Nieuwsbrief 5: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  December 2016
 
Nieuwsbrief:
Er is bij sommige mensen enige verwarring over de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is voor beide 
scholen. Hij is als volgt opgebouwd: er wordt begonnen met nieuws wat voor beide scholen  geldt, hierna komt het logo van de school en daaronder staat het nieuws wat bij die school hoort. 
Dan komt het logo van de andere school en het nieuws wat bij die school hoort. Om de 
verwarring te verkomen zal ik vanaf nu het logo van de school vergroten zodat het duidelijker wordt. 

Verhalenschuur:
Van de organisatie van de voorleeswedstrijd kregen we onderstaande e-mail:
Vanuit Staatsbosbeheer krijgen wij het verzoek naar aanleiding van het artikel in de Terschellinger om kinderen uit te nodigen om voor te lezen in de Staatsbosbeheerschuur. 
In de schuur zullen tijdens de kerstvakantie op verschillende tijdstippen verhalen verteld worden. 
Op 24 december / 14.00 uur is de opening van de Verhalenschuur en hierbij mogen kinderen een  stukje voorlezen. Het gaat om 5 tot 10 minuten per kind. Het liefst een stukje uit een boek over 
de natuur, een ander leuk kort (kerst-)verhaal mag natuurlijk ook. Hierbij is iedereen uitgenodigd, dus familie en vrienden zijn van harte welkom om mee te komen naar de schuur in Lies. 
Lijkt het je leuk om mee te doen stuur dan een berichtje naar: M.bos@staatsbosbeheer.nl(Meyndert) 

Met vriendelijke groeten, Jolande & Marlies , Emmy en Michiel & Cora 

Kerstvakantie:
Vrijdag krijgen alle kinderen om 12.00 uur vakantie. We wensen iedereen een rustige, gezellige maar bovenal gezonde vakantie toe. Dinsdag 10 januari 2017 hopen we iedereen weer te zien op school.  

Studiedag:
Maandag 9 januari hebben de leerkrachten van beide scholen een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. De studiedag staat in het teken van Daltononderwijs, persoonlijk leren en ICT. In de volgen-
de nieuwsbrief vertellen we wat er allemaal is besproken en afgesproken. 


 


 
Schoolapp:
Nog niet alle ouders hebben de schoolapp op hun telefoon geïnstalleerd. Dat  gaat als volgt:
Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.203.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.
 
Nieuw MR-lid:
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor een nieuw mr lid. Hanneke Roos heeft zich hier voor aangemeld. We zijn hier erg blij mee en heten Hanneke van harte welkom in de gmr.
 
Kerstmarkt:
Donderdag 22 december is er op het plein een kerstmarkt. De kinderen hebben de afgelopen 2 
weken enorm hard hun best gedaan om de kramen vol te krijgen met mooie kerstcreaties. De kerstcreaties zullen verkocht worden. Ook zijn er optredens op het plein. De markt begint om
17.00 uur en zal tot ongeveer 19.00 uur duren. Bij slecht weer wordt de markt verplaatst naar bin-nen in school. Een deel van de opbrengst van deze markt komt ten goede aan Serious Request.
 
kerstviering:
Vrijdagochtend 23 december gaan we met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden naar de kerk om daar een kerstviering te houden. Om 8.15 uur is iedereen van harte welkom in de kerk.
Het thema van onze kerstviering is: Samen, warm, gezellig! De kinderen hebben de afgelopen 2 weken veel en enthousiast geoefend om er een mooie kerstviering van te maken.    
 
Belangrijke data:
Donderdag 22 december: kerstmarkt op het schoolplein 17.00 uur tot 19.00 uur
Vrijdag 23 december: kerstviering CBS ’t jok in de kerk 8.15 uur
Vrijdag 23 december: Vakantie begint 12.00 uur!
Maandag 7 januari 2017: Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij


 
 
 

                                                             
 
Ouderpanel: 
Vorige week is het ouderpanel weer bijeen geweest. Verschillende punten zijn aan bod gekomen. 
Enkele punten gaan we eerst nog even in het team  bespreken en die zal ik in een volgende nieuws-
brief behandelen. Hieronder volgen al wat punten waar we uw aandacht voor vragen:
Fietsverlichting: het is een ouder opgevallen dat sommige kinderen geen of  slechte fietsverlichting hebben. Wilt u controleren of de verlichting op de fiets van uw kind(eren) het doet?
Kinderen op halen: het viel de ouders op dat het hek, waar de kinderen met de fiets doorheen moeten, vaak dicht staat met wachtende ouders of kinderen die hun vader en/of moeder niet kan/ kunnen vinden. We willen de ouders vragen om zoveel mogelijk op het schoolplein te wachten op 
hun kind(eren) zodat de uitgang vrij blijft. De kinderen gaan we vragen om niet tussen de hekken tewachten. Op deze manier hopen we op een soepelere doorstroming.
Schoolapp. Nog niet alle ouders hebben de schoolapp op hun telefoon geinstalleerd. Dit gaat als volgt: Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.038.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.

Kerst: 
Donderdagavond is onze kerstviering. De viering is dit jaar op school. U kunt uw gerecht eerst afge-ven zodat de buffetten gemaakt kunnen worden. Hierna zijn er enkele liederen van de kinderen, 
zingen we met z'n allen enkele liedjes en is er een kort toneelspel. Na deze optredens zoeken we allemaal een plekje aan tafel en gaan we verder met onze kerstviering. We hopen op een gezellig
samen zijn.  
 
Nieuwjaarslunch:
In plaats van het kerstontbijt organiseert de ouderraad op woesndag 11 januari een nieuwjaarslunch voor de kinderen. De kinderen hoeven deze dag dus geen lunch mee voor tussen de middag, dit wordt allemaal geregeld!

Opa- en omadag:
Woensdag 11 januari is de opa en oma dag op de Vossersschool. Opa's en oma’s zijn deze ochtend van 8.30 uur tot 10.15 uur van harte welkom om te kijken wat hun kleinkind(eren) doen op school!


Schoolkrant:
De schoolkrant wordt nog steeds bijgehouden met nieuwe foto’s van activiteiten die hebben plaats gevonden. Voor degene die niet meer weten hoe ze daar terect moeten komen volgt hier het adres nog een keer. http://schoolkrant.frl/cbsvossersschool.
 
Belangrijke data:
Donderdag 22 december: Kerstviering 17.30 uur
Vrijdag 23 december: 12.00 uur vakantie
Maandag 9 januari 2017: Studiedag leerkrachten, kinderen zijn vrij
Woensdag 11 januari: Opa- en omadag 8.30 uur tot 10.15 uur
Woensdag 11 januari: Nieuwjaarslunch voor de kinderen
 
 
  
Annriette van Duyvenbode