Nieuwsbrief 3: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  November 2016
 
 De eerste week na de herfstvakantie zit er al weer op! We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad. De komende weken staan in het teken van Sint Maarten, Sinterklaas en de Kerst. Het is een drukke maar gezellige tijd.
 
Ontbijten met de Burgemeester:
De kinderen van groep 8, van alle basisscholen op het eiland, zijn uitgenodigd om met de Burgemeester te gaan ontbijten in de week van het Nationaal ontbijt. Tijdens deze week wordt er stil gestaan bij het feit dat kinderen goed moeten ontbijten voordat ze naar school gaan. Tijdens het ontbijt met de burgemeester gaan de kinderen met hem in gesprek over… van alles en nog wat. De datum voor dit ontbijt is donderdag 10 november.
 
Schoolfruit:
Beide scholen hebben zich aangemeld voor schoolfruit en beide scholen mogen deelnemen aan dit project. Het project houdt in dat er 3 keer per week fruit en/of groente komt voor de kinderen. Het project start in de week van 7 november en duurt t/m 14 april. We weten op dit moment nog niet op welke dagen het fruit/groente op de scholen komt en dus uitgedeeld wordt. Zodra we daar meer duidelijk over hebben dan laten we het u weten.
 
Voorleeswedstrijd:
Tot een paar jaar geleden werd er door de bibliotheek ieder jaar voor de kinderen van de groepen 7 en 8 een voorleeswedstrijd georganiseerd. Door omstandigheden is dit een paar jaar niet gebeurd en eigenlijk is dat best jammer. Er is nu een nieuwe groep mensen opgestaan, Emke Fries, Michiel Funke, Cora van Herwaarde, Marlies van Nouhuijs en Jolanda Hartendorp, die de handen in een hebben geslagen en de voorleeswedstrijd weer op poten hebben gezet. Op iedere school worden er voorrondes gehouden en de winnaar van elke school gaat naar de finale op woensdag 23 november.
De finale vindt plaats in: “Het Raadhuis” op West.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek:
Om de 2 jaar krijgt u als ouder een oudertevredenheidsonderzoek. Voor dit jaar staat het onderzoek op de planning. We hopen dit tevredenheidsonderzoek in november te kunnen afnemen bij de ouders. We houden u op de hoogte wanneer de lijsten digitaal klaar staan om afgenomen te worden.
 
  
Op stap met SBB:
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan dinsdagmiddag, 1 november, met SBB op stap. Wilt u rekening houden met de kleding van uw kind(eren)?  
 
Schoolontbijt/ schoollunch:
Beide basisscholen van ’t Jok hebben zich aangemeld voor het Nationaal schoolontbijt. Dit ontbijt vindt plaats op dinsdag 8 november. Wij hebben besloten om niet met z’n allen te gaan ontbijten maar wij gaan met z’n allen lunchen. U kind(eren) hoeft/ hoeven deze dag dus geen eten mee voor tussen de middag. Wanneer er dieetwensen zijn voor de kinderen zou u die dan door willen geven bij de juffen dan kunnen we daar rekening mee houden.
  
Sint Maarten:
Komende week wordt er een start gemaakt met het maken van de lampionnen. Woensdag wordt er eerst een verhaal verteld over wie Sint Maarten eigenlijk was. Donderdag gaan de kinderen dan starten met het maken van de lampion zodat ze hier vrijdag 11 november, zingend, mee langs de deuren kunnen. We willen in deze tijd van krijgen ook wat voor andere mensen doen. Voor de voedselbank, op het eiland, willen we graag verzorgingsproducten verzamelen. De kinderen kunnen vanaf morgen de verzorgingsproducten, shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstel, scheerschuim etc inleveren op school en wij zorgen dan dat alles bij de voedselbank terecht komt.
 
Nieuwe leerlingen:
In december worden Femme Pheifer en Leen Voogd 4 jaar. Vanaf deze week zullen beide kinderen oefenen in groep 1.
Vanaf maandag 28 november komen Sverre en Anne Nynke Bikowski bij ons op school. Zij verhuizen van Stiens naar Terschelling. Sverre komt in groep 3 en Anne Nynke komt in groep 6.
Femme, Leen, Sverre en Anne Nynke we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op CBS ’t Jok en daar samen met jullie ouders een gezellige en leerzame tijd zullen hebben.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 1 november: groepen 3 en 4 met SBB op stap
Donderdag 3 november: lampioncrea (12.30 uur- 13.45 uur)
Dinsdag 8 november: Ouderpanel
Dinsdag 8 november: Schoollunch (wordt verzorgd!)
Donderdag 10 november: groep 8 Burgemeester ontbijt
Donderdag 10 november: lampioncrea
Vrijdag 11 november: Sint Maarten
Zaterdag 19 november: Sinterklaas en zijn pieten komen op Terschelling
Maandag 21 november: Sinterkaas crea
Woensdag 23 november: voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 in het Raadhuis
Dinsdag 29 november: meeloopdag groep 8 op ’t Schylger Jouw  
 
 
Ouderpanel:
Via de ouderhulplijst kon u zich opgeven voor het ouderpanel. Brenda Collens , Marijke Teljeur, Lillian Simons, Frouke Gerrits, Diana Kuijper, Theresia van der Zee, Nynke de Ruiter en Nynke Bakker hebben zich hier voor aangemeld. Er worden verschillende zaken besproken die spelen op school, dit kunnen zaken zijn ide niet zo goed gaan en aandacht behoeven maar ook als dingen wel goed gaan is dat voor het team leuk om te horen. De volgende bijeenkomst van het ouderpanel is op dinsdagmiddag 13 november.
 
Lampionoptocht Stilen:
Vorige week is tijdens het circuit een start gemaakt met het maken van de lampionnen. Komende week worden ze afgemaakt en mocht het nodig zijn dan is er nog een mogelijkheid om de lampionnen klaar te krijgen. De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan op donderdagochtend 10 november met hun lampion naar “de Stilen” om daar hun lampion te showen en enkele liedjes te zingen. 
 
Koffieochtend:
Voor de zomervakantie hebben we enkele informatieavonden gehad over het 5 gelijke dagen model. We hebben toen ook beloofd om na een aantal weken in het nieuwe schooljaar een koffieochtend, voor de ouders, te organiseren waarop de eerste bevindingen besproken kunnen worden. Donderdagochtend 17 November, 8.30 uur, hebben we ingepland om samen te komen en ervaringen te delen. 
 
Nieuwe leerlingen:
Na de herfstvakantie komen Kiki Slinger, Marit Gerlofsma en Sam Woudenberg 2 keer in de week oefenen op school. Ze worden alle drie in december 4 jaar.
Afgelopen maandag was Jazz Brown op school om een dagje mee te draaien in groep 2. Zij komt met haar broertje en ouders in de kerstvakantie naar het eiland en komt na de vakantie bij ons op school.
Kiki, Marit, Sam en Jazz we hopen dat jullie en je ouders zich snel thuis zullen voelen en  een leuke en leerzame tijd gaan krijgen op de Vossersschool.
 
Op stap met SBB:
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan donderdagmiddag met SBB op stap. Wilt u rekening houden met de kleding van uw kind(eren)?
 
Belangrijke data:
Donderdag 3 november: groepen 3 en 4 met SBB op stap
Donderdag 10 november: groepen 1 en 2 lampionoptocht in de Stilen
Donderdag 10 november: groep 8 Burgemeester ontbijt
Vrijdag 11 november: Sint Maarten
Maandag 14 november: onderzoeken GGD groep 7
Donderdag 17 november: 8.30 uur ervaringen 5 gelijke dagenmodel bespreken
Zaterdag 19 november: Sinterklaas en zijn pieten komen op Terschelling
Maandag 21 november: praktijkmiddag
Woensdag 23 november: voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 in het Raadhuis
Maandag 28 november: meeloopdag groep 8 op ’t Schylger Jouw
 
 
 
 Annriette van Duyvenbode