Nieuwsbrief 15: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  juli 2018
 
 
Nieuws van het bestuur
Gisteravond heeft het bestuur haar laatste bestuursvergadering van dit schooljaar gehouden. Op de agenda stond o.a. het verslag van de accountant over de financiële jaarrekening 2017. De punten van de accountant zullen na de vakantie verder worden besproken.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt dat formele zaken bij de Kamer van Koophandel en de banken worden geregeld nu Rijk v. Veen niet meer in het bestuur zit en ook Carl Otten niet meer in dienst is.
 
Ledenadministratie CVPOT (Christelijk Vereniging Primair Onderwijs Terschelling)
De ouders, die lid zijn van onze vereniging en van wie nu hun laatste kind van de basisschool gaat, ontvangen binnenkort een brief waarin hen gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven van de vereniging. Immers iedereen die het christelijk primair onderwijs op ons eiland een warm hart toedraagt, kan lid zijn. Ook al heb je geen kind meer op de basisschool.
 
Thema-middag Sociale media voor leerlingen en ouders groep 6 t/m 8
Als uitvloeisel op de laatste algemene ledenvergadering is besloten om voor de leerlingen en ouders van de groepen 6 t/m 8 van beide scholen op maandagmiddag 10 september a.s. een thema-middag te houden over de sociale media. Mevr. Jacqueline Kleijer zal deze middag verzorgen.
Het onderwerp is:
 
We kiezen er bewust voor om op deze middag de leerlingen en hun ouders samen aanwezig te laten zijn. Samen willen we deze middag bespreekbaar maken welke mogelijkheden, kansen en bedreigingen het internet in al haar vormen biedt. 
Verdere bijzonderheden ontvangt u direct na de zomervakantie. Wilt u alvast deze middag vrijhouden in uw agenda? We rekenen op uw komst.
 
Werkgroep ICT
Op onze scholen wordt steeds meer gewerkt met digitale hulpmiddelen. De touchscreen, de computers en iPads zijn niet meer weg te denken. Wanneer er storingen zijn, is gelijk iedereen onthand.
Uit beide schoolteams is een werkgroep ICT gevormd. Deze werkgroep onderzoekt, experimenteert, stimuleert en stuurt aan hoe de digitale hulpmiddelen ingezet kunnen worden. 
Mocht u vragen en/of suggesties hebben, dan kunt u terecht bij Dagmar v. Dijk (CBS ’t Jok) en/of Pieter Groot (CBS Vossersschool).
 
Ouderjaarkalenders/ rapporten
Komende woensdag, 18 juli krijgen de kinderen hun rapport mee. Ook krijgt het oudste kind van het gezin een ouderjaarkalender mee naar huis voor volgend schooljaar.
 
Schoolfoto’s
Vandaag hebben alle kinderen een kaartje meegekregen met een inlogcode. Met deze code kunt u de schoolfoto’s bestellen. Wanneer u binnen 10 dagen besteld dan krijgt u de groepsfoto gratis.
 
Zomervakantie
Nog 5 schooldagen en dan zit schooljaar 2017-2018 er op. Een jaar waarin we veel hebben gedaan en de kinderen enorm zijn gegroeid. We willen iedereen bedanken voor het afgelopen jaar. Zonder hulp, in welke vorm dan ook, kunnen we het niet!
Vrijdag 20 juli krijgen alle kinderen om 12.00 uur zomervakantie. We hopen dat iedereen lekker kan uitrusten en leuke dingen gaat doen. We hopen iedereen maandag 3 september weer te zien op school.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Heitje voor een karweitje
In het voorjaar zijn de kinderen langs de deuren geweest voor een heitje voor een karweitje. Hiermee heeft CBS ’t Jok zo’n 400 euro opgehaald wat de ouderraad verdubbeld heeft. OBS ’t Jok heeftook ongeveer 400 euro opgehaald. We zijn heel blij met dit enorme bedrag en willen alle gulle gevers hartelijk bedanken. Van dit enorme bedrag zijn heel veel nieuwe boeken gekocht.
De boeken komen in de gezamenlijke bibliotheek te staan zodat de kinderen weer nieuwe boeken kunnen lezen.
 
Waterfeest
Vandaag hebben alle kinderen een  uitnodiging meegekregen voor het waterfeest van dinsdagmiddag 17 juli. Dit feest is georganiseerd door de leerlingenraad. We hopen op mooi weer, bij slecht weer gaat het niet door.
 
Slotfeest
Donderdagmiddag, 19 juli, organiseren beide ouderraden een slotfeest op het schoolplein. Deze middag begint om 17.00 uur. 
 
Boschplaat expeditie
Gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een nachtje slapen op de Boschplaat. Donderdagochtend 6 september verzamelen we op het parkeerterrein in Oosterend (tijd komt nog) en op vrijdagochtend moeten de kinderen daar ook weer opgehaald worden. Vrijdagochtend zullen we rond 11.00 uur (exacte tijd komt nog) terug zijn. De kinderen, die naar de Boschplaat zijn geweest, hoeven dan niet meer naar school. Heeft u dan geen opvang voor uw kind(eren) dan kan/ kunnen uw kind(eren) naar school tot 14.00 uur. Wilt u hier gebruik van maken geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind(eren)
 
Formatie volgend schooljaar:
In de vorige nieuwsbrief zijn 2 fouten geslopen. Ten eerste staat juf Arine met haar meisjesnaam vermeld, dit moet zijn Arine van der Zee en juf Pauline de Bakker is onze gedragsdeskundige en zal hiervoor 1 dagdeel per week op ’t Jok aanwezig zijn.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vossenjacht
Vrijdag sluiten we het schooljaar af met een vossenjacht, dit doen we samen met de kinderen van de Margrietschool. We zijn nog op zoek naar een aantal vaders en/of moeders, die een groepje kinderen willen begeleiden. Lijkt het u leuk dan kunt u zich aanmelden via dit email adres.
 
Boschplaat expeditie
Gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een nachtje slapen op de Boschplaat. Woensdagochtend 5 september verzamelen we op het parkeerterrein in Oosterend (tijd komt nog) en op donderdagochtend moeten de kinderen daar ook weer opgehaald worden. Donderdagochtend zullen we rond 11.00 uur (exacte tijd komt nog) terug zijn. De kinderen, die naar de Boschplaat zijn geweest, hoeven dan niet meer naar school. Heeft u dan geen opvang voor uw kind(eren) dan kan/ kunnen uw kind(eren) naar school tot 14.15 uur. Wilt u hier gebruik van maken geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind(eren)
 
Davinci, groepen 3 t/m 6
Dinsdagmiddag gaan alle eindproducten van het thema mee naar huis. We willen dit heel graag laten zien. U bent dinsdagmiddag, vanaf 14.00 uur, van harte welkom om de kunstwerken van de kinderen te bewonderen en daarna mee te nemen naar huis.
 
Groepsindeling
In de vorige nieuwsbrief heeft u de groepsindeling kunnen lezen. Hierin is een fout geslopen. Juf Arine staat hier met haar meisjes naam vermeld maar dat moet Arine van der Zee zijn.
Het was niet helemaal duidelijk hoe we op de middagen gaan werken. Op maandagmiddag is er gym en werken we met een 1-2, een 3-4, een 5- 6 en een 7-8 combinatie. Dinsdagmiddag is er een 1-2, 3-4, 5-6 en een 7-8, woensdagmiddag hebben we circuit, donderdagmiddag is er muziek en gym en op vrijdag werken we met een 3-4. 5-6 en een 7-8 combinatie.
 
Gymtijden volgend schooljaar:
Omdat de gymtijden komend schooljaar anders zijn dan we al tijden gewend zijn zet ik ze voor de zekerheid hier nog even neer. De tijden staan ook in de ouderjaarkalender.
Maandag:                                          Donderdag
Groep 5-6: 12.00 tot 12.45 uur           Groep 3-4: 9.15 tot 10.00 uur
Groep 3-4: 12.45 tot 13.30 uur           Groep 5-6: 10.30 tot 11.15 uur
Groep 7-8: 13.30 tot 14.15 uur           Groep 7-8: 11.15 tot 12.00 uur
                                                         Groep 1-2: 13.30 tot 14.15 uur