Nieuwsbrief 12: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  mei 2018
 
Terugblik op ouderavond/algemene ledenvergadering:
Zo’n veertig ouders en leerkrachten waren woensdagavond 25 april aanwezig in ET 10 op de gecombineerde algemene ledenvergadering/ouderavond.
Voor pauze werden de onderwerpen van de vereniging behandeld. Zo kwam het financieel en bestuurlijk jaarverslag aan de orde. De Commissie Intern Toezicht meldde hun bevindingen en constateerde dat de vereniging zowel financieel, organisatorisch als inhoudelijk een goed jaar heeft gehad. De leden hebben vervolgens hun goedkeuring gegeven.
Op deze avond is afscheid genomen van twee bestuurders, t.w. Berend Snijder (lid Commissie Intern Toezicht) en Rijk v. Veen. Beiden sluiten nu een lange bestuurstermijn af. Namens de achterblijvende bestuursleden sprak Iemke Ruijg hen toe en bedankte Berend en Rijk voor hun grote inzet voor de vereniging en de scholen.  Als nieuwe bestuursleden werden Jacky Brown (dagelijks bestuur) en Femke Stiemsma (Commissie Intern Toezicht) voorgesteld en door de aanwezige leden unaniem aangenomen.
Na de pauze stond het thema Sociale media centraal. Mevr. Jacqueline Kleijer wist de aanwezigen te boeien met haar verhaal. Tussendoor was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en werd duidelijk dat dit onderwerp in alle gezinnen leeft en dat volwassenen vaak ‘verlegen’ zijn en weinig kennis hebben over waar hun kinderen op dit medium mee bezig zijn.
Er werd niet alleen gesproken over de gevaren en aandachtspunten. Ook de positieve kanten van het gebruik van sociale media werden belicht.
De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde: gamen, het gebruik van WhatsApp groepen, seksualiteit en internet, gevolgen van de sociale media voor opvoeding, cyberpesten en privacy versus bescherming.
We kunnen terugzien op een boeiende avond, die zeker wat betreft het onderwerp sociale media een vervolg gaat krijgen op de scholen en met de ouders.
 
Nieuws vanuit het bestuur:
Woensdagavond 16 mei vergaderde het bestuur en de GMR van onze scholen. Op deze avond is besloten dat Iemke Ruijg de nieuwe voorzitter van het bestuur wordt.
Verder is gesproken over het komend afscheid van onze algemeen directeur Carl Otten. Over dit afscheid wordt u binnenkort verder geïnformeerd.
De GMR heeft op verzoek van het bestuur gesproken over het gevraagde advies m.b.t. de aanstelling van Piet van Kesteren als de nieuwe directeur (in plaats van Carl Otten) naast Annriëtte van Duyvenbode. De GMR heeft hierover een positief advies afgegeven.
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen:
 • De invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De huisvesting van de scholen op Terschelling;
 • Vacature ledenadministratieTenslotte zijn de vergaderdata voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.
   
  Oproep: wie vult de vacature voor de ledenadministratie Vereniging in?:
  Gezocht: een (groot)ouder die de ledenadministratie van onze vereniging wil bijhouden.
  De werkzaamheden zijn:
 • Ledenlijst aanpassen met nieuwe leden;
 • Afgegeven machtigingsformulieren bewaren in map;
 • Evt. ouders van vertrekkende kinderen uitschrijven als lid wanneer men dat wil;
 • Evt. andere opzeggingen verwerken;
 • 1 x per jaar de incassolijst opgeven aan ING;
 • Checken of alle incasso’s ook daadwerkelijk geïncasseerd zijn;
 • 1 x per jaar de leden die geen incasso hebben afgegeven een brief sturen met het verzoek de contributie over te maken
Zowel de ledenlijst als de incassolijst staan in Excell. Het is dus een kwestie van beide lijsten bijhouden. De incassolijst is zo gemaakt dat die één op één gekopieerd kan worden naar het ING bestand.
Wilt u meer weten? Annriëtte v. Duyvenbode of Piet v. Kesteren geven graag meer informatie.
Wilt u zich aanmelden voor deze taak? Graag dit doorgeven aan bovengenoemde personen.
 
 
Cito eindtoets groep 8:
De kinderen van de groep 8 van beide scholen hebben in april meegedaan met de eindtoets van Cito. Tijdens 3 ochtenden hebben de kinderen verschillende toetsen op het gebied van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie gedaan. De kinderen hebben op niveau gescoord en sommige zelfs iets hoger. Beide scholen hebben ruim boven het gemiddelde gescoord. Op CBS ’t Jok kwam het gemiddelde uit op 538.8 en op de Vossersschool was het groepsgemiddelde 537.2.
 
Kamp groepen 7-8:
Maandag 4 juni gaan beide groepen 7-8 op kamp naar Hattem. Het thema dit jaar zijn de Maori’s. Wanneer je op school langs het lokaal van deze groepen loopt dan zijn de kinderen hard bezig met de voorbereidingen voor het kamp. Shirts worden versierd, versieringen worden gemaakt om het kampement op te leuken, groepsschilden zijn gemaakt van roeiriemen, liedjes worden gezongen en er wordt geoefend voor het kampvuurnummer. Op www.nationaalkamp.nl kunt u op bepaalde tijden live meekijken. Ook wordt hier iedere dag een verslag van de dag geplaatst. Maandag 4 juni vertrekken de kinderen en begeleiders met de 7.00 uur boot en vrijdag 8 juni komen ze met de 17.20 uur boot weer terug naar het eiland, wie weet met het overwinningsschild!
 
BSO instuif:
Aan alle ouders,
Op vrijdagmiddag 1 juni, 14.00 uur – 16.30 uur, zijn alle ouders en kinderen van harte welkom om naar de instuif BSO te komen!
Iedereen is welkom, we gaan er een gezellige middag van maken :-)
Karin Hilbrink, Sandra Bonnema en
Debbie Otten.
 
 
 
Ouder-kind dag:
Vorige week had de ouderraad een geweldige ouder-kindochtend georganiseerd. Er was een verhalenroute uitgezet waarbij op verschillende lokaties een verteller die iets vertelde over de eilander cultuur. De reacties waren zeer enthousiast en via deze weg willen we de ouderraad dan ook bedanken voor deze goed georganiseerde ochtend die zeker voor herhaling vatbaar is!
 
Oerol voorstellingen:
Alle groepen gaan tijdens Oerol naar een voorstelling toe. Hieronder de planning:
-groep 1-2: 18 juni, 10.00 uur, West-End theater
-groep 3-4: 15 juni, 10.00 uur, West-End theater
-groep 5-6: 22 juni, 10.00 uur, West-End theater
-groep 7-8: 22 juni, 10.30 uur, Bos, Formerum
 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 29 mei: zwemmen groepen 3-4
Vrijdag 1 juni: Studiedag teams, kinderen zijn vrij
Maandag 4 juni: groepen 7-8 op kamp
Dinsdag 5 juni: zwemmen groepen 5-6
Vanaf 4 juni: Cito-E toetsen
Dinsdag 12 juni: zwemmen groepen 3-4
Vrijdag 15 juni: Oerol begint
Dinsdag 19 juni: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 26 juni: Zwemmen groepen 3-6
Woensdag 27 juni: Schoolfotograaf
Donderdag 28 juni: Groepen 3-4 op schoolreis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
P-bones:
Afgelopen 4 weken hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 les gehad op de P-bone. Een p-bone is een trombone. De lessen worden gegeven door mr p-bone Eric Roelofsen. Morgenmiddag treden de kinderen om 14.00 uur op op het schoolplein.
 
Praktijkmiddag:
Vanmiddag was er een praktijkmiddag. Deze middag stond in het teken van techniek en water. De meeste kinderen kwamen na het brood eten in zwemtenue naar buiten of in kleding die nat mocht worden. Er waren verschillende opdrachten die de kinderen moesten uitvoeren. De meeste bootjes die gemaakt werden gingen om 14.15 uur mee naar huis. De kinderen en de leerkrachten kunnen terug kijken op een geslaagde middag.
 
Ouder-kindfeest:
Donderdag 31 mei is het ouder-kindfeest. Dit jaar is het thema Aloha. De ouderraad is druk met de voorbereiding en we hopen dat het mooi weer wordt komende donderdag. We starten om 13.00 uur.
 
Nieuw op school:
Mila van Nouhuijs is vandaag 4 jaar geworden. Ze is al wezen oefenen en mag vanaf vandaag iedere dag naar school. Noor en Keet Funke zijn aan het oefenen op school en vanaf vandaag komt Joep de Bakker ook bij ons op school. Joep maakt dit schooljaar af in groep 7. Mila, Noor, Keet en Joep we hopen dat jullie alle vier, samen met jullie ouders, een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool zullen hebben.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 29 mei: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 29 mei: 14.00 uur p-bone uitvoering groep 5-6 om 14.00 uur
Donderdag 31 mei: Ouder-kindfeest
Vrijdag 1 juni: Studiedag teams, kinderen zijn vrij
Maandag 4 juni: groepen 7-8 op kamp
Vanaf 4 juni: Cito-E toetsen
Dinsdag 5 juni: zwemmen groepen 5-6
Dinsdag 12 juni: zwemmen groepen 3-4
Vrijdag 15 juni: Oerol begint
Dinsdag 19 juni: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 26 juni: Zwemmen groepen 3-6
Dinsdag 26 juni: Schoolfotograaf