Nieuwsbrief 17: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool

 

Van het bestuur:

Gisteravond heeft het bestuur haar laatste vergadering van dit schooljaar gehad. Verschillende onderwerpen zijn behandeld, waaronder het formatieplan voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast zijn de laatste bijzonderheden rond de verkoop van de voormalige schoolwoning en school aan de orde geweest. Verder is gesproken over het vervolg van het rapport Toekomstbestendig Onderwijs Terschelling. Het bestuur zal na de vakantie verdere acties hierover voortzetten.

Belangrijk is nu al te melden dat de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden zal worden op donderdagavond 17 oktober ’19.

 

GMR:

Volgende week donderdag vergadert de GMR van onze scholen. Op deze vergadering wordt afscheid genomen van Pieter de Haan. Pieter is vele jaren lid van de GMR geweest, de laatste twee jaar vervulde hij de taak van voorzitter. We hebben Pieter ervaren als een zeer betrokken en deskundige ouder, die altijd het belang van het kind, onze scholen en het totaal van Terschelling meenam in zijn mening, bij de invulling van zijn taak als GMR-lid. Het past zeer zeker om hem via de nieuwsbrief te bedanken.

Als nieuw lid van de GMR (oudergeleding CBS ’t Jok) treedt Maartje Mast toe. Als vervolg op de oproepen via de nieuwsbrieven heeft zij gereageerd en aangezien er geen andere kandidaten zijn, kan Maartje benoemd worden als (ouder)lid van de GMR. We wensen Maartje van harte welkom en wensen haar een goede tijd toe.

Verder zal op de vergadering het formatieplan besproken worden. Daarnaast komt ook het rapport ‘Toekomstgericht Onderwijs Terschelling’ aan de orde.

 

Enquête sociale veiligheid:

Scholen moeten sinds een paar jaar ervoor zorgen dat er een veiligheidsbeleid wordt gevoerd en er jaarlijks een monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen. Deze monitoring bestaat uit het digitaal beantwoorden van vragen over uiteenlopende onderwerpen, die allemaal een link hebben met sociale veiligheid.

Deze vragenlijsten worden door de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ingevuld. Iedere vraag kunnen ze waarderen met een 1, 2, 3 of 4.

Na het invullen van alle vragenlijsten zullen de uitkomsten besproken worden in de beide schoolteams. Waar nodig worden de verbeterpunten meegenomen in de groeps- en/of schoolaanpak.

 

Scholing schooljaar ’18 – ’19:

In het nu bijna afgelopen schooljaar ’18 – ’19 hebben de collega’s ook individuele scholing gevolgd.

Een greep uit de verschillende thema’s:

- Oriëntatie op het gebruik van de aanvankelijke leesmethode Veilig Leren Lezen’;

- ‘Met sprongen vooruit’ (rekenen)

- ‘Geef me de vijf’ (gedrag)

- BHV-training;

- Begaafdheidsspecialist, Juf Hester heeft dinsdag haar diploma gehaald!

- Sociaal emotioneel leren

 

Nieuwe methoden:

De leerlingen die na de zomervakantie starten in groep 3 zullen op beide scholen gaan werken met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. De methode bestaat uit uitgebreid materiaal, inclusief computerprogramma’s.

Op de Vossersschool starten we het nieuwe schooljaar met een nieuwe taal- en spellingsmethode. De methode Staal wordt ook op Hoorn gebruikt en bevalt daar uitstekend.

 

Strandsportdag:

We zijn nog steeds op zoek naar hulpouders, opa’s en oma’s, ooms of tantes of de buurman of de buurvrouw voor de strandsportdag van donderdag 4 juli. Deze dag duurt van 9.45 uur tot 14.00 uur. Wilt u ons helpen dan kunt u zich aanmelden via dit e-mailadres of via de juf of meester van uw kind(eren).

 

Groepsindeling schooljaar 2019 – 2020:

De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar zal voor CBS ’t Jok weinig veranderingen laten zien. In het nieuwe schooljaar werken we met vier groepen. Alleen op maandagmiddag zullen de groepen anders worden samengesteld. Het schoolteam kent weinig verschuivingen. Eva ter Maat zal in het nieuwe schooljaar volledig op de Vossersschool gaan werken, terwijl Karin Winter minder wil gaan werken. Er is nog een vacature op de woensdag, wanneer we de invulling daarvoor rond hebben laten we het u weten.

Voor CBS ’t Jok geldt de volgende groepsindeling:

- Groep 1-2 : Sietske de Bos (maandag t/m donderdag)

Karin Winter (vrijdagmorgen)

- Groep 3-4 : Klasien Broersma (maandag en dinsdag)

Marjan Hoeve (woensdag t/m vrijdag)

- Groep 5-6 : Mirije v. Urk (maandagmorgen, dinsdag t/m vrijdag)

- Groep 7-8 : Dagmar v. Dijk maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

(vacature) woensdag

- gymnastiek : Arine v.d. Zee

- Onderwijsass. : Annemay v. Roosmalen (alle ochtenden en dinsdagmiddag)

- Intern beg. : Regina Orsel

- Directie : Annriëtte v. Duyvenbode en Piet v. Kesteren

 

Metamorfose zolder

In deze nieuwsbrief willen we de oudercommissie ontzettend bedanken voor de grote klus die zij de afgelopen maanden (bijna onzichtbaar) hebben uitgevoerd. Wanneer je nu op de zolder van de school komt, tref je daar een ruimte aan die nu optimaal benut en zeer efficiënt is ingericht. Waar je eerder over de overbodige materialen, versieringen, voorraden heen moest stappen, ligt alles nu in prachtige schappen en is alles overzichtelijk opgeborgen.

Onze dank is groot!!!

 

Belangrijke data:

Week van 1 juli: oudergesprekken

Woensdag 3 juli: ouderpanel 8.15 uur

Donderdag 4 juli: Strandsportdag gr. 3-8

Donderdag 4 juli: GMR vergadering

Woensdag 10 juli: ouderkalender mee naar huis

Vrijdag 12 juli: eindfeest

Vrijdag 12 juli: 12.00 uur VAKANTIE

 

Groepsindeling schooljaar 2019 – 2020:

Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 werken we op de morgens met zes groepen. ’s Middags worden de twee kleutergroepen gecombineerd. Dan zullen een leerkracht en een onderwijsassistent deze groep begeleiden. In het nieuwe schooljaar hebben we extra uren beschikbaar voor Pauline (onze gedragsspecialist) en Hester (begaafdheidsspecialist).

Helaas kunnen we nog niet melden wie de vacature op de vrijdag in groep 3 gaat invullen, zodra dit bekend is laten we het u weten.

De groepsindeling is als volgt:

- groep 1 – 2 (twee groepen)

Lorie Bakker (maandagmo., dinsdagmo., donderdagmo., vrijdagmo.);

Eva ter Maat (woensdagmorgen; donderdag; vrijdagmorgen);

Sigrid Kooyman (maandag, dinsdag, woensdag)

- Groep 3 Eline Schroo (maandag t/m donderdag)

vacature (vrijdag)

- Groep 4 Hanny Overal (dinsdag t/m vrijdag)

Karin Winter (maandag)

- Groep 5 – 6 Pieter Groot (maandag t/m vrijdag)

- Groep 7 – 8 Pauline Bakker (drie dagen)

Hester Kootstra (twee dagen)

- Muziek Karin Winter (donderdagmiddag)

- Onderwijsass. Sandra Bonnema (maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmiddag)

- Gymn. Arine v.d. Zee

- intern beg. Regina Orsel

- directie Annriëtte v. Duyvenbode en Piet van Kesteren

 

 

Gevonden voorwerpen:

Voor de glazen wand van het speellokaal staat, op de stoelen, een kist met gevonden voorwerpen. Truien, een jas, vesten, shirts en handschoenen liggen daar te wachten op hun eigenaar. Mist u kleding van uw kind(eren) dan kunt u daar eens kijken. Het ligt er nog tot de zomervakantie!

 

Website:

Er worden regelmatig foto’s van activiteiten op de website gezet. U kunt deze bekijken door in te loggen op de volgende website: https://cbsvossers.basisonderwijsterschelling.nl

 

Belangrijke data:

Week van 1 juli: oudergesprekken

Woensdag 3 juli: ouderpanel

Donderdag 4 juli: Strandsportdag gr. 3-8

Donderdag 4 juli: GMR vergadering

Woensdag 10 juli: ouderkalender mee naar huis

Donderdag 11 juli: eindfeest

Vrijdag 12 juli: 12.00 uur VAKANTIE