Nieuwsbrief 7: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  Januari 2017 (2)
 
Ouderavond Mediawijsheid:
Donderdagavond 2 februari wordt er voor alle ouders, van de 5 basisscholen, een ouderavond over digitale media georganiseerd. Deze avond wordt gegeven door Christa van Diepen van GGD-Fryslan.
De avond al er als volgt uitzien:
-  Er wordt gestart met een algemeen deel: waarom deze avond, wat kunt u verwachten en het verloop
- Hierna komt een stukje informatie en diepgang: nieuwtjes, aandachtspunten, geschikte spellen/ app’s , uitleg over Pegi/kijkwijzer en is er ruimte voor vragen.
- Vervolgens gaan we in groepen uiteen en behandelen we enkele discussie kaarten.
- gezamenlijke afsluiting waarbij opvallende items besproken worden.
De avond wordt gehouden in de brede school op West en begint om 20.00 uur.
 
 
16 februari: BSO-kinderen als reporter: 
Op donderdag 16 februari (tijdens de studiedagen van de leerkrachten) kunnen kinderen zich opgeven om een dagje de BSO uit te proberen. Er is voor deze dag een speciaal programma samengesteld. De kinderen worden allemaal reporters en gaan op onderzoek uit. Zie voor verdere informatie de brief die u in de bijlage aantreft.
 
Aanwezigheid van Annriette op school:
Na de kerstvakantie werk ik afwisselend hele dagen of op CBS ’t Jok of op de Vossersschool, woensdag is over het algemeen mijn vrije dag. Ik ben overdag telefonisch bereikbaar (06-42553955), als ik niet in de gelegheid ben om op te nemen bel ik zo snel mogelijk terug. In onderstaand schema kunt u zien waar ik ben op welke dag. Dit geldt voor de maand februari en de eerste 3 dagen van maart.
 
                                                           Februari
Maandag 30  Vos.school 6      ‘t Jok 13  Vos.school 20    vakantie 27  Vos.school
Dinsdag 31     ‘t Jok 7    Vos.school 14    ‘t Jok 21    vakantie 28     ‘t Jok
Woensdag 1     Vrije dag 8    Vrije dag 15  studiedag 22    vakantie 1     Vrije dag
Donderdag 2   Vos.school 9      ‘t Jok 16  studiedag 23    vakantie 2    Vos.school
Vrijdag 3       ‘t Jok 10  Vos.school 17  studiedag 24    vakantie 3      ‘t Jok
 
Belangrijke data:
Donderdag 2 februari: Ouderavond digitale media
Week van 6 februari: Ouder-kind gesprekken
Dinsdag 14 februari: rapporten mee
Dinsdag 14 februari: KINDEREN KRIJGEN VAKANTIE
 
 
 
 
 

 
 
 
Verkeershinder:
Vanaf maandag 6 februari gaat de parnassiaweg eruit en wordt daar de riolering vervangen. Wilt u zoveel mogelijk lopend of op de fiets komen? Komt u met de auto wilt u dan via de Dennenweg komen, de auto parkeren in de vakken en weer wegrijden via de Cornelis Douwesstraat. We hopen op deze manier dat iedereen veilig op school kan komen.
 
Geen elektriciteit:
Op donderdag 2 februari zullen we tussen 12.00-15.00 uur geen elektriciteit hebben op school en in de buurt.  We gaan terug naar vroeger zeg maar………….
Alle kinderen mogen deze dag een zaklamp mee naar school nemen zodat zij  overal hun weg  naartoe kunnen vinden. Dat wordt spannend……….