Nieuwsbrief 2: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  september 2018
 
Bestuur:
Gisteravond, 20 sept., vergaderde het bestuur van onze vereniging. Op de agenda stond o.a. de
ontwikkelingen m.b.t. Toekomstbestendig onderwijs Terschelling.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Volgende week woensdag (26 sept.) vergadert onze GMR voor de eerste keer dit schooljaar.
Mocht u gesprekspunten hebben voor de GMR, dan kunt u die doorgeven aan Piet v. Kesteren.
Hij stelt in samenspraak met de voorzitter van de GMR, de agenda op.
 
Thema-middag Sociale media voor leerlingen en ouders groep 6 t/m 8, 10 sept. ’18:
Op maandagmiddag 10 sept. jl. hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van beide scholen en
hun ouders een interessante thema-middag gehad. Centraal stond het thema ‘sociale media’. Aan
de hand van zeer concrete en herkenbare voorbeelden is gesproken over het aantal uren per dag dat
kinderen achter een laptop o.i.d. zitten; de invloed van spellen op hun ontwikkeling en gedrag; de
(leeftijds)grenzen die gesteld zijn door de overheid wanneer een kind mag appen, een facebook account mag beheren e.d.
Deze voorlichting vinden wij van wezenlijk belang, zeker voor het pedagogisch klimaat binnen de
groepen/de school. We krijgen nog informatie toegestuurd en zullen dit delen met de ouders.
 
Cursus: Omgaan met moeilijk gedrag:
Onze collega’s van de onderbouw (groepen 1 t/m 4) gaan de cursus ‘Omgaan met moeilijk gedrag” volgen. Deze cursus wordt gegeven door Bart van Campen ( www.bartvancampen.nl ).
Op donderdagavond 15 nov. wordt een ouderavond over dit thema door Bart van Campen
georganiseerd. Deze avond is voor ouders met kinderen in de leeftijd 0 tot 6 jaar. Wilt u deze datum vast noteren in uw agenda?
 
SEL (Sociaal Emotioneel Leren):
De eerste 3 schoolweken zitten er bijna op. De kinderen en leerkrachten raken goed gewend aan elkaar. In alle groepen wordt gewerkt aan een positieve groepssfeer. De leerkrachten ondernemen diverse activiteiten om van de klas een groep te maken. Er worden verschillende spelletjes gespeeld, complimenten gemaakt, de school is verkend, afsprakenkaarten ontworpen, de verjaardagskalender is gemaakt, een “wall of fame” is gecreëerd, er worden gesprekken gehouden over regels en afspraken, wat vind je fijn en wat vind je niet fijn, etc.
Samen zijn ze zich bewust een fijne groep te vormen.
Voor de groepen 5 t/m 8 heeft de expeditie naar de Boschplaat voor een extra verrijking gezorgd. Het was er fantastisch om te zijn en samen op onderzoek te gaan. Zowel met elkaar in de natuur, als op de kampplek zelf.
Voor de ouders en leerlingen van de groepen 6-7-8 was er een voorlichtingsmiddag over Social Media. Deze middag heeft er toe bijgedragen dat er in de klassen gesprekken ontstonden over gedrag en Social Media.
De fase die we nu in stappen is de fase van de storming. Deze fase duurt ongeveer tot aan de herfstvakantie. Het is de fase van de sociale strijd. Wie is de informele leider, wie is de meeloper, de clown of de muurbloem? De leerkracht (formele leider) geeft sturing aan dit proces, besteedt aandacht aan het omgaan met conflicten en ondersteunt bij het respecteren van elkaar. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten ingezet.
 
AVG:
Bij de vorige nieuwsbrief is een formulier meegestuurd in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming. We hebben u gevraagd of u hierop wil aangeven op welke manier (of juist niet) we gebruik mogen maken van foto’s/ film waar u kind(eren) op staat/ staan. Nog lang niet alle formulieren zijn terug. Bij deze vragen we u of u het formulier zo snel mogelijk op school zou willen afgeven.
 
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief zal donderdag 4 oktober of vrijdag 5 oktober verschijnen.
 
 

 
 
Schooltelefoon:
De telefoon op school doet het weer, we kunnen weer bellen en gebeld worden.   
 
Ouderavond:
Nog even ter herinnering: denkt u aan de informatieavond van dinsdag 25 september? We starten deze avond om 19.30 uur.
 
Scholing leerkrachten:
Enkele collega’s volgen dit schooljaar ook een individuele scholing. Juf Mirije is vorig jaar gestart met de scholing “Geef me de 5”, komende donderdag is er weer een bijeenkomst, juf Annriette zal haar vervangen. Juf Dagmar, juf Sietske en juf Karin gaan komend schooljaar naar “met sprongen voor uit”.
 
P-bone les:
De leerlingen van de groepen 5-6 krijgen de komende weken P-bone les van een muziekdocent van SMOT (Stichting Muziek Onderwijs Terschelling). De lessen worden gegeven op 25 sept, 2 en 9 okt.
Op 9 oktober vindt er een uitvoering plaats voor ouders en de andere groepen. We laten u nog weten hoe laat de uitvoering plaats vindt.
 
Op e riid:
Afgelopen woensdag zijn we met beide Jokken “Op e Riid” geweest. Het was een zeer leuke dag waarbij de kinderen genoten hebben van hutten bouwen, stoelen dans, voetballen, gewoon heerlijk zitten in de huifkar en de plotsjes gebakken door de ouders van de ouderraden. Bij deze willen we de ouders van de ouderraden bedanken voor de heerlijke plotsjes en de goed georganiseerde dag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw meubilair groep 1-2:
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat het nieuwe meubilair zou komen voor de groepen 1-2. Op de dag dat het geleverd zou worden hebben we toch nog even gebeld hoe laat het zou komen. Tot onze ontsteltenis bleek dat het een fout was en dat de meubels pas voor de herfstvakantie komen. 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 25 september: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 25 september: P-bones groepen 5 en 6
Dinsdag 25 september: informatieavond 19.30 uur
Woensdag 26 september: Kinderpostzegels
Dinsdag 2 oktober: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 2 oktober: p-bones groepen 5-6
Woensdag 3 oktober: start kinderboekenweek
4 of 5 oktober: nieuwsbrief komt uit.


 
 
 
 
 
 
 
Scholing leerkrachten:
Enkele collega’s volgen dit schooljaar ook een individuele scholing. Juf Eline gaat een scholing volgen op het gebied van het aanvankelijk lezen, komende woensdag is de eerste bijeenkomst en juf Regina zal haar vervangen. Juf Hester is bezig met een opleiding voor talentbegeleiding. Juf Hanny gaat komend schooljaar naar “met sprongen voor uit”.
 
Circuit:
Afbeeldingsresultaat voor waxinelichtcupjesVoor circuit zijn we op zoek naar plasticflessen (zoals op de foto) ook zouden we het fijn vinden als u de cupjes van waxinelichtjes voor ons zou willen sparen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktijkmiddag:
Afgelopen maandagmiddag was er een praktijkmiddag. Deze middag stond in het teken van Terschelling. De kinderen van de groepen 1 t/m 6 waren in groepen verdeeld en gingen de 3 activiteiten: foto collage, pofkes bakken en volksdansen bij langs. De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben deze middag armbandjes/ enkelbandjes gevlochten, uitleg gehad over splitsen en knopen en pofkes gebakken. De volksdans vereniging hielp deze middag bij het dansen en Geesje en Harry Lettinga vertelden de kinderen van alles over touw en knopen. Sonja en Nienke waren er voor het pofkes bakken en Trees en Lillian gingen armbandjes vlechten. Bedankt allemaal voor de hulp!
 


 
 
Slagwerk:
De leerlingen van de groepen 5-6 krijgen de komende weken slagwerkles van een muziekdocent van SMOT (Stichting Muziek Onderwijs Terschelling). De lessen worden gegeven op 25 sept, 2 en 9 okt.
Op 9 oktober vindt er een uitvoering plaats voor ouders en de andere groepen. We laten u nog weten hoe laat de uitvoering plaats vindt.
 
Werkgroep schoolplein brede school:
Beste ouders,
Voor de vakantie hebben we u geïnformeerd over de veranderingen aan het schoolplein. Het voornemen was om in september een datum te prikken om met hulp van ouders werkzaamheden te verrichten. Echter zullen derden eerst nog werkzaamheden aan het plein moeten verrichten. Middels de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen we u informeren wanneer wij ouderhulp nodig hebben. 

Werkgroep schoolplein 

 
Belangrijke data:
Dinsdag 25 september: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 25 september: slagwerk groepen 5 en 6
Woensdag 26 september: hele school “Op e Riid”
Woensdag 26 september: Kinderpostzegels
Vrijdag 28 september: schoolreis groepen 1-2
Dinsdag 2 oktober: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 2 oktober: slagwerk groepen 5-6
Woensdag 3 oktober: start kinderboekenweek