Nieuwsbrief 2: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  Oktober 2016
 
 
Nieuw bestuurlid:
Het bestuur van onze vereniging is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Harmen van der Ende zijn termijn zit er op en hij heeft aangegeven niet nog een periode plaats te nemen in het bestuur.
Het bestuur vergaderd ongeveer 8 keer per jaar. Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie over wat het  bestuur doet dan kunt u zich aanmelden bij een van de bestuursleden: Marion Cupido, Iemke Ruijg, Nouschka Lammers of Rijk van Veen
 
ICT:
Tijdens de informatieavonden hebben we gesproken over ict. We zijn in zee gegaan met Amac, een bedrijf werkt met i-pads en deze ook levert. De leerkrachten hebben in de zomervakantie alvast allemaal een i-pad gekregen om daar alvast mee te oefenen en eigen mee te worden. Deze i-pads worden al ingezet in de klassen voor de leerlingen. Vanuit beide teams is een werkgroep opgericht die zich oa gaat verdiepen in app’s die we kunnen gebruiken in de klassen en het toepassen van de i-pad in de lessen. Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep is er gesproken over de computers op beide scholen, niet alles werkt even goed en even snel. De wens is toen uitgesproken om alvast wat i-pads op de scholen te hebben. Het bestuur heeft hier mee ingestemd en de i-pads zijn besteld. Deze zullen in de herfstvakantie op het eiland komen, (meester) Pieter gaat ze dan startklaar maken en daarna worden ze als hulpmiddel in de klassen ingezet.
 
Studiedag: 
Vrijdag 7 oktober hebben de leerkrachten van beide scholen ene studiedag. Deze dag staat in het teken van Dalton. De kernwaarde samenwerken wordt behandeld en we zullen het stuk samenwerken van het Daltonboek aanpassen.
 
Ontbijten met de Burgemeester:
De kinderen van groep 8, van alle basisscholen op het eiland, zijn uitgenodigd om met de Burgemeester te gaan ontbijten in de week van ht Nationaal ontbijt. Tijdens deze week wordt er stil gestaan bij het feit dat kinderen goed moeten ontbijten voordat ze naar school gaan. Tijdens het ontbijt met de burgemeester gaan de kinderen met hem in gesprek over… van alles en nog wat. De datum voor dit ontbijt is donderdag 10 november of vrijdag 11 november.
 
Schoolfruit:
Beide scholen hebben zich aangemeld voor schoolfruit en beide scholen mogen deelnemen aan dit project. Het project houdt in dat er 3 keer per week fruit komt voor de kinderen. Het project start in de week van 7 november en duurt t/m 14 april. Wilt u meer weten of lezen over het project schoolfruit dan kunt u dat vinden op www.euschoolfruit.nl .
 
Herfstvakantie:
Morgen, donderdag 6 oktober, begint voor de kinderen de herfstvakantie. Het zou fijn zijn dat het mooie weer nog even aanhoudt en dat iedereen van de vrije dagen geniet. Maandag 24 oktober hopen we iedereen weer terug te zien.

 

 
 
 
 
  
Groep 3:
De kinderen van groep 3 schuiven tussen de middag aan bij de kinderen van de groepen 1 en 2. Voor de zomervakantie hebben we gezegd dat we dit voor de herfstvakantie gingen evalueren. Tijdens de teamvergadering hebben we dit gedaan en we hebben besloten om dit nog even door te voeren tot de kerstvakantie. Dan is er weer een evaluatiemoment om te kijken hoe het gaat en of we wat moeten veranderen aan de combinatiegroepen op de middag.
 
Melk abonnement:
Aan het begin van het schooljaar zijn er weer enkele melkabonnementen afgesloten. Zouden de ouders die dit gedaan hebben het abonnementsgeld van 40 euro willen overmaken op de rekening van de ouderraad (NL45RABO0342408275) onder vermelding van melkabonnement en de naam van uw kind(eren). Alvast bedankt!
 
Schoolontbijt/ schoollunch:
CBS ’t Jok heeft zich aangemeld voor het Nationaal schoolontbijt. Dit ontbijt vindt plaats op maandag 8 november. Wij hebben besloten om niet met z’n allen te gaan ontbijten maar wij gaan met z’n allen lunchen. U kind(eren) hoeft/ hoeven deze dag dus geen eten mee voor tussen de middag. We helpen u tegen de tijd nog wel even herinneren aan het feit dat er geen eten mee hoeft tussen de middag.
 
Belangrijke data:
Donderdag 6 oktober: Start herfstvakantie (t/m zondag 23 oktober)
Vrijdag 7 oktober: Kinderen vrij ivm studiedag team
Maandag 24 oktober: Weer naar school
Donderdag 27 oktober: Groepen 5/6 naar West voor de zeeliedenherdenking
 
De data dat de kinderen op pad gaan met SBB worden nog bekend gemaakt.


 
                                                             
 
 
 
 
 
 Cranberries zoeken:
Donderdagmiddag 6 oktober gaan alle groepen cranberries zoeken op het Studentenplak. Een andere plek dan voorgaande jaren omdat de napluk nog niet vrijgegeven is. Wilt u rekening houden met de kleding van uw kind(eren) en wilt u ze laarzen aan doen en een plastic tas meegeven waar de cranberries inkunnen. We vertrekken rond 12.30 uur van school en zijn om 14.15 uur weer terug.
 
Bericht van de juffen van de groepen 1-2:
De juffen van de kleuters zoeken houten klompjes. Hiermee wordt een knutselwerkje gemaakt. 
 
Belangrijke data:
Donderdagmiddag 6 oktober: Cranberries zoeken
Donderdagmiddag 6 oktober: Herfstvakantie begint
Vrijdag 7 oktober: Kinderen vrij ivm studiedag team
Maandag 24 oktober: Weer naar school
Donderdag 27 oktober: Groepen 5 en 6 naar de zeeliedenherdenking
 
 
Annriette van Duyvenbode