Nieuwsbrief 12: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  maart 2019
 
Studiedag:
Maandag 1 april zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van de teams. Deze studiedag staat in het teken van de daltonontwikkeling van de individuele teamleden en van beide scholen, die de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden en de ontwikkelpunten voor de (nabije) toekomst. Daarnaast zullen we een onderwerp behandelen dat aansluit bij recent onderzoek dat gaat over zelfsturend leren.
 
Ouder vragenlijst:
Veel ouders hebben de oudervragenlijsten voor beide scholen ingevuld. Onze hartelijke dank daarvoor.
We hebben deze vragenlijsten uitgezet in het kader van onze kwaliteitszorg en als input voor het opstellen van de nieuwe schoolplan 2019 - 2023.
De vragen in deze enquête zijn o.a. afgestemd op het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs.
Kwaliteitszorg betekent voor ons: zorgen voor kwaliteit. Daarom stellen wij ons permanent de volgende vragen:
1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?
3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?
Op de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging, 24 april, willen we de resultaten gaan bespreken en met elkaar in gesprek gaan over aandachts- en verbeterpunten.
Een uitnodiging voor deze ledenvergadering wordt binnenkort verstuurd.
In de nieuwsbrief willen we per school de uitslagen van de verschillende onderdelen vermelden.
 
Vacature GMR:
In deze nieuwsbrief herhalen we onze oproep, die in de vorige nieuwsbrief heeft gestaan:
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen gaat Pieter de Haan, aan het eind van het schooljaar, de GMR verlaten. We zijn nu op zoek naar een ouder die plek van Pieter wil innemen.
Lijkt het u leuk om plaats te nemen in de GMR of wilt u meer informatie over wat de GMR precies doet dan kunt u contact opnemen met een van de GMR-leden. In de GMR voor CBS ’t Jok zitten Pieter de Haan, Hanneke Roos, Mirije van Urk en Marjan Hoeve.
 
Gezamenlijke onderzoek Prokino – primair onderwijs – voortgezet onderwijs:
De besturen van Prokino en het primair en voortgezet onderwijs hebben besloten om een peiling onder de ouders te houden om te weten te komen welke behoefte er is aan voorschoolse opvang op Terschelling.  De brief met verder informatie en de vragen van dit haalbaarheidsonderzoek wordt meegestuurd met onze nieuwsbrief.
 
Schoolfruit:
Komende week krijgen de kinderen radijs, sinaasappel en peer.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Uitkomsten oudervragenlijsten:
De enquête is opgebouwd uit verschillende onderdelen (indicatoren), zoals didactisch handelen, pedagogisch klimaat, actieve en zelfstandige rol van leerlingen. De verschillende vragen per onderdeel konden een waardering van 1 t/m 4 krijgen. (1 = onvoldoende; 4 = goed)
Van de 44 ouderparen hebben 27 ouders de vragenlijsten ingevuld.
Enkele voor ons belangrijke uitkomsten zijn:
 • Onze ouders zijn het erover eens dat:
 • De schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening;
 • Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten (thema's)
 • De school besteedt aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben
 • De leraar zorgt ervoor, dat de leerlingen goed met elkaar omgaan
 • De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter
 • De sfeer op school is goed De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders
 • Mogelijke verbeterpunten naar de mening van de ouders
 • De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school
 • De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen
 • De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden
 • Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang 
  Ouders hebben de mogelijkheid ook benut om opmerkingen te plaatsen. Een kleine greep hieruit:
 • Het is een gezellig laagdrempelige school en wat vooral fijn is dat alle kinderen elkaar kennen en de klassen elkaar ook helpen.
 • Fijne school. Fijne sfeer. Elk kind wordt gezien. Iedereen kent elkaar, korte lijntjes tussen kind-ouder-leerkrachten en directie.
 • gezellige, kleinschalige school met betrokken leraren. korte lijntjes, direct contact als het nodig is;
 • Prettige, fijne en gezellige school waar mijn kind met veel plezier naar toe gaat.
 • De sfeer is goed. Contact tussen leerlingen, kleintjes en groten is goed. Het op niveau werken voor elk kind is fijn. Tijd voor kinderen die minder makkelijk mee kunnen komen.
 • Het contact met de leraren en directie is makkelijk, er zijn korte lijnen.
 • Leuke school met voldoende grote klassen, kinderen leren zelfstandig werken op hun eigen niveau, normen en waarden en kaders zijn aanwezig. 

Belangrijke data:
Maandag 1 april: STUDIEDAG TEAMS, kinderen vrij!!!
Dinsdag 2 april: zwemmen groepen 5-6
Donderdag 4 april: theorie examen verkeer groep 7
Vrijdag 5 april: praktijk examen verkeer groep 7
Dinsdag 9 april: zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 9 april: groepen 1-2 met SBB op stap
Woensdag 10 april: Cultuur voorstelling groepen 3, 4 en 5
Donderdag 11 april: Paascrea met OBS
Donderdag 11 april: Groepen 3-4 met SBB op stap
Vrijdag 12 april: KONINGSSPELEN
Donderdag 11 april: Nieuwe nieuwsbrief komt uit

 

 
Circuit:
Voor circuit zijn we op zoek naar lege flessen, wijn flessen of kleine flessen, en kranten. Gele wol is ook van harte welkom op school.
 
Davinci:
De kinderen van de groepen 3 en 4 ronden vrijdag het thema “Van ridder tot ruimtevaart” af. De kinderen en de juffen zouden het leuk vinden als ouders en andere belangstellenden vrijdagmiddag, 5 april, vanaf 14.00 uur komen kijken. Jullie kunnen dan zien wat er allemaal is gedaan tijdens dit thema.
 
Uitkomsten oudervragenlijsten:
De enquête is opgebouwd uit verschillende onderdelen (indicatoren), zoals didactisch handelen, pedagogisch klimaat, actieve en zelfstandige rol van leerlingen. De verschillende vragen per onderdeel konden een waardering van 1 t/m 4 krijgen. (1 = onvoldoende; 4 = goed)
Van de 55 ouderparen hebben 36 ouders de vragenlijsten ingevuld.
Enkele voor ons belangrijke uitkomsten zijn:
 • Onze ouders zijn het erover eens dat:
 • De school staat goed bekend
 • Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming
 • De leraar zorgt ervoor, dat de leerlingen goed met elkaar omgaan
 • Mogelijke verbeterpunten naar de mening van de ouders
 • De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school
 • Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen
 • De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school
 • De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren
 • Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school
 • De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind kan helpen 
  Ouders hebben de mogelijkheid ook benut om opmerkingen te plaatsen. Een kleine greep hieruit:
 • Dat het een fijne school waar mijn kinderen zich thuis voelen!
 • Een kundige, fijne en gezellige school, welke open staat voor alle kinderen en ouders.
 • Korte lijntjes, goed gekeken naar het niveau per kind, voldoende uitdagingen.
 • Dat er een positieve samenwerking is tussen de kinderen van de verschillende leeftijden
 • Gezellige sfeer wat wordt overgedragen naar de leerlingen en ouders toe
 • Positieve houding, openheid, benaderbaarheid is goed, laagdrempelig, fijne sfeer, leuk team incl directrice
 • Leuke school met leuke positieve meesters en juffen;
 • Goede begeleiding en voor elk kind (niveau) gericht aandacht. 
  Belangrijke data:
  Maandag 1 april: STUDIEDAG TEAMS, kinderen vrij!!!
  Dinsdag 2 april: zwemmen groepen 5-6
  Donderdag 4 april: theorie examen verkeer groep 7
  Vrijdag 5 april: praktijk examen verkeer groep 7
  Dinsdag 9 april: zwemmen groepen 3-4
  Dinsdag 9 april: groepen 1-2 met SBB op stap
  Woensdag 10 april: Cultuur voorstelling groepen 3, 4 en 5
  Donderdag 11 april: Groepen 3-4 met SBB op stap
  Vrijdag 12 april: KONINGSSPELEN
  Donderdag 11 april: Nieuwe nieuwsbrief komt uit