Nieuwsbrief 11: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  april 2018
 
 
Verkeersexamen theorie en praktijk:
De kinderen van groep 7 hebben donderdag 5 april en vrijdag 6 april hun theorie- en praktijkexamen voor verkeer gedaan. We kunnen u melden dat alle kinderen geslaagd zijn! Jongens en meiden van harte gefeliciteerd. Bij deze willen we ook de ouders bedanken die op post hebben gestaan bij het praktijkexamen.
 
Roeiwedstrijden:
Afgelopen woensdag vonden de roeiwedstrijden plaats op het meertje van Hee. De kinderen hebben hard getraind en super goed hun best gedaan. Van ’t Jok is er een ploeg op de vierde plaats geëindigd. Van de Vossersschool is het team met stuurman Bram op de 3e plaats geëindigd en het team met stuurvrouw Maud op de 2e plaats, deze ploeg won ook de prijs voor het mooiste roeien. We willen iedereen die meegedaan heeft van harte feliciteren!
 
Fruit:
Komende week zal er voor de laatste keer fruit geleverd worden, de kinderen krijgen deze week:
Verse augurk (lijkt op komkommer), peer en sinaasappel
 
Ouderavond/algemene ledenvergadering:
Op woensdagavond 25 april organiseren het bestuur van de vereniging en de beide schoolteams een ouderavond/algemene ledenvergadering. Deze avond wordt gehouden in het gebouw van ET10. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom voor de koffie/thee. Om 20.00 uur beginnen we.
 
Centraal op deze avond staat het thema: Sociale media
Kinderen groeien op in een wereld die vol zit met online communicatiemiddelen. Internet, smartphones, sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat en twitter zijn niet meer weg te denken uit ons leven.
Wat u als ouder doet of juist laat heeft invloed op het opgroeien van uw kind. Hoe mediaopvoeding eruit ziet, hangt af van omstandigheden, van kennis over (sociale) media en van wat u goed en waardevol voor uw kind vindt.
Woensdag 25 april komt Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd & Media om met ons over sociale media te praten. We gaan het hebben over de voordelen van sociale media en Jacqueline zal ons wijzen en meenemen in waar de gevaren zitten. Jacqueline zal direct op de inhoud ingaan, u wordt voorzien van concrete handvatten, en krijgt inzicht hoe u online issues het best met uw kind(eren) kunt bespreken. Ook zult u van collega ouders horen hoe zij sommige onderwerpen thuis oplossen, en horen waar anderen tegenaan lopen.
Onderwerpen die onder andere ter sprake komen: Trends, Gamen, WhatsAppgroepen, seksualiteit en internet, wat zegt de wetenschap?, cyberpesten en privacy versus bescherming.
Wij hopen dat alle ouders van de scholen en overige leden van onze vereniging woensdagavond 25 april aanwezig zijn. Om te inventariseren hoeveel mensen er komen, willen we u vragen het invulstrookje onderaan deze nieuwsbrief in te leveren.
 
Nieuws vanuit het bestuur:
Op woensdagavond 21 maart vergaderde het bestuur van onze scholen. We willen voortaan via deze nieuwsbrief ook iedere keer de ouders informeren waarover vergaderd wordt.
Ditmaal stond op de agenda de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Aftredend is dan Rijk van Veen. Als nieuwbestuurslid zal dan Jacky Brown worden voorgesteld. Uiteraard kunnen leden van de vereniging ook kandidaten aandragen.
Een ander punt op deze vergadering was het algemeen en financieel jaarverslag 2017 van de vereniging. Het concept wordt nu toegestuurd naar de Commissie Intern Toezicht.
Verder is gesproken over de ledenadministratie. Het blijkt dat nog niet alle ouders lid zijn geworden van onze vereniging. Bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ontvangen deze ouders een herinneringsbrief.
 
Ledenadministratie Vereniging:
Gezocht: een (groot)ouder die de ledenadministratie van onze vereniging wil bijhouden.
De werkzaamheden zijn:
  • Ledenlijst aanpassen met nieuwe leden;
  • Afgegeven machtigingsformulieren bewaren in map;
  • Evt. ouders van vertrekkende kinderen uitschrijven als lid wanneer men dat wil;
  • Evt. andere opzeggingen verwerken;
  • 1 x per jaar de incassolijst opgeven aan ING;
  • Checken of alle incasso’s ook daadwerkelijk geïncasseerd zijn;
  • 1 x per jaar de leden die geen incasso hebben afgegeven een brief sturen met het verzoek de contributie over te maken
Zowel de ledenlijst als de incassolijst staan in Excell. Het is dus een kwestie van beide lijsten bijhouden. De incassolijst is zo gemaakt dat die één op één gekopieerd kan worden naar het ING bestand.
Wilt u meer weten? Annriëtte v. Duyvenbode of Piet v. Kesteren geven graag meer informatie.
Wilt u zich aanmelden voor deze taak? Graag dit doorgeven aan bovengenoemde personen.
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wij zijn van plan om op woensdagavond 25 april te komen op de ouderavond Sociale media.
Wij hopen op deze avond dat onze vraag/vragen aan de orde komen.
Onze vraag/vragen zijn:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Graag inleveren op school voor dinsdag 24 april.
 
 
 
 

 
 
 
Ouder-kind gesprekken:
Vanaf morgen liggen de intekenlijsten voor de ouder-kind gesprekken klaar. Wilt u met de juf van uw kind(eren) in gesprek dan kunt u zich inschrijven. De ouders van de kinderen van groep 8 hoeven zich niet in te schrijven, zodra de CITO uitslag binnen is zal juf Dagmar een afspraak met u maken.
 
Koningsspelen:
De koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 20 april. De kinderen gaan deze ochtend op school ontbijten en na de pauze gaan ze buiten verschillende  spellen doen.
Wilt u uw kind(eren) deze ochtend een bord, beker en bestek meegeven naar school. Het liefst in een plastic zak zodat we na het eten alles daar weer in kunnen doen.
 
Meivakantie:
Vrijdag 27 april is het koningsdag en dan zijn de kinderen vrij! Dit betekent dus dat voor de kinderen donderdag 26 april om 14.15 uur de meivakantie begint. Maandag 7 mei hopen we iedereen weer op school te zien!
 
Ouder-kinddag:
Morgen, woensdag 18 april, krijgen de oudste kinderen van het gezin een uitnodiging mee voor de ouder-kinddag op donderdag 24 mei. De kinderen starten deze ouder-kinddag  “gewoon” om 8.15 uur op school en komen om 14.00 uur uit. 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsontbijt en koningsspelen
Dinsdag 24 april: zwemmen groepen 3-4
Woensdag 25 april: ALV in ET-10
Donderdag 26 april: Kinderen krijgen vakantie om 14.00 uur
Vrijdag 27 mei: Koningsdag, kinderen zijn vrij
Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei: Kinderen vrij
Woensdag 16 mei: kleuterspelfeest
Woensdag 23 mei: Schoolvoetbal toernooi
Donderdag 24 mei: Ouder-kinddag
Vrijdag 1 juni: studiedag team, kinderen vrij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen:
De koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 20 april. De kinderen gaan deze ochtend op school ontbijten. Hierna gaan de kinderen van de groepen 1-2 dansen in de sporthal, de groepen 3-4 gaan lopend naar de tennisbaan om te tennissen (heeft uw kind een racket dan mag deze mee), de groepen 5-6 gaan voetballen en de kinderen van de groepen 7-8 gaan mountainbiken en een spel doen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind makkelijk zittende kleding aan heeft, de kinderen van de groepen 3-4 moeten sportschoenen mee!
 
Nieuw op school:
Amber de Beer en Jurjen Lieman zijn aan het oefenen op school. Amber en Jurjen we hopen dat jullie beide, samen met jullie ouders, een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool zullen hebben.
 
Meivakantie:
Vrijdag 27 april is het koningsdag en dan zijn de kinderen vrij! Dit betekent dat voor de kinderen donderdag 26 april, om 14.15 uur, de meivakantie begint. Maandag 7 mei hopen we iedereen weer op school te zien!
 
Belangrijke data:
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsontbijt en koningsspelen
Dinsdag 24 april: zwemmen groepen 3-4
Woensdag 25 april: ALV in ET-10
Donderdag 26 april: Meester en juffen dag
Donderdag 26 april: Kinderen krijgen vakantie om 14.15 uur
Vrijdag 27 mei: Koningsdag, kinderen zijn vrij
Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei: Kinderen vrij
Woensdag 16 mei: kleuterspelfeest
Woensdag 23 mei: Schoolvoetbal toernooi
Maandag 28 mei: Praktijkmiddag
Donderdag 31 mei: Ouder-kinddag
Vrijdag 1 juni: studiedag team, kinderen vrij