Nieuwsbrief 11: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  mei 2017

 

De nieuwsbrief voor de maand mei ligt voor u. De meivakantie ligt alweer achter ons, we gaan de laatste periode van dit schooljaar in. Een periode die best nog wel druk wordt maar we gaan er allemaal met veel plezier en enthousiasme tegenaan!

Deze periode is er ook om te kijken hoe het afgelopen schooljaar is verlopen, wat kunnen we dit jaar afronden en wat nemen we mee naar volgend schooljaar om te verbeteren of om vast te leggen. Het jaarplan voor volgend schooljaar wordt op deze manier gevormd. 

De komende periode wordt ook gebruikt om de formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen. Welke juf/ meester staat voor welke groep. Zodra dit bekend is laten we het u weten. 

 

ICT:

In de vakantie heeft meester Pieter enkele nieuwe computers aangesloten op school. Er waren een paar oude, trage computers bij en dat werkt niet fijn voor de kinderen en collega’s. De kinderen kunnen al zeer goed overweg met de i-pads. Deze worden gebruikt om lesstof te oefenen maar ze worden ook ingezet om lessen aantrekkelijker te maken, geleerde lesstof te overhoren dmv een quiz, filmpjes te maken etc. Kinderen gebruiken de i-pads in school maar ze gaan ook mee naar buiten wanneer er een uitstapje is van bijvoorbeeld SBB. We zijn erg blij dat het nu allemaal goed werkt en de komende tijd gaan we gebruiken om op papier vast te leggen hoe we de i-pads gaan gebruiken tijdens en naast de lessen. Er wordt ook bekeken of er meer i-pads nodig zjn en hoe we dit kunnen organiseren.  

 

Vrachtwagen: dode hoek:

Komende week komt er een vrachtwagen naar het eiland die de kinderen van de groepen 5 t/m 8 uitlegd/ laat ervaren wat een vrachtwagenchauffeur in het verkeer wel en niet ziet. Deze vrachtwagen is omgebouwd tot “leslokaal” en de kinderen zullen enkele filmpjes bekijken en uitleg krijgen over de dode hoek. Voor alles basisscholen is dit geregeld. Bij het rijtje met data kunt u zien wanneer dit op de school van uw kind is. 

 

Trombone les:

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 (en op CBS ’t Jok ook groep 5) trombone les gehad. Dit is aangeboden door de SMOT (Stichting Muziek Onderwijs Terschelling). Komende week laten de kinderen horen wat ze hebben geleerd. Voor de Vossersschool is dit donderdagmiddag van 13.45 tot 14.15 uur en op ’t Jok is dat vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.00 uur. We nodigen iedereen uit om te komen luisteren. 

 

Kleuterspelfeest:

Woensdag 17 mei organiseert juf Arine weer een kleuterspelfeest. De kinderen moeten die dag om 9.00 uur bij Camping Haantjes in Formerum zijn. Verdere informatie krijgt u nog van de juf. 

 

Schoolvoetbal toernooi:

Woensdag 24 mei vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats op het voetbalveld van Midsland. Er hebben zich al veel kinderen aangemeld om mee te doen. We hopen op mooi weer en sportieve wedstrijden.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieltjesdag: 

Woensdag 17 mei is het voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8, wieltjesdag. Alles met wielen mag dan mee naar school. 

 

Zendingsgeld:

Het zendingsgeld van de maandag gaat deze maand nog naar de hartstichting. Het geld van de maanden juni en juli gaat naar de zeehondenopveng op Terschelling. De leerlingenraad heeft deze doelen vastgesteld. 

 

 

Belangrijke data:

Donderdag 11 mei: Vrachtwagen: dode hoek

Vrijdag 12 mei: groep 5-6 weidevogels kijken bij de Geskieker

Vrijdag 12 mei: Trombone uitvoering 13.30 uur -14.00 uur

Woensdag 17 mei: Kleuterspelfeest

Woensdag 17 mei: Wieltjesdag voor de groepen 3 t/m 8

Donderdag 18 mei: Victor Frederik geeft lessen voor Oerol project

Dinsdag 23 mei: Fietslessen voor alle kinderen

Woensdag 24 mei: Schoolvoetbal toernooi