Nieuwsbrief 13: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool  april 2019
 
Van het bestuur:
De aangekondigde algemene ledenvergadering van 24 april a.s. zal verplaatst worden naar een latere datum in het jaar. Vermoedelijk wordt de ALV nu in het najaar gehouden. De reden is dat de benodigde stukken voor de jaarvergadering, waaronder de financiële jaarrekening en het jaarverslag nog niet gereed zijn.
 
GMR
Op de twee oproepen die de GMR heeft gedaan via de laatste nieuwsbrieven zijn geen reacties binnengekomen. Wel had zich al eerder een kandidate gemeld. De GMR zal nu op haar eerstvolgende vergadering (23 mei) bespreken hoe de vacature zal worden ingevuld.
 
Dalton studiedag 1 april ‘19
Op deze studiedag hebben de collega’s informatie gekregen en gediscussieerd over het thema hoe wel als schoolteam het zelfsturend leren bij onze leerlingen kunnen bevorderen. (‘De leerling aan het roer’) Vanuit het Daltonprincipe is het een gegeven dat onze leerlingen leren en het ook kunnen toepassen om keuzes te maken.
Verder hebben de collega’s hun DOP (Dalton Onderzoek Project) gepresenteerd aan elkaar.
De studiedag werd feestelijk afgesloten met het uitreiken van het Dalton-certificaat.
Ons voornemen is om ieder schooljaar een Dalton-studiedag te blijven organiseren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roeiwedstrijden:
Woensdagmiddag 24 april vinden er op het meertje van Hee de jaarlijkse roeiwedstrijden plaats voor de groepen 7 en 8. De kinderen en vrijwilligers zijn heel hard aan het trainen en hebben er veel plezier in. We hopen op veel publiek om de kinderen aan te moedigen. De wedstrijd begint om 14.45 uur!
 
Koningsspelen:
Dit jaar worden de koningsspelen 2 weken eerder georganiseerd dan andere jaren. Dit heeft te maken met Goede vrijdag op 19 april en het feit dat enkele scholen al vrij zijn op vrijdag 26 april.
Op beide scholen starten de kinderen met een ontbijt. Juf Arine en de juffen van de groepen 1-2 hebben voor de kinderen weer leuke activiteiten bedacht. De kinderen van de groepen 1-2 gaan spelletjes op school doen. Wat de andere groepen gaan doen kunt u lezen onder de logo’s van de scholen.
 
Schoolfruit:
Komende week is de laatste week dat we schoolfruit krijgen. De kinderen krijgen deze week…….
Vanaf volgende week moet u dus weer zelf fruit meegeven aan uw kind(eren).
 
Herhaald bericht: Gezamenlijke onderzoek Prokino – primair onderwijs – voortgezet onderwijs
De besturen van Prokino en het primair en voortgezet onderwijs hebben besloten om een peiling onder de ouders te houden om te weten te komen welke behoefte er is aan voorschoolse opvang op Terschelling.  De brief met verder informatie en de vragen van dit haalbaarheidsonderzoek is meegestuurd met onze vorige nieuwsbrief.
 
Meivakantie:
Vrijdag 26 april begint de meivakantie voor alle kinderen om 12.00 uur.Koningsspelen:
Wilt u voor het koningsontbijt de kinderen een bord, beker en bestek meegeven in een tas.
De kinderen van de groepen 1-2 gaan op het schoolplein spelletjes doen.
De groepen 3 en 4 gaan voetballen op het veld van AVV en de groepen 5 t/m 8 gaan met de bus naar het zwembad.
 
Met SBB op stap:
Afgelopen dagen zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 met SBB op stap geweest. We hebben ons ingebeeld dat we vogels zijn en overal heen kunnen vliegen, we hebben nesten gemaakt voor de vogels, geluisterd naar een verhaal en uiteindelijk hebben we in estafette vorm vogels gevoerd (dennenappels doorgeven).
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouder-Kind gesprekken:
Na de paasdagen zijn de ouder-kind gesprekken voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7. De kinderen van groep 8 hebben volgende week de CITO eindtoets en zullen zodra de uitkomsten binnen zijn met juf Dagmar in gesprek gaan.
Vanaf maandag 15 april liggen de inschrijfformulieren klaar.
 
Paasviering:
Donderdagochtend 18 april houden we onze paasviering. De kinderen komen net als anders naar school. Gezamenlijk zullen we dan naar Zonneweelde gaan waar de ouderraad een ontbijt verzorgen zal. Na het ontbijt zal dominee Ernst Zomer een paasverhaal vertellen, hierna gaan we gezamenlijk weer naar school.
 Belangrijke data:
Vrijdag 12 april: Koningsspelen en ontbijt
Maandag 15 april: PraktijkmiddagWeek van maandag 15 april: ouder-kind gesprekken
Dinsdag 16 april: Cito eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april: zwemmen groepen 3-4
Woensdag 17 april: Cito eindtoets groep 8
Donderdag 18 april: Paasviering
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag, kinderen vrijdag
Maandag 22 april: 2e Paasdag, kinderen vrij
Week van dinsdag 23 april: ouder-kind gesprekken
Dinsdag 23 april: zwemmen groepen 5-6
Woensdag 24 april: roeiwedstrijden kinderen groepen 7-8 op het meertje van Hee
Donderdag 25 april: Nieuwe nieuwsbrief
Vrijdag 26 april: Mei vakantie begint. Iedereen om 12.00 uur vrijKoningsspelen:
Na een gezamenlijk ontbijt starten de koningsspelen rond 9.00 uur.
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan spelletjes doen in en rond de school.
De groepen 3 en 4 gaan om 9.00 uur gymmen/ spelen in de sporthal. De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan dit om 9.45 uur doen en de kinderen van de groepen 7 en 8 sluiten de ochtend af in de sporthal.
 
Schooltennis:
Omdat we afgelopen maandag niet in de sporthal terecht konden zijn we gaan tennissen onder begeleiding van Menno Stok. We troffen het enorm met het weer en met het enthousiasme van de kinderen, Menno en de leerkrachten werd het een top ochtend.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolplein:
Zoals u heeft kunnen zien is het stuk schoolplein dat we vergroot hebben afgelopen weekend  betegeld. Voor deze klus was Jeroen Terpstra de uitvoerder en samen met Wessel Vrieswijk, Willem Roos en enkele ouders van de Prinses Margrietschool hebben ze het plein dicht gelegd. Om de andere plannen uit te kunnen voeren willen we binnenkort een kluszaterdag organiseren en een beroep op ouders willen doen. In een aparte mail zullen we de plannen en de datum van de kluszaterdag bekend maken.
 
Praktijkmiddag:
Komende maandag stond er een praktijkmiddag gepland. Om het project vuilnis, thema van de vorige praktijkmiddag, af te ronden zijn er verschillende bedrijven gevraagd om hun deuren voor ons te openen maar dit lukt niet allemaal op maandagmiddag. Er zullen nu op verschillende dagen activiteiten plaats vinden. Houdt u app in de gaten.
 
Paaslunch:
Dit jaar wordt er voor de kinderen een paaslunch georganiseerd door de ouderraad. We vragen ook de hulp van ouders hierbij. Zijn er ouders die voor de kinderen en collega’s pannenkoeken willen bakken en op donderdag 18 april om 12.20 uur op school willen brengen? Wij hebben pannenkoekenmix op school staan (in het kantoor van Annriëtte). Vanaf morgenochtend (vrijdag 12 april) kunnen de pakken meegenomen worden.
 
 
 
 
Nieuw op school:
Afgelopen dinsdag is Mila de Beer in de groep bij juf Lorie en juf Hester. Binnenkort wordt ze 4 jaar en dan mag ze iedere dag op school komen. Mila we hopen dat je samen met de ouders een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool gaat krijgen.
 
Belangrijke data:
Vrijdag 12 april: Koningsspelen en ontbijt
Maandag 15 april: Praktijkmiddag
Week van maandag 15 april: ouder-kind gesprekken
Dinsdag 16 april: Cito eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april: zwemmen groepen 3-4
Woensdag 17 april: Cito eindtoets groep 8
Donderdag 18 april: Paasviering
Donderdag 18 april: Cito eindtoets groep 8
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag, kinderen vrijdag
Maandag 22 april: 2e Paasdag, kinderen vrij
Week van dinsdag 23 april: ouder-kind gesprekken
Dinsdag 23 april: zwemmen groepen 5-6
Woensdag 24 april: roeiwedstrijden kinderen groepen 7-8 op het meertje van Hee
Donderdag 25 april: Nieuwe nieuwsbrief
Vrijdag 26 april: juffen en meesterdag
Vrijdag 26 april: Mei vakantie begint. Iedereen om 12.00 uur vrij