Nieuwsbrief CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  September 2016
 
Gezamenlijke Nieuwsbrief:
De eerste gezamenlijke nieuwsbrief van dit schooljaar is een feit. Voortaan zullen de nieuwsbrieven er zo uit komen te zien. Eerst een stukje wat voor beide scholen geldt en daarna het nieuws van de school van uw kind(eren).
 
Nieuw bestuurlid:
Het bestuur van onze vereniging is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Harmen van der Ende zijn termijn zit er op en hij heeft aangegeven niet nog een periode plaats te nemen in het bestuur.
Het bestuur vergaderd ongeveer 8 keer per jaar. Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie over wat het  bestuur doet dan kunt u zich aanmelden bij een van de bestuursleden: Marion Cupido, Iemke Ruijg, Nouschka Lammers of Rijk van Veen
 
Informatieavonden
Voor beide scholen is de informatieavond geweest. Bij beide scholen kunt u terug lezen wat er die avond is behandeld. Wat op beide avonden is besproken is het feit dat er op de Vossersschool in de ochtenden met 5 groepen en in de middagen met 4 groepen wordt gewerkt en dat er op ’t Jok in de ochtenden met 4 groepen en in de middagen met 3 groepen wordt gewerkt. Afgelopen dagen was er een ouder met de vraag hoe dat nou kan. Vanuit het ministerie komt er voor ’t Jok geld binnen voor 3 klassen en voor de Vossersschool voor 4 klassen dit is gebaseerd op het aantal leerlingen. Het bestuur heeft besloten om in te zetten op kwaliteit en daardoor dus op beide scholen op de ochtend met een extra groep te draaien.
 
Carl Otten:
Misschien bent u hem al in een van de 2 scholen tegengekomen maar sinds vorige week is Carl begonnen met re-integreren.  Carl gaat eerst op beide scholen kijken en dan rustig starten. De dagelijkse leiding blijft vooralsnog in handen van Piet van Kesteren en Annriëtte van Duyvenbode.
 
E-mailadressen en telefoonnummer:
Wilt u er aan denken dat wanneer u een nieuw e-mailadres en/of een nieuw telefoonnummer krijgt u dit ook even doorgeeft aan school?
 
 

 
 
 
Nieuw op school:
Na de vakantie zijn Boris Cupido en Jilles Roos komen wennen op school, Volgende week worden beide mannen 4 jaar. Ze kennen de school al omdat ze regelmatig mee zijn geweest om hun broers naar school te brengen. Boris en Jilles we hopen dat jullie een leuke leerzame tijd op ’t Jok zullen hebben.
 
Informatieavond:
Afgelopen woensdagavond was de ouderavond op ’t Jok. Deze avond hebben we gesproken over hoe een schoolplan tot stand komt en daaruit voortvloeiend het jaarplan. Het jaarplan is een plan waarin staat waar het komend jaar op school aan gewerkt gaat worden.  Zodra het jaarplan klaar is zal deze op de site gezet worden. Er is gesproken over ICT en de website. Aan de website is een app gekoppeld, deze app hebben we geïntroduceerd. Sinds dit schooljaar wordt er in de groepen ook met Rekentuion en Taalzee gewerkt. Dit zijn 2 webbased programma’s die de kinderen op hun eigen nieveau volgen en daarop inzetten. De kindern hebben de 1e keer dat ze met het programma gaan werken een soort niveau toets gemaakt en aan de hand daarvan worden ze op een niveau gezet vanaf dan werkt ieder kind op zijn/ haar eigen niveau. De leerkracht kan zien en bijhouden wat een kind doet en het programa eventuee aanpassen om een bepaald onderdeel extra te oefenen. Er is een presentatie gegeven over de Engelse methode: “Groove me”. Sinds dit schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 ook Engels. Dit gaat allemaal spelenderwijs, bij de kinderen van de groepen 1-2 met Bobo in de hoofdrol, in de groepen 3-4 neemt een dj de kinderen mee en de kinderen van de groepen 5-6 leren Engels aan de hand van een liedje wat ze gaan vertalen. De kinderen zijn naast de juffen erg enthousiast. Tenslotte heeft Sietske ons nog meegenomen in een Dalton vragen spel.
 
Schoolapp:
Aan de website is een app gekoppeld. Deze kunt u installeren op uw telefoon.
Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.203.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.
 
Ouder-kind gesprekken met de leerkracht:
In de week van 3 oktober vinden de ouder-kind gesprekken plaats samen met de leerkracht van uw kind(eren). Vanaf maandag 26 september liggen de lijsten klaar bij de klassen waarop u zich kunt inschrijven.
 
Hoofdluizenouders:
De school is op zoek naar ouders die mee wil helpen bij de hoofdluiscontrole. Deze controles vinden na iedere vakantie plaats en mochten er hoofdluizen gesignaleerd worden dan is er nog een extra controle.  De controles nemen maximaal 30 minuten in beslag.
 
Belangrijke data:
Woensdag 28 september: verkoop kinderpostzegels
maandag 3 oktober: start kinderboekenweek ‘t Jok
Vrijdag 7 oktober: Kinderen vrij ivm studiedag team
 
De data dat de kinderen op pad gaan met SBB worden nog bekend gemaakt.

 

 
 
 
 
  
Nieuw op school:
Douwe Smit wordt 13 november 4 jaar en kan niet wachten tot hij eindelijk naar school mag. Sinds vorige week is hij aan het wennen/oefenen. Douwe we hopen dat je een leuke leerzame tijd op de Vossersschool krijgt.
 
Informatieavond:
Donderdag 8 september was de informatieavond. We hebben het deze avond gehad over het jaarplan, hoe komt deze tot stand en wat staat er in. We hebben het gehad over de aanschaf van i-pads en de app die gekoppeld is aan de website. Davinci, de nieuwe methode voor geschiedenis aardrijkskunde, techniek, natuur en verkeer. Engels voor de kinderen van de groepen 1 /m 6  en er zijn wat organisatorische zaken besproken. Het was een leuke informatieve avond.
 
Schoolapp:
Aan de website is een app gekoppeld. Deze kunt u installeren op uw telefoon.
Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.038.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.
 
Whats-app groepen:
We willen graag van iedere groep een whats app groep maken. Op deze manier kan er in sommige gevallen sneller gecommuniceerd worden. Te denken valt aan het schoolreisje van vorig schooljaar van de groepen 1-2. Op het allerlaatste moment moesten de kinderen ergens anders opgehaald worden dan vooraf de planning was. Voordat we dit met alle ouders gecommuniceerd hadden was er best veel tijd over heen gegaan. Heb je dan een app dan is het 1berichtje en alle ouders weten het.
Wilt u hier niet aan mee doen wilt u het dan aan de leerkracht doorgeven? Het is de bedoeling dat er in deze app alleen school gerelateerde zaken besproken worden.
 
Ouderpanel:
We willen graag een ouderpanel in het leven roepen. Dit panel bestaat uit een groepje ouders die 1 keer in de 6 a 8 weken met mij, Annriëtte, ’s morgens samen komen onder het genot van een bakje koffie of thee en daar bepaalde schooldingen bespreken. Te denken valt aan: was de nieuwsbrief op tijd, missen er zaken in de nieuwsbrief, er wordt gepest, we horen bij het hek dat…  We willen graag een groep van (ongeveer)4 ouders die bijna alle groepen vertegenwoordigen. Lijkt het u leuk dan kunt u zich aanmelden bij Annriette.
 
Ouder-kinddag:
Vrijdagochtend is de ouder-kinddag. Het thema dit jaar is: goedemorgen, zonder zorgen! We verzamelen om 6.45 uur op veldje HOP. Aan gezien de kinderen met de leerkracht terug naar school gaan vragen we u om de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zoveel mogelijk zonder fiets naar school te latenkomen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan met de leerkracht op de fiets naar school.
 
Ouder-kind gesprekken met de leerkracht:
In de week van 3 oktober vinden de ouder-kind gesprekken plaats samen met de leerkracht van uw kind(eren). Vanaf maandag 26 september liggen de lijsten klaar bij de klassen waarop u zich kunt inschrijven.
 
Bericht van de juffen van de groepen 1-2:
* De kinderen nemen geregeld mooie werkjes mee naar huis. Omdat de tassen nu aardig gevuld zijn met broodbakjes en bekers, willen we jullie vragen om in de tas altijd even een plastic tas te doen. Hier kunnen de werkjes e.d. dan in. Voor de kinderen wat handiger te tillen.
*Voor ons nieuwe thema 'jong en oud' (Kinderboekenweek) zijn wij op zoek naar (pas)foto's. We gaan met de kinderen een stamboom maken. Hebben jullie thuis nog foto's liggen op pasfoto formaat van de kinderen, papa's, mama's en opa's oma's? Deze dan graag meegeven naar school. We starten met deze opdracht in de week van 3 oktober.
 
Bericht van de juffen van de groepen 3 en 4:
De juffen vragen of u beneden afscheid van uw kind(eren) zou willen nemen en dan kunnen de kinderen alleen naar de klas gaan.
Wanneer de kinderen gym of zwemmen hebben zou u er dan voor willen zorgen dat ze kleding aan hebben die ze zelf makkelijk aan en uit kunnen doen? Het is ook handig als op deze dagen de (lange) haren van de meiden in een staart of vlecht zit.
 
Belangrijke data:
Vrijdag 23 september: ouder-kinddag (start 6.45 uur, veldje HOP)
Dinsdag 27 september: groepen 1-2 met SBB op stap
Woensdag 28 september: verkoop kinderpostzegels
maandag 26 september: start kinderboekenweek Vossersschool
Vrijdag 30 september: uiterlijke inleverdatum ouderhulplijst
Maandagmiddag 3 oktober: groepen 5-6 met SBB op pad
Woensdagochtend 5 oktober: groepen 7-8 met SBB op pad
Donderdagmiddag 6 oktober: praktijkmiddag
Vrijdag 7 oktober: Kinderen vrij ivm studiedag team