Nieuwsbrief 11: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  maart 2019 

 

Ouder vragenlijst: 

Voor de vakantie heeft u allemaal een uitnodiging gehad om de ouder vragenlijst in te vullen. Er zijn bij beide scholen heel veel vragenlijsten terug gekomen. Voor beide scholen kunnen we zeggen dat de ouders erg tevreden zijn. Er zijn punten naar voren gekomen die we mee kunnen nemen in het schoolplan 2019-2023 en in de afzonderlijke jaarplannen. In de volgende nieuwsbrief zullen we een uitgebreider verslag doen over de uitkomsten.  

 

Vergadering GMR: 

Tijdens de laatste vergadering van de GMR zijn de volgende punten aan de orde geweest: 

*ï‚· Bijzonderheden uit de ouderpanels van de beide scholen 

  Ervaringen en gevoelens van de GMR-leden n.a.v. het traject toekomstbestendig Onderwijs 

Terschelling 

*ï‚· Het vaststellen van enkele (personele) beleidsdocumenten. Daarnaast zijn er afspraken 

gemaakt over hoe nieuwe bepalingen uit de CAO Onderwijs aangepakt zullen worden 

*ï‚· Schooljaarplannen van de beide scholen; 

*ï‚· De oudervragenlijst die onlangs onder alle ouders is uitgezet als voorbereiding op het 

nieuwe schoolplan ’19 – ’23; 

*ï‚· Communicatie met ouders over bijv. het programma Da Vinci, dat op beide scholen vanaf 

leerjaar 3 wordt gebruikt; 

*  Engels op de basisschool; 

*  De vacature die ontstaat in de GMR aan het eind van dit schooljaar, doordat Pieter de Haan 

afscheid neemt 

Bij de rondvraag werd genoemd dat veel ouders van onze scholen de meerwaarde van een 

vereniging niet kennen. Afgesproken wordt dat dit punt regelmatig onder de aandacht van de ouders 

zal worden gebracht. 

 

Schoolfruit: 

Komende week krijgen de kinderen kiwi, peer en wortel 

 

Roeiwedstrijden: 

We hadden gehoopt om na de voorjaarsvakantie te kunnen starten met de training, maar doordat het opknappen van de sloepjes iets vertraging op liep is dat niet gelukt. Waarschijnlijk gaan de sloepen eind deze week te water en kunnen de kinderen volgende week starten met de training. Doordat we nu achter lopen op schema vinden de wedstrijden plaats op woensdag 24 april. 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature GMR: 

 

Zoals u hier boven al heeft kunnen lezen gaat Pieter de Haan, aan het eind van het schooljaar, de GMR verlaten. We zijn nu op zoek naar een ouder die plek van Pieter wil innemen.  

Lijkt het u leuk om plaats te nemen in de GMR of wilt u meer informatie over wat de GMR precies doet dan kunt u contact opnemen met een van de GMR-leden. In de GMR voor CBS ’t Jok zitten Pieter de Haan, Hanneke Roos, Mirije van Urk en Marjan Hoeve. 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 19 maart: zwemmen groepen 3-4 

Vrijdag 22 maart: Boomfeestdag voor groepen 7-8 

Dinsdag 26 maart: zwemmen groepen 3-4 

Donderdag 28 of vrijdag 29 maart komt de volgende nieuwsbrief 

 

 

 

 

Brengen en halen van de kinderen: 

Het komt de laatste tijd wel eens voor dat ouders hun kind(eren) brengen en halen via het hekje aan de Parnassiaweg. Dit is absoluut niet de bedoeling! Doordat er auto’s op de stoep staan en kinderen zo oversteken levert het gevaarlijke situaties op voor de kinderen die op de fiets komen en voor de auto’s die er rijden.  

Wanneer u uw kind met de auto brengt dan rijdt u via de Prinses Margrietlaan, parkeert in de vakken en rijdt weer weg via de Cornelis Douwesstraat. We hopen op uw medewerking.   

 

  

Nieuw op school: 

Afgelopen week zijn Rayen Pijler en Kristel Gerlofsma begonnen met oefenen op school. Binnenkort worden ze 4 jaar en dan komen ze iedere dag bij ons op school. Volgende week komen Daan Wortel en Merel Dijker oefenen op school. Rayen, Kristel, Daan en Merel we wensen jullie een hele fijne tijd, met jullie ouders, op de Vossersschool.  

 

 

Belangrijke data: 

Maandag 18 maart: Praktijkmiddag afval 

Dinsdag 19 maart: zwemmen groepen 3-4 

Donderdag 21 maart: Boomfeestdag voor groepen 7-8 

Vrijdag 22 maart: 18.30 uur filmavond 

Dinsdag 26 maart: zwemmen groepen 3-4 

Donderdag 28 of vrijdag 29 maart komt de volgende nieuwsbrief