Nieuwsbrief 4: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool November 2017

De herfstvakantie ligt achter ons, ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad.

We gaan nu een drukke maar gezellige tijd tegemoet. Komende week zal er op beide scholen hard worden gewerkt aan de lampionnen. Hierna even rust en dan stappen we over naar Sinterklaas.

In deze nieuwsbrief treft u enkele activiteiten aan die we een dezer dagen gaan doen en leest u over zaken die we al gehad hebben.

 

 


 

Schoolontbijt:

In het kader van het nationaal schoolontbijt krijgen de kinderen dinsdag 7 november een lunch aangeboden op school. Ze hoeven deze dag dus geen brood en drinken mee voor tussen de middag. Zou u uw kind(eren) een bord en bestek in een tas mee willen geven?

 

Schoolfruit:

Vanaf woensdag 14 november krijgen de kinderen de komende 20 weken fruit van school. Op woesndag, donderdag en vrijdag is er fruit op school. We proberen per week door te geven wat voor fruit er komt. Op maandag mogen de kinderen een koek of broodje mee en op dinsdag moeten de kinderen van huis fruit meenemen.

 

Ouderpanel:

Voor de vakantie hebben we een bijeenkomst gehad van het ouderpanel. Er zijn enkele onderwerpen aan bod gekomen die ook besproken zijn met het team. Het volgende is aan bod geweest:

· Los lopende honden op het schoolplein. We willen de mensen vragen die met hun hond naar school komen om deze niet mee het schoolplein op te nemen. Er zijn namelijk kinderen die honden best eng vinden. Heeft u de hond mee, zou u deze dan aan het hek vast willen zetten zodat kinderen rustig op het schoolplein kunnen komen.

· Hulpouders: Voor sommige activiteiten of klussen vragen we hulp van ouders. Voor bepaalde activiteiten is het wel eens moeilijk om ouders te vinden. Na het ouderpanel hebben we dit punt ook met het team besproken. We hebben besloten om een oproep eerst in een nieuwsbrief/ klassenapp te doen mocht dit geen resultaat opleveren dan gaan we ouders persoonlijk vragen.

· Staken op 5 oktober: Ouders waren blij met de oplossing dat Prokino was gevraagd voor opvang.

· De informatieavond aan het begin van het schooljaar: Het was niet voor iedereen duidelijk dat de kinderen meemochten. Dit moet beter gecommuniceerd worden. Het tijdstip van de middag is besproken.

 

Belangrijke data:

Maandag 6 november: lampion knutsel

Dinsdag 7 november: schoolzwemmen voor de groepen 5-6 en kinderen zonder a-diploma

Dinsdag 7 november: schoollunch, kinderen hoeven geen brood en drinken mee

Dinsdag 14 november: schoolzwemmen voor de groepen 3-4

Dinsdag 21 november: meeloopdag kinderen groep 8 op het VMBO

Dinsdag 21 november: schoolzwemmen voor de groepen 3-4

Woensdag 22 november: Informatieavond voor ouders groep 8 op het VMBO

Dinsdag 28 november: schoolzwemmen voor de groepen 7-8

Donderdag 30 november: groep 2 onderzoek GGD

Donderdag 30 november: ledenvergadering in ET-10

 
 

Even voorstellen:

Mijn naam is Iemke de Bruin, ik loop dit jaar stage op het Vossersschool voor mijn opleiding Pabo.

Waar ik dit jaar mee ben begonnen op het NHL in Leeuwarden. Ik ben 18 jaar oud en ben geboren op

Terschelling in Hoorn, ik begon toen ik vier was op ’t Jok waar ik 8 jaar heb opgezeten. Nadat ik klaar

was in groep 8 ging ik verder op het voorgezet onderwijs. Ik ging naar ’t Schylgerjouw, hier heb ik

eerst twee jaren Havo/Vwo gedaan waarna ik door moest op het Vmbo. Na het vmbo ging ik naar de

Havo in Harlingen, Hier ging ik op mezelf wonen met mijn broer die de opleiding dier en veehouderij

volgt op het VHL, neef en nichtje zij zaten allebei op het Vwo in Harlingen en Sneek. In het weekend

voetbal ik graag, dit doe ik bij AVV in Hoorn, waar ik al vanaf toen ik vier was speel. Sinds vorig jaar

zit ik bij in het eerste elftal. Ik train meestal twee keer in de week en op zondag spelen we een

wedstrijd, hiervoor moeten we om de week naar het vaste land.

 

Schoolontbijt:

In het kader van het nationaal schoolontbijt krijgen de kinderen dinsdag 7 november een lunch aangeboden op school. Ze hoeven deze dag dus geen brood en drinken mee voor tussen de middag.


Schoolfruit:

Vanaf woensdag 14 november krijgen de kinderen de komende 20 weken fruit van school. Op woesndag, donderdag en vrijdag is er fruit op school. We proberen per week door te geven wat voor fruit er komt. Op maandag mogen de kinderen een koek of broodje mee en op dinsdag moeten de kinderen van huis fruit meenemen.


Theaterles:

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben vrijdagmiddag een theaterworkshop van Judith Oost.

 

Circuit:

Voor de komende weken hebben we bij circuit (lege) keukenrollen nodig. Heeft u deze thuis en doet u er niks mee dan zijn ze van harte welkom op school!

 

Ouderpanel:

Voor de vakanite hebben we een bijeenkomst gehad van het ouderpanel. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen.

· Spreekbeurten het liefst niet meer aan het einde van het schooljaar.

· Schoolapp: kan er aan het begin van het schooljaar een app komen waarin vermeld staat wanneer er gym/ zwemmen en tosti dag is. De gymdagen en het zwemrooster staan ook vermeld in de ouderjaarkalender die voor de zomervakantie meegaat naar huis.

· Er is gesproken over het plein. Ouders willen graag een uitdagender plein. Er is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van beide scholen en ouders. Er zijn plannen gemaakt om het plein op te vrolijker en uitdagender te maken. Voor enkele van deze plannen zijn ouders nodig om ze te kunnen realiseren. Wanneer het zover is, doen we een oproep in de nieuwsbrief.

· Informatiemiddag: Niet alle ouders wisten dat de kinderen meemochten. Dit moet dus beter gecommuniceerd worden. Ouders vroegen of het ook eerder kon, dit gaan we een andere keer bekijken.

· Het hekje bij de schommel is niet om op het plein te komen. Dit hekje wordt alleen gebruikt in geval van nood.

· Sinterklaas: er was een vraag of Sint nu steeds op 6 december op West komt. Dit weten we niet en bekijken we per jaar. Er werd aangegeven dat het voor enkele kinderen onduidelijk is dat Sint en zijn gezelschap op 6 december komt omdat ze het dan 5 december thuis vieren. Van andere ouders hebben we gehoord dat het wegbrengen van Sint een hele mooie afsluiting is en het duidelijk is dat Sint nu weg is. Bij het inpakken van de cadeaus in de groepen 1 t/m 4 willen we dit jaar graag simpele plakwerken die te maken hebben met Sinterklaas.

 

Belangrijke data:

Dinsdag 7 november: schoolzwemmen voor de groepen 5-6 en kinderen zonder a-diploma

Dinsdag 7 november: schoollunch, kinderen hoeven geen brood en drinken mee

Dinsdag 14 november: schoolzwemmen voor de groepen 3-4

Maandag 20 november: meeloopdag kinderen groep 8 op het VMBO

Dinsdag 21 november: schoolzwemmen voor de groepen 3-4

Dinsdag 21 november: Sinterklaas cadeautjes inpakken voor de ouders kinderen groepen 1 t/m 4

Woensdag 22 november: Informatieavond voor ouders groep 8 op het VMBO

Dinsdag 28 november: schoolzwemmen voor de groepen 7-8

Donderdag 30 november: ledenvergadering in ET-10