 
   

Beste  ouders,
N.a.v. een aantal vragen van ouders over de formatie voor volgend schooljaar kom ik er in deze nieuwsbrief uitgebreid op terug. Ik zal u nog een aantal zaken uitleggen en hoop daar mee de ontstane onrust te kunnen wegnemen. Het spijt me dat ik in de vorige nieuwsbrief wat onduidelijk ben geweest. Met name de verdeling over de middag en waarom dit moet is niet helemaal duidelijk weergegeven.
Ik zal beginnen met juf Dagmar wat nader aan u voor te stellen.
Juf Dagmar heeft dit schooljaar het gehele jaar gewerkt in groep 7/8 van cbs Vossersschool. In het begin stage gelopen en daarna haar lio-stage daar gedaan. Bij een lio-stage moet ze de klas volledig zelfstandig draaien met natuurlijk een coach op de achtergrond. De ons bekende juf Hanny was haar coach en is lovend over haar capaciteiten. Ook vanuit de Pabo hebben we alleen maar lovende kritieken gehoord en Dagmar is met een zeer hoog cijfer geslaagd. Behalve de Pabo heeft zij op de VU in Amsterdam haar bachelor pedagogische wetenschappen gehaald. Dus zowel praktisch als theoretisch halen we echt een goede lerares binnen met ervaring in de groepen 7 en 8. Het komende jaar gaat zij ook sparren met Hanny om zo een goed klankbord te hebben. Zij heeft al kennis gemaakt met de kinderen en lectuur meegekregen als voorbereiding.
 
Waarom geen 4 leerkrachten voor de middag? Dit heeft te maken met een wat teruglopend leerlingaantal. Het aantal leerlingen bepaalt de vergoeding vanuit de overheid. We zijn dus in principe blij dat we alle ochtenden nog zo kunnen door draaien. Nu heb ik bij de middag de suggestie bij u gewekt dat we alleen creatieve vakken gaan geven. Ik heb dat helaas wat onzorgvuldig geformuleerd. Er komen op de middagen creatieve vakken, maar ook zal er gewoon geleerd gaan worden. Op de dinsdag zullen we de hele dag met 4 leerkrachten werken. Dan blijft de ochtendindeling gehandhaafd. Op de andere middagen gaan we groepen combineren. De ontstane combinaties worden dan 6/7/8, 3/4/5 en 1/2 . In de eerste 3 maanden gaat juf Hanna haar lio-stage doen in groep 5/6 met als coach juf Mirije. Dit betekent dat juf Mirije ook op de middagen inzetbaar is, dus hebben we dan 4 leerkrachten. Ook worden die drie maanden gebruikt om te kijken hoe het loopt en waar eventueel wat aangepast moet worden.
 
Hoe gaan de middagen er uit zien. Voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 zal er een half uur taakwerk op het rooster staan. Zelfstandig werken onder begeleiding van een leerkracht. Dit betekent dat er elke middag nog een uur over is voor andere activiteiten. Op maandagmiddag gaat groep 6/7/8 dan naar gym. Op vrijdagmiddag gaat groep 3/4/5/ naar gym. Het zwemmen blijft gewoon op de dinsdagmiddag staan. Op de woensdagmiddag kunnen de leerkrachten naast het zelfstandige werken bijv. tekenen en keuzewerk doen en op donderdag blijft het cultuur samen met de obs staan. De dinsdagmiddag blijven de groepen hetzelfde als ’s ochtends. Ik hoop van ganser harte dat dit beeld u gerust gaat stellen. Wij blijven een school waar kwaliteit wordt geleverd.
 
De samenwerking met de obs blijft op hetzelfde niveau. Organisatorisch doen we heel veel dingen samen en dat laten we ook zo. Bij de meeting in ET 10 hebben we de ouders uitgelegd wat onze plannen voor de toekomst zijn. De Daltonlicentie de komende 5 jaar nog meer gestalte geven en dit gaat gebeuren in nauwe samenwerking met cbs Vossersschool. Ook de inzet van digitale middelen zal samen met cbs Vosserssschool worden ingevoerd. We zijn in de eindfase wat de keuze van digitale middelen betreft. U zult daar het komende schooljaar uitgebreid over worden ingelicht.
 
Ik wens mijn opvolger, het team en het bestuur heel veel succes met het uitwerken van de ingezette koers en hoop voor cbs ’t Jok op nog heel veel goede jaren.
 
Met een vriendelijke groet,
Gerard van de Haar
 
Nog wat berichtjes
Woensdag afscheid van juf Ria. Het programma kent u en de kinderen krijgen een broodje tussen de middag. Vanaf 13.00 uur gelegenheid voor ouders haar de hand te drukken en als u voor 14.00 uur weg gaat kunt u uw kind meenemen.
Morgen krijgt u een brief over het eindfeest van volgende week donderedag mee dat de ouderraden van beide scholen hebben georganiseerd. Denkt u nog aan de vraag van de hapjes voor tussen de middag.