Nieuwsbrief 5: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  November 2017
 
Algemene Ledenvergadering:
Donderdag 30 november is de algemene ledenvergadering in ET-10. Deze avond is voor alle ouders van beide scholen. Voor de pauze zal het officiële gedeelte zijn met het financiële overzicht, notulen van de vorige vergadering, een uitleg over het kiezen van nieuwe bestuursleden en een korte uitleg over het lidmaatschap van de vereniging. Na de pauze zal de organisatiestructuur van onze vereniging uitgelegd worden door de verschillende geledingen. We hopen dat u allen komt, de avond begint om 19.30 uur. Komende week krijgt u een uitnodiging voor deze avond.
 
Leerlingenraad:
In deze nieuwsbrief zou ik een stukje schrijven over de leerlingenraad die op beide scholen aanwezig is maar…. De leerlingenraad stelt zich volgende week donderdag, tijdens de algemene ledenvergadering, aan u voor. Wilt u weten wat deze leerlingenraad doet en wie er in deze raad zit dan moet u naar de ledenvergadering komen volgende week donderdag.
 
Tekenwedstrijd Friesch Dagblad:
Beste leerlingen van alle basisscholen in Fryslân,
 
Het is weer tijd voor de kersttekenwedstrijd die het Friesch Dagblad elk jaar organiseert voor alle Friese basisscholen. Bij deze willen we alle leerlingen uitnodigen om mee te doen!
De beste tekenaars ontvangen een leuke prijs en de mooiste tekeningen drukken we natuurlijk af in de bijlage Kryst, die op 23 december verschijnt. De hoofdprijs van de tekenwedstrijd is een bezoek met de hele klas aan onze krant, met een rondleiding langs de redactie en de grote drukpersen.
Alles wat met kerst te maken heeft mag worden getekend, gekleurd, geverfd, gekrijt, geknipt of geplakt. Het thema van de bijlage is dit jaar 'licht'. Het is een pre als daar bij de inzendingen rekening mee wordt gehouden, maar dat is niet verplicht.
De inzendingen worden beoordeeld in drie categorieën: groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Bij iedere leeftijdscategorie zijn er drie prijzen en daarnaast is er dus de hoofdprijs.
De inzendingen moeten uiterlijk op woensdag 13 december binnen zijn. Meld op de achterkant van elke tekening voor- en achternaam, woonplaats, leeftijd, groep en schoolnaam.
Inzendingen kunnen worden opgestuurd naar het volgende adres:
Friesch Dagblad
T.a.v. Pieter Atsma
Postbus 412
8901 BE Leeuwarden
Langsbrengen kan ook tot en met 13 december bij ons gebouw, Sixmastraat 15 in Leeuwarden.
 
Poppentheater:
Zondag 3 december komt Poppentheater Potitco met de Prentenboekvoorstelling ' Waar is Pietje nu' naar Terschelling! (Meneer Wiem en Marieloes zijn bekend van hun poppenvoorstellingen in de zomermaanden bij Ons Huis te West-Terschelling)
 Het kanariepietje van Zwarte Piet is zoek. Het vogeltje is gevlogen. Dus wordt het hele Pietenhuis op z'n kop gezet en blijken er heel wat vreemde vogels rond te vliegen. Maar Pietje, nee... Of zou Sinterklaas er iets meer van weten.
Zondag 3 december om 15.00 uur in Dorpshuis Ons Huis
Torenstraat 42, 8881 BL West-Terschelling
Voor kinderen vanaf 2 tot en met 6 jaar en hun (groot) ouders.
Entree: 5 euro per persoon (incl. limonade van Sebas)
Reserveren is verstandig want vol=vol
Telefoonnummer: 06-86608248
www.potitco.nl
 


 
 
 
 
 
Aankomst Sinterklaas en Pieten:
Komende zaterdag komen Sint en zijn Pieten naar Terschelling. Als het weer meezit meert de boot rond 10.45 uur aan bij de kade. In de bijage treft u een uitnodiging aan. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen komende week een uitnodiging mee naar huis. Voor het vak van CBS ’t Jok, op de haven, zijn we nog op zoek naar 2 ouders die daar toezicht willen houden. Lijkt het u leuk om dit te doen dan kunt u zich opgeven bij de juf van uw kind.
 
Zendingsgeld:
Hallo ouders en kinderen,
We weten niet of het bij iedereen bekend is maar er is nog steeds zendingsgeld. Iedere maandag mogen de kinderen geld mee nemen voor een goed doel. We sparen steeds een aantal weken voor een goed doel en dan komt er een ander goed doel waar we voor willen sparen. Voor het schooljaar 2017-2018 willen we ons inzetten voor:
Maandag 20 nov. tot de kerstvakantie: Serious Request: herenigen van verscheurde families in oorlogsgebieden.
Januari tot en met eind maart: Kika
April tot de zomervakantie: Dierenasiel
In de nieuwsbrieven laten we u weten hoeveel geld er opgehaald is voor het doel waar we voor sparen.
Groetjes de leerlingenraad 
 
 
Schoolfruit:
Afgelopen week is de eerste levering geweest van het schoolfruit, er waren wat kleine strubbelingen maar uiteindelijk is het goed gekomen. Komende week (woensdag 22 nov) krijgen we radijs, sinaasappel en peer binnen voor de kinderen.
 
Wennen op school:
Eind december wordt Merel Niepoth 4 jaar, vorige week is ze begonnen met oefenen op school. Merel we hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok gaat hebben.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 21 november: meeloopdag kinderen groep 8 op het VMBO
Dinsdag 21 november: schoolzwemmen voor de groepen 3-4
Woensdag 22 november: Informatieavond voor ouders van groep 8 op het VMBO
Dinsdag 28 november: schoolzwemmen voor de groepen 7-8
Donderdag 30 november: groep 2 onderzoek GGD
Donderdag 30 november: ledenvergadering in ET-10
Dinsdag 5 december : Sinterklaas op school
Dinsdag 5 december: zwemmen voor de groepen 3-4


 
 

 
 
 
 
 
 
Aankomst Sinterklaas en Pieten:
Komende zaterdag komen Sint en zijn Pieten naar Terschelling. Als het weer meezit meert de boot rond 10.45 uur aan bij de kade. In de bijage treft u een uitnodiging aan. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen komende week een uitnodiging mee naar huis.
 
Inpakken cadeautjes:
Sinterklaas is nog niet op het eiland toch zijn de pakjes er wel al. We vragen of de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 ons willen helpen met inpakken. U bent dinsdagavond, 21 november, van harte welkom op school. U kiest dan een cadeautje uit voor uw kind(eren) en pakt deze in. We vragen u ook om het pakje te versieren met een eenvoudig plakwerk. We denken hierbij aan een sint, piet, boot, paard, schoen of iets dergelijks. Bent u niet in de gelegenheid om te helpen wilt u zich dan afmelden bij de juf van uw kind(eren)! De avond begint om 19.30 uur.
 
Schoen zetten:
De kinderen mogen dinsdag 28 november een schoen meenemen naar school. We gaan die dag nl onze schoen zetten en hopen dat Sint en zijn Pieten dan ’s nachts langs komen om ze te vullen.
 
Schoolfruit:
Afgelopen week is de eerste levering geweest van het schoolfruit, er waren wat kleine strubbelingen maar uiteindelijk is het goed gekomen. Komende week (woensdag 22 nov) krijgen we radijs, sinaasappel en peer binnen voor de kinderen.
 
Belangrijke data:
Maandag 20 november: meeloopdag kinderen groep 8 op het VMBO
Dinsdag 21 november: schoolzwemmen voor de groepen 3-4
Dinsdag 21 november: Sinterklaas cadeautjes inpakken voor de ouders kinderen groepen 1 t/m 4
Woensdag 22 november: Informatieavond voor ouders groep 8 op het VMBO
Zaterdag 25 november: Aankomst Sinterklaas op Terschelling
Dinsdag 28 november: schoolzwemmen voor de groepen 7-8
Dinsdag 28 november: schoen mee naar school
Donderdag 30 november: ledenvergadering in ET-10
Woensdag 6 december: Sinterklaas op school