Nieuwsbrief 3: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  Oktober 2017
 
Informatiemiddagen:
Dit jaar hebben beide scholen een informatiemiddag gehad. Het doel was om de kinderen bij de informatiemiddagen te betrekken. Dit is volgens ons goed gelukt. Op beide scholen was een grote opkomst van ouders en kinderen. Via filmpjes en/of een quiz werden de ouders meegenomen in het schoolleven van de kinderen. In de klassen werd ook veel vakken uitgelegd en moesten ouders zelfs enkele opdrachten doen. Beide middagen waren zeer geslaagd en we gaan bedenken wat we volgend jaar gaan doen!
 
Davinci:
Zowel op CBS ’t Jok als op CBS Vossersschool wordt gewerkt met de methode Davinci. Deze methode bestaat uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde en levensbeschouwing. Deze vakken worden niet afzonderlijk van elkaar aangeboden maar in deze methode wordt dit als geheel aangeboden met 1 centrale les per week. Kinderen zullen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Na deze centrale les gaan de kinderen gedurende de rest van de week aan het werk met de aangeboden lesstof. Kinderen kunnen bij de verschillende thema’s ook hun eigen leerdoel bepalen en dat op hun eigen manier uitwerken. Op beide scholen wordt Davinci vanaf groep 3 aangeboden.
Op CBS ’t Jok wordt op dit moment in de groepen 3,4 en 5 gewerkt aan het thema: “Over polen en planeten”, de groepen 6,7 en 8 werken het thema “Vikingen” uit.
Op de Vossersschool werken de kinderen van de groepen 3-4 aan het thema “Jagers en boeren”, de groepen 5-6 hebben het over “Egypte” en de groepen 7-8 werken het thema van “de Maori’s” uit.
Een thema neemt 8 tot 10 weken in beslag en gedurende deze weken ontstaat er een themahoek. In deze hoek kunnen materialen geplaatst worden die van huis worden meegenomen maar ook de werkstukken van de kinderen worden tentoongesteld.
We zullen in de nieuwsbrieven steeds de thema’s vermelden waaraan de kinderen werken. Heeft u materialen die met het thema te maken heeft dan mogen de kinderen deze meenemen naar school. Natuurlijk zijn we hier heel voorzichtig mee! De website: www.davincivoorthuis.nl is erg leuk om eens te bekijken.


GMR-vergadering:
Afgelopen woensdagavond heeft de GMR vergaderd. De volgende punten zijn besproken:
- Jaarplannen van beide scholen
- Protocol schoolzwemmen
- Strategisch beleidsplan
- GMR en commissie intern toezicht
- Scholing op het gebied van de medezeggenschapsraad voor mr-leden
 We hopen volgende week de notulen op de website te plaatsen.
 
Staken op 5 oktober:
We willen u er nog aan herinneren dat donderdag 5 oktober de scholen dicht zijn ivm de staking. Heeft u problemen met de opvang van uw kind(eren) dan kunt u dat aangeven bij Annriëtte. Wij hebben afspraken gemaakt met Prokino.
 
 
Ouderpanel:
Komend schooljaar komt het ouderpanel ongeveer acht keer bij elkaar. In de nieuwsbrieven zal een verslag van deze bijeenkomsten komen. Komende week is op beide scholen de eerste bijeenkomst. In de volgende nieuwsbrief komt een kort verslag te staan.
 
Ouder-kind gesprekken:
Het is bijna vakantie, zoals u weet zijn er voor iedere vakantie ouder-kind gesprekken. Vanaf vrijdag 6 oktober liggen de intekenlijsten klaar!
 
Schoolzwemmen:
Komende dinsdag 3 oktober gaan de kinderen van de groepen 5-6 schoolzwemmen. De kinderen van de groepen 3-4 die geen A-diploma hebben zwemmen ook mee.
Dinsdag 10 oktober zwemmen de kinderen van de groepen 3-4.
 
Luizencontrole:
Voor beide scholen zijn we nog op zoek naar 1 of 2 ouders die willen helpen bij het controleren van de kinderen op hoofdluis. Na iedere vakantie is er een controle, blijkt dat er op school hoofdluis is dan vindt er een extra controle plaats. Als u wilt helpen dan kunt u zich aanmelden bij Annriëtte.
 
Zeeliedenherdenking:
Zaterdag 7 oktober is de zeeliedenherdenking. Alle Terschellinger zeelieden , die niet teruggekeerd zijn van zee, worden herdacht. Dit jaar wordt aandacht besteed aan het vergaan van het schip “Willem de Eerste”. Kapitein was de Terschellinger Ymke Janzn Ruijgh. Het vissersschip keerde terug van de walvis- en robbenvangst bij Groenland. Op de terugtocht in 1825 is het tijdens een zware storm bij Texel vergaan. Van de bemanning van 46 koppen zijn er 17 gered . De overigen zijn allemaal verdronken waaronder kapitein Ruijgh en zijn drie zoons.
De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan op woensdag 4 oktober naar West om meer over dit verhaal te horen. Zaterdag 7 oktober worden er bloemen gelegd bij het monument op de haven. Van iedere school mogen er twee kinderen bloemen leggen. De herdenking begint om 14.00 uur.
 
 
 
 
 
 
 
Fruit schoonmaken:
Ook dit jaar gaan we weer gebruik maken van het schoolfruit. Vanaf half november start de eerste levering. Op welke dagen het fruit komt is nog niet bekend, dit melden wij zo snel mogelijk. We zijn op zoek naar ouders die het fruit ’s morgens willen klaar maken voor de kinderen van de groepen 1 en 2. Wilt u wel helpen vanaf half november dan kunt u zich aanmelden bij juf Sietske. 
 
Ouderrraad:
Op CBS ’t Jok is de ouderraad op zoek naar versterking. Wie kan en wil zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad is er onder andere voor feesten en partijen (Op é Riid, eind feest, Sinterklaas), versieren de gangen (voor de kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, Pasen, Zomer), ondersteunen daar waar nodig is en ze beheren de ouderbijdrage. Ongeveer 1 keer per 6 weken wordt er vergaderd. Als u denkt ik wil iets meer informatie of u wilt zich aanmelden dan kan dat bij juf Klasien of bij Leonie Blaak.
 
Nieuw op school:
Volgende week komt Louise van Rongen op school om te wennen. Eind volgende week wordt ze 4 jaar en komt dan alle dagen bij ons op school. Vorige week is Louise met haar vader en moeder van West naar Oosterend verhuist. Louise we hopen dat jij en je ouders een hele leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok zullen hebben.
 
Belangrijke data:
Maandag 2 oktober: Ouderpanel
Dinsdag 3 oktober: zwemmen groepen 5-6 en kinderen zonder a-diploma
Woensdag 4 oktober: Start kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober: groepen 5-6 naar West voor de zeeliedenherdenking
Donderdag 5 oktober: staken scholen zijn dicht
Vrijdag 13 oktober: Boekenmarkt
Donderdag 30 november: Algemene ledenvergadering in ET-10

 
 
 

 
 
 
Even voorstellen:
Beste ouders, verzorgers,
Ik stel mezelf graag even aan u voor, want over een paar weken komt u mij wekelijks op school tegen. Op het plein, in de gang of in het klaslokaal.
Mijn naam is Pauline de Bakker. Samen met mijn man, Edo, heb ik 2 kinderen : Joep en Suus. Joep is 11 jaar en zit in groep 7. Suus is 8 jaar en zit in groep 5. Ze zitten beiden op ’t Hunnighouwersgat in Midsland. Daar wonen wij nu.
Voorheen woonden wij in Breda. Dat is dus best even wennen voor ons allen. Van de ‘grote’, drukke stad naar dit prachtige, rustige eiland. Een plek om te wonen waar geen verkeerslichten zijn. Wij konden ons er een jaar geleden nog niets bij voorstellen. Overal waar wij overstaken, stonden ze. Nu weten we (bijna) niet beter : geen verkeerslichten. Zo gaat dat dus… en zolang wonen we hier nog niet eens.
In Breda gaf ik les aan bovenbouwgroepen. Het ene jaar aan een groep 7, het andere jaar aan een groep 8. Naast dat ik lesgeef, loop ik fanatiek hard, vind ik theatersport geweldig, lees ik graag en vind ik nog een heleboel andere dingen leuk om te doen.
Ik zie er naar uit om in groep 1-2 aan het werk te gaan. Tot half oktober.
Groetjes Pauline de Bakker.
 
 Voorstellen:
In de volgende nieuwsbrief zal Iemke de Bruin zich aan u voorstellen. Iemke zit in het 1e jaar van de Pabo en loopt dit jaar stage bij meester Pieter in groep 5-6.
 
Schooltennis, -badminton:
De komende twee weken gaan de kinderen niet gymmen maar badmintonnen of tennissen. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 gaan komende maandag badmintonnen onder leiding van Debbie en Aljo van de badmintonvereniging. De week daarna gaan ze tennissen op de tennisbaan. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan komende maandag tennissen onder leiding van Menno Stok en de week daarna gaan ze badmintonnen. Wanneer de kinderen gaan tennissen is het zeer gewenst dat ze sportkleding aan hebben en sportschoenen meenemen. Voor het badmintonnen kunnen de gymkleren gebruikt worden. Kinderen die een tennisracket hebben mogen deze meenemen. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 moeten maandag op de fiets komen.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 3 oktober: schoolzwemmen voor de groepen 5-6 en kinderen zonder a-diploma
Dinsdag 3 oktober: ouderpanel
Woensdag 4 oktober: start kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober: zeeliedenherdenking groepen 5-6
Vrijdag 6 oktober: groepen 1-2 naar de bibliotheek
Dinsdag 10 oktober: Boekenmarkt
Donderdag 12 oktober: groepen 3-4 naar de bibliotheek
Donderdag 30 november: Algemene ledenvergadering in ET-10