Nieuwsbrief 9: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  januari 2019
 
Persoonlijke zaken:
Met ingang van 1 februari vindt er een kleine verandering plaats op CBS ’t Jok. Eva ter Maat neemt dan de lesgevende taak in groep 7/8 op de woensdag over van Annriëtte. Eva werkt al vanaf begin oktober op de maandag (ook in gr. 7/8) op de Vossersschool.
 
Traject ‘Toekomstbestendig Onderwijs Terschelling’:
U heeft vorige week de uitnodiging ontvangen voor de interactieve bijeenkomst op maandagmiddag 28 januari om 15.00 uur op ’t Schylger Jouw. We hopen dat veel ouders die middag aanwezig zullen zijn.
De bijeenkomst heeft duidelijk het karakter van een gedachtewisseling met de aanwezigen over de scenario's. Hierbij hoort ook meedenken over hoe een scenario concreet uitgewerkt kan worden.
De uitkomsten van deze middag zullen dan verder besproken worden in het bestuurlijk overleg. Uiteindelijk komt er dan een voorstel dat zowel in de gemeenteraad als ook binnen het bestuur van onze vereniging besproken zal worden. Daarbij worden de GMR en de leden van de vereniging ook betrokken.
 
Vakantieregeling schooljaar 2019 - 2020:
In de vorige nieuwsbrief hebben we onder voorbehoud de vakantieregeling voor het schooljaar ’19 – ’20 gepubliceerd. Inmiddels hebben de GMR’en van het openbaar onderwijs en die van onze scholen hun instemming gegeven.
Het vakantierooster van het schooljaar ’19 – ’20 ziet er als volgt uit:
Herfst**               ma 21 oktober t/m vrij 1 november 2019
Kerst                     ma 23 december 2019  t/m vrij 03 januari 2020
Voorjaar**           ma17 februari t/m vrij 21 februari  2020
Pasen                   vrij 10 april t/m ma 13 april 2020
Mei                       ma 27 april  t/m di 5 mei 2020
Hemelvaart         do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020
Pinksteren          ma 01  juni 2020
Zomer                 ma. 06  juli t/m vr. 14 augustus 2020
** De herfst- en voorjaarsvakantie worden onder voorbehoud vastgesteld. Afhankelijk van het besluit van het ministerie kan hier een wijziging in komen.
 
Voor het begin van het nieuw schooljaar worden in de schoolgids de studiedagen van het personeel aangegeven. De leerlingen hebben op die dagen géén school.
 
Opmerking: Het vakantierooster van het voortgezet onderwijs kan op sommige onderdelen afwijken.
 
Vergadering GMR:
Op donderdagavond 7 februari vergadert de GMR. Mocht u gesprekspunten hebben, dan kunt u die indienen bij Pieter de Haan (voorzitter GMR) of Regina Orsel (secretaris GMR).
 
Scholing leerkrachten
Dit en het vorige schooljaar hebben enkele collega’s de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’ gevolgd. Dit programma is ondersteunend bij het rekenonderwijs. We hebben voor alle leerjaren alle materialen die bij deze methode horen, kunnen aanschaffen. We zijn blij met deze aanwinsten.
 
Schoolfruit:
Komende week krijgen de kinderen appel, sinaasappel en mandarijn
 
Voorleesdagen:
Afgelopen woensdag hebben we op beide scholen de voorleesochtend gehad. Op de Vossersschool gingen de leerkrachten in een andere groep dan hun eigen groep voorlezen en op ’t Jok mochten de kinderen van de onderbouw kiezen of ze gingen luisteren naar een prentenboek of een verhaal. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mochten kiezen uit 2 verhalen. Beide ouderraden hadden voor een heerlijk ontbijt/ pauzehap gezorgd. Namens alle kinderen en collega’s onze hartelijke dank. Hieronder een flyer voor ouders met jonge kinderen.
        
 
 
 
Roeisloepjes:
De roeisloepen voor de kinderen kunnen geverfd worden. Zijn er ouders die ons daarmee willen en kunnen helpen? De volgende data zijn ingepland om hier mee bezig te gaan:
Maandag 28 januari, donderdag 31 januari, zaterdag 2 februari, maandag 4 februari en woensdag 6 februari. De avonden beginnen om 19.00 uur. Alle materialen zijn aanwezig. Op alle avonden is er ook iemand van de Terschellinger roeivereniging aanwezig. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd en des te eerder is het klaar. De sloepjes staan in de loods (voormalige museumwerf) op
Willem Barentszkade 43 A.
 
 
 

 
 

 
Ouder-kind gesprekken:
In de week van 4 februari vinden de ouder-kind gesprekken plaats. Tijdens de gesprekken worden onder andere de toetsuitslagen besproken en bij de kinderen van groep 8 worden ook de schooladviezen meegenomen. We verwachten dat alle ouders zich inschrijven. Kunt u  niet op de aangegeven datum wilt u dan met de leerkracht een ander tijdstip afspreken in die week! Vanaf dinsdag 29 januari liggen de intekenlijsten klaar.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 29 januari: zwemmen groepen 3-4
Week van 4 februari: ouder-kind gesprekken
Dinsdag 5 februari: zwemmen groepen 3-4
Donderdag 7 februari: GMR vergadering
Vrijdag 8 februari: rapporten mee
Dinsdag 12 februari: zwemmen groepen 7-8
Woensdag 13 februari: studiedag team, kinderen vrij
Donderdag 14 februari: studiedag team, kinderen vrij
Vrijdag 15 februari: studiedag team, kinderen vrij
Maandag 25 februari: weer naar school
Donderdag 28 februari of vrijdag 1 maart komt de volgende nieuwsbrief
 
 
 
 
 

 
Ouder-kind gesprekken:
De ouder-kind gesprekken worden verschoven naar de week na de voorjaarsvakantie. De intekenlijsten liggen vanaf vrijdag 8 februari bij de klassen. De rapporten krijgen de kinderen vrijdag 1 mart mee naar huis
 
Nieuw op school:
Vorige week is Fenna Drost begonnen met wennen op school. Fenna wordt in februari 4 jaar en komt dan alle dagen bij ons. Fenna, we hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool zult hebben.
 
Knutselen:
We zijn op zoek naar schoenendozen, blikjes/ blikken, wol, wc rollen en ander kosteloos materiaal. Heeft u dit thuis liggen en u doet er niets mee dan mag het naar school, wij zijn er erg blij mee.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 29 januari: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 5 februari: zwemmen groepen 3-4
Donderdag 7 februari: GMR vergadering
Dinsdag 12 februari: zwemmen groepen 7-8
Woensdag 13 februari: studiedag team, kinderen vrij
Donderdag 14 februari: studiedag team, kinderen vrij
Vrijdag 15 februari: studiedag team, kinderen vrij
Maandag 25 februari: weer naar school
Donderdag 28 februari of vrijdag 1 maart komt de volgende nieuwsbrief