Nieuwsbrief 9: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  April 2017
 
Nieuwe luizenouders:
Voor beide scholen waren we op zoek naar ouders die, na een vakantie, willen helpen bij het controleren van de kinderen op hoofdluis. Op CBS ’t Jok hebben zich 2 ouders aangemeld en op de Vossersschool heeft zich 1 ouder aangemeld. Voor de Vossersschool zijn we nog op zoek naar 1 of 2 ouders. U kunt zich aanmelden via dit e-mailadres,  Annriëtte zorgt dan dat de aanmelding verder komt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw op school:
Romy Cruiming wordt 7 mei 4 jaar. Afgelopen week is ze begonnen met  oefenen op school. Romy weet al een beetje de weg op school. We hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op CBS ‘t Jok gaat krijgen.
 
Actie 555:
De actie voor giro 555 heeft afgelopen woensdag 216,45 euro opgebracht. Een geweldig mooi bedrag. Het bedrag is inmiddels overgemaakt op giro 555. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!
 
Feest voor alle basisschoolleerlingen van het hele eiland
Op 22 en 23 juni organiseert SJT i.s.m. Staatsbosbeheer, Camping Terpstra en Mooi Weer een sport/spel/cultuurfeest op Camping Terpstra. Deze activiteit staat onder de noemer Feest in de ouderjaarkalender.
De groepen 1/2/3/4 gaan op donderdag 22 juni onder schooltijd naar Camping Terpstra.
De groepen 5/6/7/8 gaan op donderdagmiddag al naar de camping, blijven een nacht slapen en gaan op vrijdag 23 juni om 12.00 uur naar huis en daarna zijn de leerlingen vrij.
Hoe het programma (en de exacte tijden) er precies komt uit te zien vertellen we u zodra we alle informatie hierover hebben gekregen.
 
Belangrijke data:
Woensdag 5 april: voorstelling groep 5-6: Smakelijke sprookjes, brede school West
Donderdag 6 april: theorie examen verkeer voor groep 7
Donderdag 6 april: Paascrea
Vrijdag 7 april: praktijk examen verkeer voor groep 7
Week van 10 april t/m 20 april ouder-kind gesprekken
Dinsdag 11 april: groepen 1-2 met SBB op pad
Woensdag 12 april: roeiwedstrijden groepen 7-8 op het meertje van Hee.
Donderdag 13 april: Paasviering
Dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april: Cito eindtoets voor groep 8
Dinsdag 18 april: groepen 3-4 met SBB op pad
Vrijdag 21 april: Koningsspelen
Vrijdag 21 april: 12.00 uur Vakantie voor iedereen 
 

 
 
 
 
 
 Spelletjesmiddag/-avond:
Donderdag 23 maart was de 2-jaarlijkse spelletjesmiddag,-avond. Langs deze weg willen we alle hulpouders en ouderraad bedanken voor de gezellige middag/ avond. Zonder hulp kunnen we niet!
 
Wegwerkzaamheden
Maandag 3 april gaat de Dennenweg gedeeltelijk open voor werkzaamheden tot 14 april.
Wij vragen u nog steeds zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen. Komt u met de auto dan is de rijroute nu als volgt:
Via de Parnassiaweg en de Longway de Margrietlaan oprijden en via de Cornelis Douwesstraat wegrijden. Zo zijn er geen auto's op het stukje Dennenweg voor school dat open blijft en is dit veilig(er) voor onze kinderen.
De Parnassiaweg is vanaf vrijdag weer toegankelijk voor alle verkeer. Er is een puinbaan en een goed trottoir. De kinderen hebben het advies gekregen om met de fiets aan de hand over het trottoir te lopen, dit is de meest veilige manier.
 
Afgelopen woensdag is er door Geert Abbink en zijn mannen in samenwerking met school en de gemeente voorlichting gegeven over de werkzaamheden en vooral het gebruik van de grote machines aan de leerlingen.
Twee chauffeurs zijn met machines op het plein gekomen en hebben verteld wat ze allemaal doen. Belangrijkste punt was het vragen van begrip voor elkaar. De kinderen moeten door de werkzaamheden heen naar school en huis en de chauffeurs moeten hun werk tegelijkertijd doen. Dat vraagt om begrip maar ook inzicht. Wat ziet een chauffeur wel en niet. De kinderen hebben zelf in de machines gezeten om dit even te ervaren. De voorlichtingsfilm over de 'dode hoek' was erg duidelijk.
 
Feest voor alle basisschoolleerlingen van het hele eiland
Op 22 en 23 juni organiseert SJT i.s.m. Staatsbosbeheer, Camping Terpstra en Mooi Weer een sport/spel/cultuurfeest op Camping Terpstra. Deze activiteit staat onder de noemer Feest in de ouderjaarkalender.
De groepen 1/2/3/4 gaan op donderdag 22 juni onder schooltijd naar Camping Terpstra.
De groepen 5/6/7/8 gaan op donderdagmiddag al naar de camping, blijven een nacht slapen en gaan op vrijdag 23 juni om 12.00 uur naar huis toe en daarna zijn de leerlingen vrij.
Hoe het programma (en de exacte tijden) er precies komt uit te zien vertellen we u zodra we alle informatie hierover hebben gekregen.
 
Belangrijke data:
Woensdag 5 april: voorstelling groep 5-6: Smakelijke sprookjes, brede school West
Donderdag 6 april: theorie examen verkeer voor groep 7
Donderdag 6 april: groepen 3-4 op stap met SBB
Vrijdag 7 april: praktijk examen verkeer voor groep 7
Week van 10 april t/m 20 april ouder-kind gesprekken
Woensdag 12 april: roeiwedstrijden groepen 7-8 op het meertje van Hee.
Donderdag 13 april: Paasviering
Dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april: Cito eindtoets voor groep 8
Vrijdag 21 april: Koningsspelen
Vrijdag 21 april: 12.00 uur Vakantie voor iedereen