Nieuwsbrief 8: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  Maart 2017
 
Studiedagen:
De vakantie ligt al weer achter ons. Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en dat de kinderen er weer tegenaan kunnen. Voor de vakantie hebben de leerkrachten 2 studiedagen gehad. Op woensdag hebben we met elkaar besproken hoe we kinderen nog meer individueel kunnen gaan volgen en zijn er voor de komende periode nieuwe plannen gemaakt. Op woensdag hadden we een studiedag van Amac waarbij we verschillende app’s aangereikt en uitgeprobeerd hebben om te gebruiken in de lessen voor de kinderen.
 
Rapporten:
Voor de vakantie hebben de kinderen hun rapport meegekregen naar huis. Zou u het rapport weer mee terug willen geven aan uw kind(eren)?
 
Ouderenquête:
Voor de vakantie heeft u een inlogcode voor de ouderenquête ontvangen, per gezin is er 1 inlogcode verstrekt. Op het moment dat ik deze nieuwsbrief type is de enquete net gesloten. Komende week  gaan we de resultaten bekijken en bespreken met het team. De uitkomsten zullen ook aan de ouders bekend gemaakt worden. De punten uit de enquête waar we meer aandacht aan moeten besteden/die beter kunnen, zullen zo snel mogelijk worden opgepakt en waar nodig worden meegenomen naar het jaarplan van schooljaar 2017-2018.   
 
Nieuwe luizenouders:
Voor beide scholen zijn we op zoek naar ouders die, na een vakantie, willen helpen bij het controleren van de kinderen op hoofdluis. U kunt zich aanmelden via de e-mail van school dan zorgt Annriëtte dat de aanmelding verder komt.
 
Whats app groepen:
De whats app groepen van school werken erg goed. Hulp is op deze manier snel geregeld en mededelingen komen zo ook goed aan. Soms komen er wel eens niet school gerelateerde berichten langs. Zou u hier alstublieft om willen denken?
 
Vakanties schooljaar 2017-2018:
Herfst za 21 oktober t/m zo 5 november 2017
Kerst za 23 december 2017 t/m zo 07 januari 2018
Voorjaar Woe 21 februari t/m zo 4 maart 2018
Pasen vrij 30 maart t/m ma2 april 2018 
Mei vrij 27 april t/m 6 mei 2018
(inclusief Koningsdag) 
Hemelvaart do 10 mei t/m zo 13 mei 2018
Pinksteren zo 20 mei t/m ma 21 mei 2018
Zomer za 21 juli t/m zo 2 september 2018
 
 


 
 
 
Daltondag:
Dinsdag 14 maart is op CBS ‘t Jok de Open Daltondag. In de Terschellinger zal een advertentie komen te staan. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
 
Workshop Theater Artemis:
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben vrijdag 10 maart een workshop van theater Artemis. Dit jeugdtheatergezelschap is bezig met het maken van een nieuwe voorstelling, “ik ben bezorgd”, voor Oerol 2017. Het wordt een gezongen dialoog tussen een groepje dappere kinderen en een koor van volwassenen. Om aan de teksten te komen gaan ze in de workshop aan de slag met de kinderen. In de bijlage zit nog een formulier waarin kinderen, vanaf 8 jaar, gevraagd worden om mee te zingen.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 14 maart: Open daltondag
Donderdag 30 maart: Paascrea
 

 
 
 
 
  
Praktijkmiddag: Maandagmiddag is er voor alle kinderen een praktijkmiddag. Deze middag gaan alle groepen naar het groene strand waar hen enkele activiteiten te wachten staan. We willen u vragen of u uw kind(eren) laarzen mee wil geven. Om 14.15 uur kunt u uw kind(eren) bij school ophalen.
 
Daltondag:
Woensdag 15 maart is op de Vossersschool de Open Daltondag. In de Terschellinger zal een advertentie komen te staan. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
 
Workshop Theater Artemis:
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben vrijdag 10 maart een workshop van theater Artemis. Dit jeugdtheatergezelschap is bezig met het maken van een nieuwe voorstelling, “ik ben bezorgd”, voor Oerol 2017. Het wordt een gezongen dialoog tussen een groepje dappere kinderen en een koor van volwassenen. Om aan de teksten te komen gaan ze in de workshop aan de slag met de kinderen. In de bijlage zit nog een formulier waarin kinderen, vanaf 8 jaar, gevraagd worden om mee te zingen.
 
Spelletjes middag/avond:
Donderdagmiddag/avond, 23 maart, is de spelletjesdag. De ouderraad is al druk met de organisatie van deze dag bezig. Het thema dit jaar is landen, de kinderen krijgen maandag 13 maart de uitnodiging voor deze middag/ avond mee naar huis. We zijn nog op zoek naar mensen die ons die dag willen helpen met het begeleiden van de spelletjes!
 
Nieuw op school:
Luuk Kuijper wordt 3 april 4 jaar. Sinds deze week is hij aan het wennen op school. Luuk is al wel bekend op school maar we hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool gaat krijgen.
 
Belangrijke data:
6 maart -10 maart: kijkdagen voor ouders
Maandag 6 maart: Praktijkmiddag op het Groene strand
Woensdag 15 maart: Open daltondag
Donderdag 23 maart: Spelletjes middag/ avond
Maandag 27 maart: Praktijkmiddag