Nieuwsbrief 5: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  november 2018
 
Van het bestuur:
Gisteravond vergaderden onze GMR en bestuur. Twee keer per jaar staat deze gemeenschappelijke vergadering op de planning.
De gesprekspunten hadden dit keer betrekking op de toekomst van het onderwijs op Terschelling. Gemeente, schoolbesturen en kinderopvang hebben namelijk een bureau in de arm genomen, die onderzoekt welke wensen er zijn m.b.t. de kinderopvang en onderwijs voor de nu en zeker ook voor de toekomst.
Daarnaast is er kort verslag gedaan van het overleg dat onlangs heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Ministerie van OC&W, inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar. Binnenkort zal tussen de besturen hierover verder overleg plaatsvinden. Tenslotte is gesproken over het leerkrachtenregister.

https://www.metsprongenvooruit.nl/uploads/photos/web_septem_en_boek.png‘Met Sprongen Vooruit’:
Vorig schooljaar hebben twee leerkrachten van onze scholen de cursus ‘Met sprongen Vooruit’ gevolgd. ‘Met Sprongen Vooruit’ is een effectief reken-wiskundeprogramma. Dit programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Met het totaaloverzicht op de rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zowel interactief klassikaal als individueel aan te bieden. Bij de oefeningen worden tal van materialen ingezet.
De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen.
Dit schooljaar volgen weer enkele andere collega’s deze scholing. Sinds afgelopen week beschikken we op beide scholen in alle groepen over alle materialen, die bij ‘Met sprongen Vooruit’ horen.
We zijn ontzettende blij met deze aanwinsten.
 
Juf Paulien:
Enkele weken geleden heeft onze college Paulien de Bakker de marathon in Breda gelopen. Zij deed dit natuurlijk voor haar eigen plezier, maar heeft tegelijkertijd een mooi bedrag bijeengelopen voor het Longfonds. Zij heeft de marathon voltooid en kon € 550 over laten maken naar het Longfonds. Een prestatie waar we trots op zijn.
 
Traject Toekomstbestendig Onderwijs Terschelling
Wellicht heeft u in de Terschellinger al het bericht gelezen over het onderzoek dat bureau Noorderwijs in opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen (basis- en voortgezet onderwijs), kinderopvangorganisatie Prokino en de gemeente Terschelling is gestart.
De komende weken zullen er gesprekken door dit bureau gevoerd worden met leerkrachten, ouders, gemeentebestuur, ondernemers en iedereen die dit onderwerp een warm hart toedraagt.
In januari wordt een avond voor alle belangstellenden en betrokkenen georganiseerd. De juiste datum en tijd krijgt u nog van ons te horen.  
 
Let op
De afgelopen schooljaren hadden we de maandag na de kerstvakantie een studiedag voor de schoolteams en dan waren de leerlingen vrij.
Dit schooljaar is dat niet het geval. Op maandagmorgen 7 januari ’19 starten de scholen weer met lesgeven.
 
Schoolfruit:
Volgende week wordt het fruit weer gebracht. Deze week krijgen de kinderen: kaki, wortels en peer.
 
 
 


Nieuw op school:
Afgelopen week zijn Evie Obendorfer en Indy van Zandwijk begonnen met wennen op school. Evie en Indy we hopen dat jullie samen met jullie ouders een leuke leerzame schooltijd op CBS ‘t Jok gaan krijgen.
Vanmiddag zijn Melle en Guus Ter Berg op school wezen kijken. In de kerstvakantie verhuizen ze naar Terschelling en komen in januari bij ons op school. Melle komt in groep 5 en Guus in groep 3. We hopen dat jullie ook een geweldige leerzame tijd bij ons op school zullen krijgen samen met jullie ouders.
 
Voorleeswedstrijd:
Maandag 26 november is de Terschellinger voorleeswedstrijd. Om 10 uur verzamelen de kinderen van de groepen 7 en 8 zich in “Het Raadhuis” op West. Van iedere school is er een leerling die zijn of haar school vertegenwoordigt . Voor CBS ’t Jok doet Maamke mee.
 
Sinterklaas op school:
Sinterklaas en zijn pieten zullen maandag 3 december de kinderen op ’t Jok bezoeken. Maandag krijgen de kinderen een brief mee naar huis met de laatste informatie.
 
Belangrijke data:
Maandag 26 nov.: Voorleeswedstrijd gr. 7-8
Dinsdag 27 nov.: Zwemmen groepen 7-8
Maandag 3 dec.: Sinterklaas op school
Dinsdag 4 dec.: uitvoering slagwerk
Dinsdag 4 dec.: Zwemmen groepen 3-4
Donderdag 6 dec. of vrijdag 7 dec. komt de volgende nieuwsbrief uit
 
 

 
 
 
 
 
Nieuw op school:
Afgelopen week zijn Suus Swart en Jill Stok begonnen met wennen op school. Beide meiden kennen de weg al op school doordat ze vaak mee gaan hun zusje en broertje komen brengen maar toch is een eerste keer zelf naar school gaan toch iets anders. Suus en Jill we hopen dat jullie samen met je ouders een leuke leerzame schooltijd op de Vossersschool gaan krijgen.
 
Voorleeswedstrijd:
Maandag 26 november is de Terschellinger voorleeswedstrijd. Om 10 uur verzamelen de kinderen van de groepen 7 en 8 zich in “Het Raadhuis” op West. Van iedere school is er een leerling die  zijn of haar school vertegenwoordigt. Voor de Vossersschool doet Jooske mee.
 
Schoolzwemmen groep 3-4:
Dankzij de medewerking van het zwembad en de gemeente kunnen we dit schooljaar de zwemles van groep 3-4 apart laten geven. Het aantal kinderen van de groepen 3-4 van beide scholen (Pr. Margrietschool en CBS Vossersschool) was te groot om dit in één groep te blijven doen.
Nu kan er meer aandacht besteed worden aan de kinderen.
De zwemles van de kinderen van de groepen 3-4 op dinsdag 4 december gaat niet door!
 
Afsluiting project:
Boomschijf hangertjes - set van 6De groepen 5 en 6 hebben de afgelopen weken bij Davinci het thema: “In en rond het water” behandeld. Woensdag willn ze het thema graag afsluiten en nodigen daarbij de ouders uit om te komen kijken naar hun werkstukken. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom om te komen kijken. De werkstukken staan in het lokaal van groep 4/5.
 
Circuit:
Voor circuit zijn we op zoek naar houten latten/ latjes en houten plankjes.
Is er een ouder die voor ons een tak/ dunne boomstam heeft en daar schijven van kan zagen?
 
Sinterklaas op school:
Sinterklaas en zijn pieten zullen dinsdag 4 december op de brede school op bezoek komen. Vandaag hebben de kinderen daarover een brief mee naar huis gekregen.
 
Belangrijke data:
Maandag 26 nov.: Voorleeswedstrijd gr. 7-8
Maandag 26 nov. Praktijkmiddag: Sinterklaas
Dinsdag 27 nov.: Zwemmen groepen 7-8
Dinsdag 4 dec.: Sinterklaas op school
Donderdag 6 dec. of vrijdag 7 dec. komt de volgende nieuwsbrief uit
Vrijdag 7 dec.: Kerstboom zagen