Nieuwsbrief 6: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  Januari 2017
 
Studiedag:
Maandag 9 januari hadden de leerkrachten van beide scholen een studiedag. We hebben het erover gehad hoe we ons Daltononderwijs nog beter op de kinderen kunnen toespitsen. De i-pads heeft Pieter aan de praat gekregen, ieder klas heeft er nu dus 4 extra bij. We hebben de mogelijkheden van enkele app’s besproken en afgesproken dat die ingezet gaan worden in de klassen. Enkele app’s die al uitgeprobeerd zijn en die we gaan gebruiken in de klassen worden geborgd.
 
Squla app:
Op school werken we op de i-pads met onder andere Squla. Er zijn ook enkele ouders die squal hebben aangeschaft voor thuis. Het account van thuis kan gekoppeld worden aan het schoolaccount van uw kind(eren). Wanneer u dit wilt dan kan u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind, u ontvangt dan een code van de leerkracht en die kunt u dan thuis invoeren. Hierna wrdt het thuis acoount aan het schoolaccount gekoppeld.
 
Ouderavond Mediawijsheid:
Donderdagavond 2 februari wordt er voor alle ouders, van de 5 basisscholen, een ouderavond over digitale media georganiseerd. Deze avond wordt gegeven door Christa van Diepen van GGD-Fryslan.
De avond al er als volgt uitzien:
-  Er wordt gestart met een algemeen deel: waarom deze avond, wat kunt u verwachten en het verloop
- Hierna komt een stukje informatie en diepgang: nieuwtjes, aandachtspunten, geschikte spellen/ app’s , uitleg over Pegi/kijkwijzer en is er ruimte voor vragen.
- Vervolgens gaan we in groepen uiteen en behandelen we enkele discussie kaarten.
- gezamenlijke afsluiting waarbij opvallende items besproken worden.
De avond wordt gehouden in de brede school op West en begint om 20.00 uur. De uitnodiging wordt morgen verstuurd.
 
Ouder-kind gesprekken:
In de week van 6 februari staan de oudergesprekken gepland. De intekenlijsten liggen vanaf maandag 30 januari klaar op school. 
 
 
 


 
Voorleesontbijt:
Woensdag 25 januari is het voorleesontbijt. Het thema dit jaar is: “Elke dag feest”. Op school wordt het prentenboek: Fijn feestje, voorgelezen worden. De juffen spelen het verhaal uit. De ouderraden zorgen er voor dat de kinderen deze ochtend een krentenbol en een pakje drinken krijgen.
 
Voorstelling uurcultuur:
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan maandagochtend naar een voorstelling van uurcultuur. Ze gaan daar kijken naar: “Er was eens… Sneeuwwitje”. De voorstelling vindt onder schooltijd plaats en zal ongeveer 45 minuten duren.
 
Nieuw op school:
Na de vakantie zijn Meike, Ties en Linde de Jong bij ons op school gekomen. Alana komt ook 2 ochtenden in de week omdat ze in februari 4 jaar wordt. Meike, Ties, Linde en Alana we hopen dat jullie je draai op CBS ’t Jok gaan vinden en samen met jullie ouders een leuke en leerzame tijd tegemoet gaan.
 
Belangrijke data:
Maandag 30 januari: groepen 1 t/m 4 voorstelling keunstwurk
Dinsdag 31 januari: GGZ onderzoeken groep 7
Donderdag 2 februari: Ouderavond digitale media
Week van 6 februari: Ouder-kind gesprekken
Dinsdag 14 februari: rapporten mee
Dinsdag 14 februari: KINDEREN KRIJGEN VAKANTIE

 
 
                                                              
Fenne Mare Overal:
Fenne is alweer 2 weken oud en juf Hanny is helemaal trots. Juf Hanny liet weten dat ze binnenkort een keer op school komt, als we weten wanneer dit is laten we het u weten.
 
Voorleesontbijt:
Woensdag 25 januari is het voorleesontbijt. Het thema dit jaar is: “Elke dag feest”. Wij wijken iets af, we hebben geen voorleesontbijt maar we hebben een voorlees pauze. Rond 9.45 uur zal er in iedere groep voorgelezen worden. Dat kan de leerkracht maar ook een opa, vader zwemjuf of iemand van de KNRM zijn. De kinderen krijgen allemaal wat lekkers te eten en te drinken. De kinderen moeten thuis dus ontbijten.
 
Voorstelling uurcultuur:
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan maandagochtend naar een voorstelling van uurcultuur. Ze gaan daar kijken naar: “Er was eens… Sneeuwwitje”. De voorstelling vindt onder schooltijd plaats en zal ongeveer 45 minuten duren.
 
Praktijkmiddag:
Komende maandag staat er weer een praktijkmiddag op het programma. Deze middag staat in het teken van sport.
 
Oefenen op school:
Vanaf deze week komt Joris Stok 2 ochtenden in de week oefenen. In maart wordt hij 4 jaar. Joris we hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool tegemoet gaat.
 
Belangrijke data:
Maandag 30 januari: groepen 1-2 voorstelling keunstwurk
Donderdag 2 februari: Ouderavond digitale media
Week van 6 februari: Ouder-kind gesprekken
Dinsdag 14 februari: rapporten mee
Dinsdag 14 februari: KINDEREN KRIJGEN VAKANTIE
 
 
 
 
Annriette van Duyvenbode