Nieuwsbrief 8: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  januari 2019
 
Nieuwjaarswens
 
We wensen iedereen 365 nieuwe dagen
Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf,
om jezelf op te bouwen.
Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.
Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar liefde.
Elke dag is een uitnodiging om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.
Elke dag is een uitnodiging om intenser te leven dan nodig is,
om meer te horen dan gisteren.
Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen,
om te bouwen aan een wereld van liefde.
Elke dag is een uitnodiging om zin te geven aan dit leven!
 
Teamleden, bestuur en GMR wensen leerlingen, hun ouders en verder iedereen een gezond en goed
2019 toe.
 
Persoonlijke zaken:
Kort voor de kerstvakantie heeft juf Karin zorgverlof gekregen, vanwege de ernstige
gezondheidssituatie van haar moeder. Aan het begin van de kerstvakantie is haar moeder overleden
en op zaterdag 29 december begraven.
 
Terugblik op onze kerstvieringen:
Op woensdagavond 19 december was de kerstviering van de Vossersschool. Ditmaal was er een gezamenlijke viering voor kinderen en ouders in de hal. Na het zingen van liederen door alle groepen, luisteren naar het kerstverhaal werd er genoten van de heerlijke hapjes, soepen, salades, pofkes, enz, die door de kinderen en ouders waren voorbereid. Het was een zeer ontspannende en mooie avond.
De kerstviering van CBS ’t Jok werd gehouden in de kerk van Hoorn. Leerlingen, ouders, grootouders en andere belangstellen hebben gekeken naar het kerstverhaal wat gespeeld werd door het team. Tuussendoor werd er gezamenlijk gezongen, er was gekozen voor bekende kerstliedjes en een aantal nieuwe liederen. Dominee Ernst Zoomers vertelde ook nog een prachtig kerstverhaal.
 
Voor beide scholen kijken we terug op prachtige vieringen. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt
op wat voor manier dan ook, onze hartelijke dank.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jutten:
Het juttersbloed kwam bij velen weer naar boven, de laatste week van de vakantie. Veel eilanders en mensen van de vaste wal hebben urenlang zich ingezet op het aangespoelde materiaal, waaronder ontzettende veel plastic, op te ruimen. We kregen afgelopen week al van verschillende kanten de vraag of leerlingen vrijaf krijgen, wanneer er weer veel spullen/rommel aanspoelt op het strand. We kunnen hierover heel kort zijn: hiervoor wordt geen vrij gegeven.
Rapporten:
Nog niet alle rapporten zijn terug op de scholen. Zou u deze zo snel mogelijk aan uw kind(eren) mee willen geven?
 
Fruit:
Volgende week worden er sinaasappels, pomelo’s en appels op school afgeleverd voor de kinderen.
 
Klusouders:
10 april vinden de roeiwedstrijden plaats op het meertje van Hee. We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het klussen aan de sloepjes. Het gaat voornamelijk om schuren en verven. We willen zo snel mogelijk beginnen zodat de kinderen na de voorjaarsvakantie kunnen starten met de training. Wilt u wel helpen dan kunt u zich aanmelden bij juf Hanny of juf Dagmar.  
 
Vakantieregeling schooljaar 2019 - 2020:
Onder voorbehoud van een definitieve goedkeuring door onze GMR hebben de besturen van het
onderwijs op Terschelling de volgende schoolvakanties afgesproken:
 
Herfstvakantie**:  ma 21 oktober t/m vrij 1 november 2019
Kerstvakantie:  ma 23 december 2019 t/m vrij 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie**:  ma17 februari t/m vrij 21 februari 2020
Pasen:  vrij 10 april t/m ma 13 april 2020
Meivakantie:  ma 27 april t/m di 5 mei 2020
Hemelvaart:  do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020
Pinksteren:  ma 01 juni 2020
Zomervakantie:  ma. 06 juli t/m vr. 14 augustus 2020
 
** De herfst- en voorjaarsvakantie worden onder voorbehoud vastgesteld. Afhankelijk van het besluit
van het ministerie kan hier een wijziging in komen.
 
Voor het begin van het nieuw schooljaar worden in de schoolgids de studiedagen van het personeel
aangegeven. De leerlingen hebben op die dagen géén school.
 
Opmerking: Het vakantierooster van het voortgezet onderwijs kan op sommige onderdelen afwijken.
 
 
 

Belangrijke data:
Hele week: kijkdagen voor de ouders
Dinsdag 15 januari: zwemmen groepen 3-4
Maandag 21 januari: praktijkmiddag
Dinsdag 22 januari: zwemmen groepen 5-6
Woensdag 23 januari: voorleesontbijt
Donderdag 24 jan. of vrijdag 25 jan. komt de volgende  nieuwsbrief uit
 
 
 
 

 
Kijkochtenden en kijkmiddagen:
Vanaf maandag zijn er kijkochtenden en kijkmiddagen voor de ouders. Bij de lokalen hangen intekenlijsten waarop u kunt aangeven wanneer u wilt komen kijken.
 
Belangrijke data:
Hele week: kijkdagen voor de ouders
Dinsdag 15 januari: zwemmen groepen 3-4
Maandag 21 januari: praktijkmiddag
Dinsdag 22 januari: zwemmen groepen 5-6
Woensdag 23 januari: voorleesontbijt
Donderdag 24 jan. of vrijdag 25 jan. komt de volgende  nieuwsbrief uit