Nieuwsbrief 2: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool September 2017

 

Twee weken zijn we al weer aan het werk. Voor sommige kinderen was het weer even wennen om naar school te gaan maar als ik nu door de gangen loop op beide scholen dan is iedereen al weer hard aan het werk en lijkt de vakantie ver achter ons te liggen.

Dit schooljaar kunnen we op dezelfde wijze werken als dat we vorig jaar deden. Op CBS ’t Jok wordt ’s morgens met 4 groepen gewerkt en ’s middags met 3 groepen. CBS Vossersschool werkt op de ochtend met 5 groepen en ’s middags zijn er 4 groepen. Op de Vossersschool zijn 2 kleutergroepen die de hele dag gescheiden blijven. De groepen zijn ’s morgens, op beide scholen, niet groter dan 20 leerlingen.

 

Jaarplan:

In een jaarplan staan trajecten waar komend schooljaar aan gewerkt wordt. Dit kan een traject zijn om iets te verbeteren in school of iets nieuws te implementeren. Ook staan er trajecten in waarbij het borgen van bepaalde zaken centraal staan.

Het jaarplan van beide scholen komen in grote lijnen overeen. Het komende jaar worden op beide scholen de volgende trajecten uitgevoerd: Implementeren van Davinci (gecombineerde methode voor de zaakvakken), scholing op het gebied van Dalton, werken volgens de leerlijnen van Parnassys op het gebied van rekenen. Scholing op het gebied van de leerlijnen en meerbegaafden, werken met de i-pads/ computers en we gaan in zetten op communicatie. In de nieuwsbrieven zal ik steeds een van de onderwerpen behandelen.

 

ICT:

Vorig schooljaar zijn er voor alle groepen i-pads aangeschaft. Naast de computers en de laptops die al op de scholen aanwezig waren wordt hier dagelijks mee gewerkt door de kinderen. Voor de vakken zijn de app’s, die horen bij de methodes geinstalleerd. Er zijn ook app’s geinstalleerd, bijvoorbeeld voor rekenen en taal, die de kinderen volgen, de app past zich aan aan het niveau van het kind tijdnes het oefenen. Er is een werkgroep opgezet met leerkrachten van beide scholen die app’s/ programma’s uitproberen, wanneer ze bevallen worden ze op de i-pads geinstalleerd. De i-pads worden ook ingezet om kennis te testen met zelfgemaakte toetsen. Kinderen maken filmpjes over een bepaald onderwerp en kunnen op deze manier het geleerde laten zien aan elkaar en de leerkracht. Het is niet zo dat de kinderen hier hele dagen achter zitten, wel zijn we ons er van bewust dat kinderen bij het gebruik van de i-pad, laptop en computers wel goed moeten zitten. In de werkgroep is besloten dat we ongeveer twee keer per jaar een fysiotherapeut op school laten komen die de houding van de kinderen bekijkt tijdens het werken op deze apparaten.

 

Bestuur:

In het bestuur komt een vacature vrij. Lijkt het u leuk om plaats te nemen in het bestuur of wilt u meer informatie over wat het bestuur precies doet dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. In het bestuur zitten Rijk van Veen, Noushka Lammers, Marion Cupido, Iemke Ruijg en Martijn Winnen.

 

Informatiemiddagen:

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit schooljaar informatiemiddagen. Op beide scholen zal deze middag door kinderen verzorgd worden. Na een informatief gedeelte door de kinderen zal het tweede gedeelte in de klassen plaats vinden. U kunt het een en ander bekijken en er is ruimte om de leerkracht vragen te stellen. We hopen op een grote opkomst van ouders.

 

Schoolzwemmen:

De groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs volgen op dinsdagmiddag zwemles. Het zwemrooster staat in de ouderjaarkalender. De eerste les van het schooljaar 2017-2018 wordt gegeven op dinsdag 5 september 2017. De lessen zullen komend seizoen worden gegeven door Melinda Buitelaar en Japke de Boer.

Primaire doelstelling is dat alle kinderen van groep 3 t/m 8 in ieder geval betrokken blijven bij het zwemmen. Zwembad De Dôbe stelt zich ten doel dat ieder kind, dat schoolzwemmen volgt in ieder geval zijn of haar diploma A behaalt, conform de richtlijnen van het Zwem ABC.

Alle kinderen die schoolzwemmen en niet in het bezit zijn van een A diploma, mogen iedere week met hun school komen zwemmen. Dit betekent dat deze kinderen ook met de andere groepen

meekomen. De zwemtijden zijn dit jaar als volgt:

12:00 – 12:30 ’t Hunnighouwersgat

12:30 – 13:00 Prinses Margrietschool/CBS Vossersschool

13:00 – 13:30 `t Jok.

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Melinda Buitelaar, te bereiken via tel. 0562 442257 (zwembad De Dôbe) of mobiel 06-51808683 of via email buitelaar_m@planet.nl.

 

Scholing:

Naast de verschillende teamtrainingen zijn er dit jaar enkele collega’s die een individuele scholing gaan doen. Meester Pieter en juf Mirije gaan de training “Geef me de 5” doen, juf Eline en juf Klasien gaan de scholing “met sprongen vooruit” doen.

“Geef me de 5”, is een methode om mensen met een stoornis in het autismespectrum duidelijkheid en structuur te bieden en ze te leren zelfstandig te functioneren.

“Met sprongen vooruit”, kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkacht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen.

 

Ouderpanel:

Komend schooljaar komt het ouderpanel ongeveer acht keer bij elkaar. In de nieuwsbrieven zal een verslag van deze bijeenkomsten komen.
 

Ouderjaarkalender:

Voor de zomervakantie hebben alle oudste kinderen van het gezin een ouderjaarkalender meegekregen naar huis. Hier staan de belangrijkste data voor komend schooljaar in. Tijdens het maken van de kalender ben ik enkele verjaardagen vergeten in te vullen. Zou u deze zelf nog even in willen vullen? Het gaat om de verjaardagen van Meike: zij wordt 18 december 10 jaar, Ties wordt 24 maart 8 jaar, Linde wordt 17 januari 5 jaar, Anna-Nynke wordt 26 juli 12 jaar en Sverre wordt op 25 februari 8 jaar.


Op e Riid:

Komende donderdag, 21 september, gaan we Op é Riid met beide scholen van ’t Jok. We hopen op een droge dag!


Even voorstellen:

Mijn naam is Annemay van Roosmalen ik ben 24 jaar en woonachtig op Terschelling. In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met paardrijden en ben ik dikwijls met mijn hond Senna op pad. Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent en daarom loop ik dit schooljaar stage in groep 3 en 4. De eerste 4 stage dagen zitten er inmiddels op en ik kijk ernaar uit wat het komende jaar brengen gaat. Iedere maandag en dinsdag ben ik aanwezig. Mocht u vragen hebben spreekt u mij dan gerust aan. Met vriendelijke groeten, Annemay van Roosmalen

 

Welkom op school:

Neve Mulder wordt in november 4 jaar en is begonnen met oefenen in groep 1. Neve, Esther en Johan van harte welkom, we hopen dat jullie een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok gaan krijgen.

 

Belangrijke data:

Donderdag 21 september: Op e Riid

Woensdag 27 september: kinderpostzegels worden verkocht

Donderdag 28 september: Informatiemiddag 17.00 uur – 18.00 uur

Woensdag 4 oktober: Start kinderboekenweek

Donderdag 30 november: Algemene ledenvergadering in ET-10
 

 

 


Ouderjaarkalender: In de ouderjaarkalender zijn enkele foutjes geslopen. De studiedagen die vermeld staan in de tekst zijn helaas niet de juiste. Onderstaande data zijn de juiste. De data die in de kalenders zijn vermeld zijn wel goed!

Studiedagen:

Komend schooljaar hebben we 7 studiedagen. Deze zijn zoveel mogelijk aan een vakantie gekoppeld. Op de volgende dagen zijn de kinderen vrij:

· Vrijdag 20 oktober

· Maandag 8 januari

· Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari

· Vrijdag 1 juni

· Maandag 2 juli

 

Praktijkmiddag: Morgen, maandag 18 september, is de eerste praktijkmiddag. Deze middag gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op de fiets naar de reddingboot schuur. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op de fiets komen! De kinderen van de groepen 1 t/m 4 blijven deze middag op school, zij krijgen “visite” van iemand van de KNRM.

 

Schoolreisje groepen 1-2:

Komende vrijdag, 22 september, gaan de kinderen van de groepen 1-2 op schoolreis. Het thema van het schoolreisje is piraten. Wat de kinderen en juffen verder gaan doen blijft nog een verrassing. De kinderen komen om 9.00 uur op school en worden om 12.30 uur opgehaald bij het wrakkenmuseum. We hopen dat het een leuke dag wordt met mooi weer!

 

Even voorstellen:

In de volgende nieuwsbrief zal juf Pauline haar zelf even voorstellen. Juf Pauline zal juf Lorie gaan vervangen in de groep 1-2.

 

Welkom op school:

Tije Hagen gaat met haar familie verhuizen naar West. Inmiddels is Tije al begonnen in groep 6 op de Vossersschool en heeft het naar haar zin. Tije haar zusje Dante wordt binnenkort 4 en oefent in groep 1. Fedde de Haas en Sissel Vrieswijk gaan ook oefenen in groep 1. Zij kennen de school al een beetje door hun oudere broer en zussen. Tije, Dante, Fedde en Sissel en ouders we hopen dat jullie een leerzame en gezellige tijd op de Vossersschool zullen hebben.

 

Belangrijke data:

Maandag 18 september: praktijkmiddag KNRM

Dinsdag 19 september: Informatiemiddag 17.00 uur

Vrijdag 22 september: Schoolreisje groepen 1-2

Vrijdag 22 september: Ouderhulplijst mee naar school.

Woensdag 27 september: Kinderpostzegels worden verkocht

Woensdag 4 oktober: start kinderboekenweek

Vrijdag 6 oktober: groepen 1-2 naar de bibliotheek

Donderdag 30 november: Algemene ledenvergadering in ET-10