Nieuwsbrief 4: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  november 2018
 
 
Schoolfruit:
Vanaf volgende week krijgen de kinderen weer 3 dagen, woens-, donder- en vrijdag, schoolfruit. In de app zetten we wat voor fruit er die week komt.
 
Ouderavond, Bart van Campen, 15 november:
De ouderavond is in de brede school op West, mocht het anders worden dan melden we dat zo snel mogelijk. Er is een inloop vanaf 19.15 uur met koffie en thee. De avond start om 19.30 uur en is uiterlijk 21.30 uur afgelopen.
 
Van het bestuur:
Op 17 oktober jl. vergaderde het bestuur van onze vereniging. Besproken is het verzoek van Martijn
Winnen om te kunnen stoppen als bestuurslid vanwege zakelijke belangen. Martijn heeft zich in het
bestuur altijd beziggehouden met de verhuur en de exploitatie van de schoolwoning en het oude
schoolgebouw van de Vossersschool. Het bestuur heeft z’n verzoek ingewilligd. Formeel zal dit punt
op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering nog aan de orde komen en zullen we ook afscheid
van Martijn nemen. Dan zal ook de beoogde vervanger van Martijn, Wouter Burrie worden
voorgesteld.
Ten aanzien van de financiën is vastgesteld dat de exploitatie 2018 positief verloopt. De
voorbereidingen voor de begroting 2019 zal binnenkort gestart worden.
Een belangrijk deel van de vergadering is gewijd aan het thema Veiligheid/veilig klimaat op school.
Het bestuur heeft hierin de verantwoordelijkheid om toezicht te houden hoe dit in de praktijk
wordt uitgevoerd, c.q. ervaren wordt. Na een boeiende discussie is onder andere afgesproken dat
we als bestuur/scholen vaker moeten communiceren welke specifieke aanpak we in het dagelijkse
leven op de scholen toepassen.
 
Ledenadministratie:
Met ingang van dit schooljaar is de ledenadministratie van onze vereniging overgenomen door Jan
Kwint. Hij heeft deze taak van Frouke Gerrits overgenomen.
Binnenkort starten we met de inning van de jaarlijkse contributie. Leden, die geen automatische
incasso hebben afgegeven, wordt gevraagd de contributie zelf over te maken op de rekening van de
vereniging. (NL87INGB0000858747 t.n.v. Ver. Chr. Basisonderwijs Terschelling)
Mutaties (waaronder aan- en afmeldingen kunnen gemaild worden naar
piet.van.kesteren@basisonderwijsterschelling.nl.
 
GMR:
De GMR vergadert weer op donderdagavond 22 november a.s. Dit keer is het een gezamenlijke
vergadering met het bestuur en de Commissie Intern Toezicht.
 
Volksdansen:
Op 24 november start het volksdansen voor de kinderen om 19.00 uur in het Hunnighouwersgat. Lijkt het uw kind(eren) leuk om hier aan mee te doen dan kunnen ze hier terecht en het Terschellinger volksdansen leren.
Dit is een andere datum dan wat er op het papiertje stond wat de kinderen van de Vossersschool hebben meegekregen een aantal weken geleden.
 
 
 
 
 
 
 

 
Fruitsnij ouders:
Vanaf volgende week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit. We zijn p zoek naar ouders die het fruit voor de groepen 1-2 willen snijden. Dit kan ’s morgens gelijk om 8.15 uur. Wilt u wel helpen dan kunt u dit aangeven op de lijst bij het lokaal van groep 1-2.
 
Slagwerk:
De kinderen van de groepen 5-6 zijn vorige week disdag begonnen met slagwerk. In 4 weken leren zij iets over slagwerk en op dinsdag 4 december is de uitvoering. Ze zullen u dan laten horen wat ze de afgeloopen 4 weken hebben geleerd. We laten u zo snel mogelijk weten hoe laat de uitvoering is.
 
Nieuw meubilair:
We hebben er even op moeten wachten maar de vrijdag voor de vakantie is dan eindelijk het nieuwe meubilair gekomen. De kinderen en juffen zijn er erg blij mee.

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuw op school:
Charlotte van Bruggen wordt begin december 4 jaar en zij is al ee paar keer bij juf Sietske en juf Karin in de klas geweest om te oefenen. Charlotte we hopen dat je een fijne schooltijd tegemoet gaat op CBS ’t Jok!
 
Belangrijke data:
Dinsdag 13 nov.: zwemmen groepen 3-4
Donderdag 15 nov. 19.30 uur ouderavond Bart van Campen
Dinsdag 20 nov.: Zwemmen groepen 3-4
Maandag 19 nov.: meeloop dag groep 8 op VMBO
Woensdag 21 nov.: Info. avond ouders gr. 8 op VMBO
Donderdag 22 nov.: verg. Bestuur-GMR-CIT
22 of 23 november komt de volgende nieuwsbrief uit
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe collega’s:
In de vorige nieuwsbrief had ik al verteld dat juf Eva bij ons op school kwam werken in het stukje hieronder stelt ze zich aan jullie voor:
 
Ik ben Eva ter Maat-Heida, geboren in Lemmer, opgegroeid in Dokkum en vanaf mijn tienertijd in Lelystad gewoond. In Lelystad leerde ik ook mijn man Erlend kennen en zijn we 13 jaar geleden getrouwd. De jaren erna kregen we 4 kinderen. Twee meiden en twee jongens in de leeftijd van 1 tot 8. Eén van onze meiden is een pleegdochter.
De afgelopen zes jaren ben ik met plezier thuisblijfmoeder geweest. Af en toe wat freelance werkzaamheden voor  de NTI en als docent baby-en kindergebaren. De vier jaren daarvoor was ik werkzaam als ambulant begeleider binnen het onderwijs. En weer dáárvoor was ik juf. En dat ben ik nu dus weer. Wij zijn met ons gezin deze zomer op Terschelling komen wonen. Naast de maandag in groep 7/8 op de Vossersschool, werk ik vanuit de Jonge Jan in de ambulante dienst bij de JP van den Bent stichting. Mijn man werkt vanuit huis als programmeur voor een bedrijf in Hilversum.
Mijn  gezin is mijn passie, het werken met kinderen ook. Daarnaast kook en bak ik graag vegan en lees ik graag.
 
Ook juf Sandra heeft een stukje geschreven om zich aan jullie voor te stellen:
 
Hallo,
Ik ben Sandra Bonnema. Ik ben 22 jaar en ben
Afbeelding kan het volgende bevatten: Sandra Bonnema, glimlacht, close-up en buitengeboren en getogen op Terschelling. Momenteel
woon ik in Midsland, waar ik samenwoon met mijn
vriend en hond Senna.
In februari 2016 ben ik afgestudeerd als
onderwijsassistente en vanaf augustus 2016 ben ik
werkzaam bij de BSO op West. Ik doe dit werk met
veel plezier en geniet van het werken met
kinderen. Per 1 november combineer ik deze baan
met een baan als onderwijsassistente op de
Vossersschool. Ik ben hier op de maandag-,
dinsdag- en woensdagochtend.
 
 
 
Circuit:
Voor circuit zijn we op zoek naar glazen potjes (kleine olvarit potjes/ kleinste groente potjes), oude sokken (wel hele), zwarte wol en houten latten/ latjes
 
Rijrichting en snelheid van auto’s:
Nu het ’s morgens weer wat donkerder is willen we u vragen of u de verlichting van de fiets(en) van uw kind(eren) te controleren. We vragen de ouders die hun kind(eren) met de auto komen brengen om rekening te houden met hun snelheid en met de rijrichting.
Wanneer u met de auto naar school komt dient u  via de Margrietlaan de Dennenweg op te komen en via de Cornelis Douwesstraat de wijk te verlaten. Zo voorkomen we dat auto’s elkaar passeren van twee kanten voor de school en kunnen kinderen, op de fiets en lopend, veiliger naar school en huis.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daarnaast dient u uw auto in de daarvoor bestemde vakken te parkeren en niet langs de stoeprand, in de perkjes of op het zebrapad.
 
Nieuw op school:
Vanaf woesndag komt Lise Roos op school om te wennen. Half december wordt ze vier en dan komt ze iedere dag. Lise we hopen dat je samen met je ouders een leuke schooltijd op de Vossersschool gaat krijgen.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 13 nov.: zwemmen groepen 3-4
Donderdag 15 nov. 19.30 uur ouderavond Bart van Campen
Dinsdag 20 nov.: Zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 20 nov.: meeloop dag groep 8 op VMBO
Woensdag 21 nov.: Info. avond ouders gr. 8 op VMBO
Donderdag 22 nov.: verg. Bestuur-GMR-CIT
22 of 23 november komt de volgende nieuwsbrief uit