Nieuwsbrief 1: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool september 2019
 
SEL bij ons op school
SEL betekent sociaal emotioneel leren. Het gaat bij sociaal-emotioneel leren om het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander. 
 
Gedurende het hele schooljaar werken we hier gericht aan met de lessen van Trefwoord.
Bij SEL staan 5 competenties centraal : besef van zichzelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties met anderen en keuzes maken. In de eerste weken van het schooljaar staan de gedragsverwachtingen én de normen en waarden van de school centraal. In iedere groep wordt hier aandacht aan besteed d.m.v. verschillende activiteiten. Ook neemt de groepsvorming een belangrijke plaats in.
 
De groepsvorming is opgedeeld in fasen : forming, norming, storming, performing en adjourning. De fasen forming en norming zijn nu in volle gang. De kinderen verkennen de ‘nieuwe’ groep. Ze leren de leerkracht(en) kennen. In de groep wordt gesproken over normen en waarden. Ze praten met elkaar over wat men fijn/prettig vindt in de groep en wat men ongewenst gedrag vindt. Er worden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt om samen een positieve groep te vormen.
 
In de startweken leren wij de kinderen te reageren op ongewenst gedrag. In deze lessen leren we de kinderen dat ongewenst gedrag te vergelijken is met een brandende kaars. Net als de kaars zuurstof nodig heeft, heeft ongewenst gedrag aandacht nodig om aan te houden. We leren de kinderen hoe de aandacht van ongewenst gedrag weggehaald kan worden, en wel door een driestappenreactie : het gebruik van een stopsignaal, weglopen en praten met een volwassene.
 
Kernwaarde van Dalton:
Komend schooljaar stellen we iedere periode een kernwaarde van Dalton centraal. In die periode zullen we in de klassen en school extra werken aan zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie of efficienty. In de nieuwsbrief zult u op de hoogte gehouden aan welke kernwaarde gewerkt wordt.
Komende periode staat samenwerken centraal. Samenwerken kan met een maatje uit dezelfde klas maar het kan ook met kinderen uit een andere groep, met meerdere kinderen of met alle kinderen uit de groep. Voor iedere groepssamenstelling zijn soms andere vaardigheden nodig om tot een bepaald resultaat te komen. De kinderen leren veel van elkaar door deze manier van werken.
 
AVG formulieren:
Vorige week hebben alle oudste kinderen van het gezin een AVG formulier mee naar huis gekregen. We hebben nog niet alle formulieren binnen. Heeft u deze nog niet ingevuld zou u dit dan zo snel mogelijk willen doen en meegeven aan uw kind(eren)? Alvast bedankt!
 
Rapporten inleveren op school:
Afgelopen dagen kwamen enkele kinderen hun rapporten inleveren bij hun juf en/of meester. Zou u deze aan uw kind(eren) mee willen geven zodat we ze op school weer compleet hebben?
 
Melk abonnementen:
Voor bij de lunch van uw kind(eren) op school, kunt u een melkabonnement afsluiten. Uw kind(eren) krijgt/ krijgen dan iedere dag een beker melk bij hun brood. Als u hier aan mee wilt doen dan kunt u dit laten weten aan de leerkracht van uw kind. De rekening hiervoor komt rond het einde van het schooljaar.
 
Klassenapp:
Voor iedere groep is er een appgroep aangemaakt zodat we ook komend schooljaar weer met deze klassenapp kunnen werken. Het gaat hierbij alleen om school specifieke zaken. We vragen u dringend om alleen op deze app te reageren als er om gevraagd wordt. Dit is om er voor te zorgen dat er teveel appjes komen. Zou u bij ziekte naar school willen bellen en dit niet via de app doen?  Een andere vraag vanuit de teams is om na 18.00 uur niet meer te bellen/ appen met de leerkrachten. Sommige berichten “hakken” er bij de collega’s erg in en vaak kunnen ze vragen/ problemen ’s avonds niet meer oplossen. ’s Morgens vanaf 7.45 uur staat iedereen weer klaar!

 
 
 
Ouderinformatiemiddag:
In tegenstelling tot wat er in de jaarkalender staat is de ouderavond verplaatst naar maandag 9 september. We zouden het fijn vinden als u, in  de gelegenheid bent, deze middag samen met uw kind(eren) te bezoeken. Na een inleidend praatje gaat u samen met uw kind(eren) op zoek naar materialen die op school gebruikt wordt, de kinderen weten vast welke materialen het zijn en waar ze staan! De leerkrachten zijn in de klassen aanwezig om vragen te beantwoorden. De ouderinformatiemiddag begint om 14.15 uur. Koffie, thee, limonade, water en een koekje staan klaar!
 
Inloopochtend:
De inloopochtend gisterochtend is druk bezocht door ouders en grootouders. Erg fijn om te zien dat er zo’n grote interesse is om te kijken wat er gebeurd op een ochtend op school.
 
Schoolapp:
Aan de website van school is een app gekoppeld, deze app kunt u installeren op uw telefoon, dat gaat als volgt: Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.203.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.
 
Davinci:
De kinderen zijn ook weer gestart met Davinci. De groepen 3 en 4 werken aan het thema: “Lang geleden”. Groep 5 en 6 verdiepen zich in “de Grieken en Romeinen” en de groepen 7 en 8 stappen in de wereld van de “Indianen”.
 
Belangrijke data:
Maandag 9 september: Informatiemiddag 14.15 uur (ouders en kinderen)
Woensdag 11 september: Op e Riid
Dinsdag 17 september: start schoolzwemmen groep 3-4
Vrijdag 20 september: nieuwe nieuwsbrief verschijnt
 
 
                                                   
 
 
Ouderavond: “Wat gaat uw kind dit jaar leren”:
Maandagavond 9 september bent u van harte welkom op de informatieavond. Deze avond starten we gezamenlijk in de centrale hal en na een inleidend praatje nodigen we u uit om in de verschillende groepen te kijken en uw vragen aan de desbetreffende leerkrachten te stellen. De avond start om 19.30 uur.
 
Schoolapp:
Aan de website van school is een app gekoppeld, deze app kunt u installeren op uw telefoon. Dat gaat als volgt: Je moet eerst de schoolapp downloaden op je telefoon  Wanneer je dit gedaan heb dan moet je de domeinnaam van de school invullen. Dat is www.038.schoolsunited.nu als je dat gedaan hebt dan kan je nog de groepen invullen waar je kind in zit. Heb je een kind in groep 1-2 zitten dan vul je in gr12, heb je een kind in gr 7-8 dan vul je in gr78. Je kan natuurlijk ook alle groepen invullen. Uiteindelijk klik je op bevestigen en dan doet de app het! Succes. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd langskomen op school en dan helpen we even.
 
Ouderhulplijsten:
Bij enkele activiteiten die we in een schooljaar uitvoeren vragen we hulp van u als ouders, zonder deze hulp kunnen enkele activiteiten niet plaatsvinden. De oudste kinderen van het gezin krijgen vandaag de ouderhulplijst mee waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u ons zou willen en kunnen helpen. We zien de lijst het liefst voor vrijdag 13 september weer terug op school. Alvast bedankt!
 
Davinci:
Davinci is ook weer in  de groepen 3 t/m 8 opgestart. De kinderen van de groepen 3 en 4 werken aan het thema: “Wie ben ik”. De groepen 5 en 6 zijn op ontdekkingstocht bij “de Egyptenaren”. Wanneer de kinderen thuis iets hebben wat bij dit thema past, dan mogen ze dit mee naar school nemen. De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan zich verdiepen in “de Maori’s”.
 
Ouderraad:
De ouderraad is op zoek naar enkele nieuwe ouders. De ouderraad helpt mee bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, Kerstviering, voorleesontbijt, koningsontbijt, schoolavond, slapen op de Bosplaat en de Paasviering. Daarnaast organiseren ze zelf een ouder-kinddag, “Op e Riid” een keer in de 3 jaar en het eindfeest. Kortom, zij staan klaar voor heel veel feesten en partijen. Iedere 6 tot 8 weken is er een vergadering. Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de ouderraad of wilt u meer informatie, dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij: Diana Kuiper, Sonja Kuijper, Jan Kwint, Bertha de Vries, Pien Bruchner, Roelie Schoustra, Alja Lambregts, Lidia Compagner of Annriette van Duyvenbode. Aanmelden of vragen naar informatie mag ook via dit e-mailadres.
 
Groep 7-8
De eerste 2 weken zitten er bijna op. We hebben veel activiteiten ondernomen om elkaar beter te leren kennen. Dit is goed gelukt! We weten steeds meer over elkaar. Ook zijn we begonnen met de nieuwe spelling/taal methode : Staal. Erg leuk, maar ook pittig en soms lastig. Dus mocht u daar thuis iets over horen : dit klopt en het komt goed. Even wennen!
De kinderen hebben een agenda gekregen. Hier noteren we huiswerk, leerwerk en andere belangrijke zaken in. Ze mogen de agenda mee naar huis nemen. We vragen ze dan wel om hem de dag erop weer mee naar school te nemen.
Op maandag krijgen de kinderen huiswerk mee. Op donderdag moet het af én ingeleverd zijn.
We zijn begonnen met DaVinci. Wij gaan op ontdekking bij de Maori’s.
 
 
 
Uitje Staatsbosbeheer
Tijdens de halve storm met wind, regen en ook zon hebben de leerlingen van groep 7/8 gekeken naar het mysterie van eb en vloed. Allereerst: hoe zit het ook alweer in elkaar en wat heeft dit te betekenen voor het eiland waar wij op wonen! Door met de ‘getijdebak’ aan de slag te gaan konden de leerlingen zelf ervaren wat voor invloed water heeft op hun eigen gemaakte eilanden.
Het was een koude maar leerzame ochtend!

 
Belangrijke data:
Vrijdag 6 september: ouderhulplijsten mee
Maandag 9 september: ouderinformatieavond 19.30 uur
Vrijdag 13 september: ouderhulplijsten terug
Dinsdag 17 september: start schoolzwemmen, groepen 3-4 gaan zwemmen
Vrijdag 20 september: nieuwe nieuwsbrief