Nieuwsbrief 6: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  December 2018
 
Van het bestuur:
In verband met de ontwikkelingen van de verkoop van de schoolwoning en het voormalige schoolgebouw heeft het bestuur besloten een extra algemene ledenvergadering uit te schrijven.
 
Algemene Leden Vergadering  -- vrijdagavond 14 december ‘18:
Namens het bestuur van de Christelijke Vereniging Primair Onderwijs op Terschelling nodig ik u uit voor de extra Algemene Ledenvergadering op:
 
Vrijdag 14 december ‘18
Aanvang 20.00 uur (u bent welkom vanaf 19.45)
Locatie: Brede School, Dennenweg 4, West Terschelling
Op de agenda staan de volgende punten: Tussentijds is afgetreden Martijn Winnen
Voorgesteld wordt om als nieuw lid van het bestuur te benoemen Wouter Burrie
  • Verkoop schoolwoning en voormalig schoolgebouw
Het bestuur rekent op uw komst.
 
Traject Toekomstbestendig Onderwijs Terschelling
Op donderdagmorgen (op West) en donderdagmiddag (in Hoorn) zullen enkele leerlingen van de bovenbouw in gesprek gaan met de personen van bureau Noorderwijs. Aan hen wordt ook hun ideeën en mening gevraagd over wat zij verwachten van het onderwijs op Terschelling.
’s Avonds zijn alle ouders van harte welkom op de bijeenkomst, die gehouden wordt in de brede school. Deze avond begint om 20.00 uur. U heeft afgelopen week al een uitnodiging hierover ontvangen.
 
Voorleeswedstrijd:
Wat hebben Jooske en Maamke hun best gedaan tijdens de voorleeswedstrijd. Het is ontzettend knap om voor een volle zaal publiek (rustig) voor te gaan lezen. Beide meiden mochten een heel leuk leesboek uitkiezen als dank voor hun deelname.
 
Schoolfruit:
Volgende week wordt het fruit weer gebracht. Sinaasappels, appels en mandarijnen zullen volgende week uitgedeeld worden.
 
  

                                                                 
 
 
    
                                                     
Slagwerk:
Dinsdagochtend om 11.20 uur laten de kinderen van de groepen 5 en 6 hun kunsten op de trommel zien. De afgelopen 4 weken hebben zij hard geoefend om u dinsdag een leuk optreden te geven. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren.
 
Ouderraad:
De ouderraad is op zoek naar versterking. De ouderraad is een groep ouders die helpt bij de sinterklaasviering, de kerstviering, de gangen versiert,een ouder-kinddag organiseert,  de “Op e Riid” aan het begin van het schooljaar organiseert en aan het eind van het schooljaar een leuk eindfeest organiseert. Ze beheren de ouderbijdrage en innen de schoolreisjes gelden. Een keer in de 6 a 8 weken is er een vergadering. Lijkt het u leuk om toe te treden tot de ouderraad dan kunt u zich aanmelden bij juf Klasien.
 
Belangrijke data:
Maandag 10 dec.: kerstcrea samen met OBS
Dinsdag 11 dec.: Zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 11 dec.: Slagwerk uitvoering groepen 5-6
Dinsdag 18 dec.: zwemmen groepen 5-6
Donderdag 20 dec.: Kerstviering
Vrijdag 21 dec.: 12.00 uur allemaal vakantie

 
 
 
 
 
Boomschijf hangertjes - set van 6Circuit:
Woensdag 12 december is er kerstcircuit. Er worden deze middag ook kerststukjes gemaakt. Wilt u uw kind(eren) een bakje meegeven met zijn/ haar naam er op en eventueel versiering en/ of een kaars.
Voor de kerstbakjes zijn we op zoek naar groen, te denken valt aan: takken van de hulst, de den, de spar, varens, mos etc. Dit mag op dinsdag wel op school gebracht worden. Heeft u thuis nog versiering voor in de bakjes waar u niks meer mee doet dan houden wij ons aanbevolen. We hebben al enkele schijven gekregen maar we zouden er nog wel enkele bij willen zodat meer kinderen dit knutselwerkje kunnen maken. Wie kan ons helpen?
 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 11 dec.: Zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 18 dec.: Zwemmen groepen 5-6
Dinsdag 18 dec.: fietscontrole voor alle kinderen
Woensdag 19 dec.: Kerstviering
Vrijdag 21 dec.: 12.00 uur allemaal vakantie