Nieuwsbrief 15: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool mei 2019

 

Van het bestuur:

Op donderdag 23 mei staat de gezamenlijke vergadering van de GMR en het bestuur op de planning.

In deze vergadering zal o.a. gesproken worden over het vervolg van het rapport ‘Toekomst

bestendig Onderwijs Terschelling’, de inzet van de extra middelen die het bestuur heeft ontvangen

om de werkdruk van de leerkrachten tegen te gaan, de stand van zaken m.b.t. de verlof- en

vakantieregeling in het algemeen.

 

Inzet werkdrukgelden:

In 2018 en 2019 zijn er door de onderwijsvakbonden verschillende stakingen georganiseerd om

aandacht te vragen voor het salaris van leerkrachten, het dreigend tekort aan leerkracht en de

vraag om aandacht voor de werkdruk die ervaren wordt in het onderwijs.

De acties hebben voor een deel succes gehad. Het salaris van de leerkrachten is verhoogd (helaas

niet voor onderwijsondersteunend personeel en directieleden) en er is extra geld beschikbaar

gekomen om de werkdruk tegen te gaan.

De schoolteams van de beide scholen hebben ervoor gekozen om dat geld in te zetten voor extra

handen in de klas (onderwijsassistenten) en voor het mogelijk maken van een extra groep op de

morgens (Vossersschool).

In één van de laatste teamvergaderingen hebben de collega’s besproken hoe zij deze inzet ervaren.

Unaniem is men erover eens dat de keuzes als goed worden ervaren.

 

Terschellinger Schoolvoetbaltoernooi 2019:

Op woensdagmiddag 22 mei 2019 wordt op het voetbalveld van Midsland het jaarlijkse

voetbaltoernooi georganiseerd voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

Vanaf ’t Jok doen er vier teams mee en de Vossersschool komt met 3 teams binnen de lijnen.

Kortom op 22 mei zijn alle leerlingen van alle groepen van harte uitgenodigd om de teams aan te

komen moedigen. We hopen op stralend weer!

 

Voorstelling “Kanoet”:

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 gaan woensdag 22 mei naar de voorstelling “Kanoet”, deze voorstelling wordt de kinderen aangeboden door Staatbosbeheer.

 

Vakantiebieb:

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau.

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

 

Schoolfotograaf:

Donderdag 23 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden groepsfoto’s gemaakt en foto’s van de kinderen alleen en broertjes en zusjes foto’s. Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten kunnen om 8.15 uur met hun schoolgaande broers en/of zussen op de foto.

 

Ouderbijdrage:

Enige tijd geleden heeft u bericht gehad van de ouderraad over de betaling van de ouderbijdrage en het schoolreisje. Nog niet alle betalingen zijn binnen. Zou u, als u nog niet betaald heeft, het bedrag willen overmaken op rekening van de ouderraad?

 

Rode kruis:

Op maandag 27 mei komen er mensen van het rode kruis om met de kinderen van ‘t Jok “The Red Cross quest” te spelen. Dit is een EHBO en brandweer circuit voor groep 6/7/8. De kinderen van deze groepen komen om 14.00 uur bij de Stoek uit.

 

Parkeren:

Dinsdagmorgen zijn de kuilen van het parkeerterrein weer bijgevuld door de gemeente. U kunt uw auto nu weer veilig parkeren op de parkeerplaats.

 

Schoolband:

Al jaren waren de juffen van ’t Jok aan het brainstormen over een schoolband. Maar hoe en waar

begin je? Inmiddels zijn we van start gegaan. Juf Loes van het OBS, juf Karin en juf Klasien hebben de handen ineen geslagen en zijn samen gaan kijken hoe deze schoolband vorm zou moeten krijgen.

Na veel voorwerk (data plannen/ afstemmen, vergaderingen, etc.) zijn we toch echt van start gegaan.

In februari meldden zich 15 enthousiaste kinderen van beide scholen. Sommigen hadden al een

beetje ervaring met muziek maken, anderen helemaal niet. Samen zijn ze het diepe in gesprongen en leven zich uit op de verschillende instrumenten. Zo wordt de piano bespeeld, hebben we 7

koperblazers, 1 saxofoon, 3 slagwerkers en 3 gitaren. En er wordt ook nog gezongen!

We oefenen op de dinsdagmiddag in de Stoek. Wat leren we hier veel van! Samen muziek maken,

luisteren naar een ander, doorzetten, geduldig zijn, etc. Je ziet de kinderen groeien in het

zelfvertrouwen, talenten ontwikkelen zich. Maar het belangrijkste is nog wel dat we samen heel veel lachen. Plezier hebben staat immers voorop bij muziek maken!

Natuurlijk willen we heel graag laten horen wat we hebben geleerd en geoefend de afgelopen

periode. We zijn er nog niet helemaal….er moeten nog een paar puntjes op de i.

Om alvast in de agenda te zetten: op dinsdag 2 juli treden we op. Op het schoolplein (bij goed weer

natuurlijk), rond 13:45 uur. Graag zien we jullie daar!

 

Belangrijke data:

Maandag 20 mei: praktijkmiddag

Deze week: Start CITO E-toetsen

Dinsdag 21 mei: zwemmen groepen 7-8

Dinsdag 28 mei: zwemmen groepen 3-4

Woensdag 22 mei: schoolvoetbaltoernooi groepen 5 t/m 8

Donderdag 23 mei: vergadering Bestuur-GMR-CIT

Donderdag 23 mei: schoolfotograaf

Woensdag 29 mei: studiedag kinderen vrij

 

 

Praktijkmiddag:

Maandag 20 mei hebben we een praktijkochtend. Deze ochtend staat in het teken van speuren naar diertjes op het Wad. We gaan met z’n allen naar het Groene Strand. Wilt u uw kind(eren) laarzen meegeven of aandoen? Wie een schepnet, emmertje en/ of vergrootglas heeft mag deze meenemen, graag voorzien van een naam.

 

Schoolzwemmen:

In verband met enkele activiteiten is het schoolzwemmen, voor de kinderen van de Vossersschool, de komende 2 weken omgedraaid. De kinderen van de groepen 7-8 gaan nu zwemmen op dinsdag 28 mei. De kinderen van de groepen 3-4 zwemmen dinsdag 21 mei!

 

Schoolfotograaf:

Vrijdag 24 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden groepsfoto’s gemaakt en foto’s van de kinderen alleen en broertjes en zusjes foto’s. Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten kunnen om 8.25 uur met hun schoolgaande broers en/of zussen op de foto.

 

Belangrijke data:

Maandag 20 mei: praktijkmiddag

Deze week: Start CITO e-toetsen

Dinsdag 21 mei: zwemmen groepen 3-4

Dinsdag 28 mei: zwemmen groepen 7-8

Woensdag 22 mei: schoolvoetbaltoernooi groepen 5 t/m 8

Donderdag 23 mei: vergadering Bestuur-GMR-CIT

Vrijdag 24 mei: schoolfotograaf

Woensdag 29 mei: studiedag kinderen vrij