Nieuwsbrief 1: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  september 2018
 
 
Bestuur:
In de afgelopen zomervakantie heeft het bestuur eveneens vakantie gehouden en dus niet
vergaderd. Op donderdagavond 20 september staat de eerste vergadering gepland.
 
Thema-middag Sociale media voor leerlingen en ouders groep 6 t/m 8:
De ouders van de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ontvangen een aparte brief met de uitnodiging
voor de kind-ouder thema-middag van maandagmiddag 10 september a.s.
 
Start schooljaar ’18 – ’19:
Afgelopen maandag zijn de leerlingen en leerkrachten weer gestart voor een nieuwe schooljaar.
Voor sommigen was wellicht de zomervakantie niet lang genoeg; een ander heeft wellicht
uitgekeken om weer naar school te kunnen gaan.
Nieuw CBS Vossersschool is dat we nu ’s morgens met zes groepen werken. De bibliotheek is voor de
leerlingen van groep 6 en juf Pauline nu ingericht als klaslokaal. De boeken zijn verplaatst naar de
gang.
Op CBS ’t Jok is vanaf dit school een onderwijsassistent toegevoegd aan het schoolteam. Annemay v.
Roosmalen werkt alle morgens en één middag op school.
Helaas is het (nog) niet gelukt om de twee vacatures (beide een dag) in de bovenbouw van beide
scholen in te vullen. We hopen dat zo snel mogelijk dit lukt. Voorlopig zal Annriëtte v. Duyvenbode
deze twee lesdagen voor haar rekening nemen.
Verder gaan we in gesprek met enkele kandidaten om de vacature voor onderwijsassistent op CBS
Vossersschool in te kunnen vullen.
Goed nieuws is te melden over onze vakleerkracht Arine Hoekstra. Zij is volledig hersteld en zal
haar taken (gymlessen – MRT) weer gaan oppakken.
 
SEL sociaal emotioneel leren:
Na de vakantie is het weer wennen om naar school te gaan : een nieuwe klas, een ander lokaal, een ‘nieuwe’ of bekende leerkracht. De kinderen en de leerkracht(en) kennen elkaar goed, een beetje of nog helemaal niet. Samen willen we met de nieuwe klas een groep vormen. De groepsvorming laten we niet aan het toeval over. We zetten in op een positieve, fijne groep.
De periode van de eerste schooldag tot aan de herfstvakantie zijn de cruciale weken waarin de groepsvorming tot stand komt. Men spreekt over de gouden weken.
De groepsvorming is opgebouwd uit een aantal fasen : forming, norming, storming, performing en adjourning.
Forming : het begin van de groep, de groep leert elkaar kennen, iedereen laat zich van zijn beste kant zien, kinderen zoeken ‘gelijkgestemden’. Ofwel: Hoe worden wij een gezellige groep?
Norming : de normen ontstaan, hoe dit proces verloopt hangt sterk af van de leider van de groep. Ofwel: welke regels horen bij het realiseren van een gezellige groep?
Storming : kinderen gaan op zoek naar hun eigen plek in de groep, centrale vraag is: wie is het sterkst in de fase en heeft dus de macht, de rollen worden verdeeld. Ofwel: Hoe gaan we met elkaar zodat Performing : de groep is gevormd en kan als het goed is positief met elkaar aan de slag.
Adjourning : afscheid van de groep en evaluatie.
Tijdens de gouden weken staan de fasen forming, norming en storming centraal. In de verschillende groepen wordt met behulp van variërende activiteiten ingezet op de groepsvorming. U kunt denken aan : het spelen van een kennismakingsbingo, de verjaardagskalender maken, samenwerkingsopdrachten uitvoeren, samen de groepsregels opstellen, spellen spelen zowel binnen als buiten, gesprekken voeren, enz.
In de komende nieuwsbrief vertellen we u over het verloop van dit proces.
 
Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG):
Afgelopen 28 mei is de wet AVG van kracht geworden. Deze wet heeft behoorlijke consequenties
voor ook de scholen. Eén van de belangrijke punten is dat aan ouders toestemming moet worden
gevraagd om bijv. foto’s waarop hun kind(eren) staat(n) gebruikt mogen worden, c.q. op bijv. de
website van de scholen geplaatst mag worden.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het formulier waarop u kunt aangeven of u wel/geen toestemming
geeft.
Wilt u het ingevulde en ondertekende formulier zo spoedig mogelijk weer inleveren op school? Liefst voor vrijdag 14 september.
 
Klassenapp:
Voor iedere groep is er een appgroep aangemaakt zodat we ook komend schooljaar weer met deze klassenapp kunnen werken. Het gaat hierbij alleen om school specifieke zaken. We vragen u dringend om alleen op deze app te reageren als er om gevraagd wordt. Dit is om er voor te zorgen dat er teveel appjes komen. Zou u bij ziekte naar school willen bellen en dit niet via de app doen?  Een andere vraag vanuit de teams is om na 18.00 uur niet meer te bellen/ appen met de leerkrachten. Sommige berichten “hakken” er bij de collega’s erg in en vaak kunnen ze vragen/ problemen ’s avonds niet meer oplossen. ’s Morgens vanaf 7.45 uur staat iedereen weer klaar!
 
 
 
 
Schooltelefoon:
De telefoon op school doet het niet. We zijn hier mee bezig maar het duurt een paar dagen voordat er iemand langs komt. Zou u bij ziekte of andere calamiteiten de leerkracht van uw kind(eren) willen bellen/ appen? We houden u op de hoogte, zodra we weer bereikbaar zijn per telefoon melden we dat!
 
Schoolapp:
Aan de website van school is een app gekoppeld, deze app kunt u installeren op uw telefoon, dat gaat als volgt:
Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.203.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.
 
 
Nieuw meubilair:
Voor de zomervakantie heeft juf Sietske nieuw meubilair uitgezocht voor haar klas. In eerste instantie zou dit in de herfstvakantie geleverd worden. In de zomervakantie hebben we bericht gehad dat de nieuwe tafles en stoelen vrijdag 14 september al geleverd worden. Wilt u een tafel of een stoel dan kunt u die vrijdag 14 september om 12.00 uur ophalen van school.
 
Nieuw op CBS ’t Jok:
Na de vakantie zijn er nieuwe gezichten op CBS ’t Jok. Jolien de Groot is begonnen met wennen omdat ze bijna 4 wordt. Noortje Heidinga komt morgen voor het eerst wennen op school. Verder zijn Femke ter Maat, Auke ter Maat en Brenda Timmerman in de zomervakantie van Lelystad naar Terschelling verhuisd. Femke zit in groep 5, Brenda in groep 2 en Auke hoort bij groep 1. Klaas Adams is overgekomen van ’t hunnighouwersgat en zit in groep 5. Jolien, Noortje, Femke, Auke, Brenda en Klaas we wensen jullie van harte welkom op CBS ’t Jok. Hopelijk wordt het een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok samen met jullie ouders.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolapp:
Aan de website van school is een app gekoppeld, deze app kunt u installeren op uw telefoon. Dat gaat als volgt:
Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.038.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.
 
Pauzehap:
We gaan voor de gezonde pauzehap op de Vossersschool. Dit betekent dat de kinderen op maandag een koek of broodje meemogen voor de pauze van 10.15 uur. Van dinsdag t/m vrijdag eten we fruit.
 
Gym kleuters:
Vanaf dit schooljaar is de gymtijd van de kleuters veranderd. De kleuters gymmen nu op donderdag. Ouders mogen de kinderen om 14.10 uur opwachten in de kleedkamer van de sporthal. Hier kunt u uw kind helpen met aankleden en dan meenemen naar huis. Donderdagochtend starten we nu dus gewoon in de klassen.
 
Ophalen kleuters:
Op maandag, dinsdag en woensdag worden de kinderen gehaald op het schoolplein met de toestellen. Op donderdag in de kleedkamers van de sporthal en op vrijdag komen de kinderen om 12.00 uur bij het grote hek.
 
Hoofdluis ouders:
Ww zijn op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, buurmannen, buurvrouwen die ons willen helpen met de luizencontrole. Deze controles vinden plaats na de vakanties en af en toe een extra controle als we bericht hebben gehad dat er bij een van de kinderen hoofdluis is geconstateerd. Zou u ons willen helpen of weet u iemand dan kunt u zich aanmelden bij Annriette
 
Nieuw op school:
Na de vakantie zijn er enkele nieuwe gezichten op school. Mees Oudevrielink is in de vakantie verhuisd van Deventer naar Terschelling en zit in groep 5. Guus van Dieren is overgekomen van ’t Hunnighouwersgat en houdt de kinderen van groep 8 gezelschap. Jamie Smith wordt volgende week 4 jaar en is aan het oefenen bij juf Lorie en juf Hester in groep 1. Femke en Maaike Verwolf worden volgende maand 4 jaar en zijn ook begonnen met wennen. We hopen Mees, Guus, Jamie, Femke en Maaike dat jullie een hele leuke leerzame tijd op de Vossersschool gaan beleven samen met jullie ouders.