Nieuwsbrief 2: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool september 2019
 
Van het bestuur:
Gisteravond heeft het bestuur haar eerste vergadering van dit schooljaar gehouden. Op deze vergadering is o.a. de Algemene ledenvergadering (10 okt. ’19) voorbereid en is gesproken over de inhoudelijke plannen, zowel die van het bestuur alsmede ook van de scholen, voor het nieuwe schooljaar.
Verder is gesproken over de nog in te vullen vacatures, de daarbij horende problematiek van huisvesting voor nieuwe leerkrachten van de wal.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 10 oktober a.s. Alle leden en alle ouders van onze scholen ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging.
 
SEL:
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we op beide scholen activiteiten hebben ingezet om te werken aan groepsvorming. De kinderen en leerkrachten groeien steeds meer naar elkaar toe en vormen een groep. Een groep waar normen en waarden worden nageleefd, een groep waar sprake is van respect, een groep waar ongeschreven regels duidelijk worden, een groep waar ruimte is voor een gesprek, een groep waar samengewerkt wordt, een groep waar gespeeld wordt….. Kortom de groepsdynamica is in volle gang en vormt zich meer en meer.
De lessen over sociale veiligheid zijn gegeven en de afspraken hoe je omgaat met ongewenst gedrag zijn ingeoefend en hebben een duidelijke plaats binnen de scholen gekregen. Op beide scholen hangen posters ter ondersteuning van de 3-stappen-reactie.
 
Poster met 3-stappen-reactie
 
 
SMOT:
De groepen 5 en 6 krijgen dit jaar weer muziek aangeboden via de Smot. Dit jaar gaan de kinderen aan de slag met boomwhackers. 6 keer zullen de kinderen les krijgen met dit instrument waarvan de 6e les een uitvoering is voor ouders en andere belangstellenden. U krijgt hier te zijner tijd bericht over. De eerste les staat gepland voor dinsdag 24 september.
 
Kinderpostzegelactie:
Komende woensdagmiddag start de jaarlijkse kinderpostzegelactie op beide scholen. Het landelijke thema is dit keer ‘Dichtbij ieder kind’. Met de opbrengst van deze actie worden jaarlijks veel goede doelen gesteund. Op www.kinderpostzegels.nl is meer informatie te vinden.
U kunt dus een leerling uit de hoogste groepen aan uw deur verwachten.
 
 
Kinderboekenweek:
Een week later, woensdag 2 oktober, begint de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Reis mee’.
Op de scholen zal hier ruim de aandacht aan worden besteed. Bij ons thuis (meester Piet) was deze kinderboekenweek ook altijd aanleiding om meer voor te lezen en ook onze kinderen mochten dan altijd een nieuw boek kopen.
 
 
 
 
 
 
 
Informatiemiddag:
Maandagmiddag 9 september was de informatiemiddag. Na een inleidend praatje over de nieuwe methodes en de doelen komend schooljaar gingen de ouders samen met hun kinderen een speurtocht doen. Ze kregen een blad met foto’s mee die ze moesten zoeken. De foto’s waren gemaakt in de klassen of gangen. Op deze manier kwam men in iedere klas en kon bekijken wat er allemaal aanwezig is in de betreffende groepen. Een goede opkomst van ouders en kinderen die enthousiast de school weer verlieten. 
 
Dalton Kernwaarde:
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen staat er iedere periode (van vakantie tot vakantie) staat er een kernwaarde centraal. We zijn begonnen met samenwerken. Nou willen we graag in de gang, naar het lokaal van de groepen 1 en 2, de kernwaardes duidelijk centraal stellen. Dit willen we doen door middel van wolken geverfd met magneetverf en krijtbord verf zodat we er op kunnen schrijven maar ook foto’sop kunnen zetten. We zijn nu op zoek naar een vrijwilliger die deze wolken voor ons zou willen maken. U kunt zich aanmelden via dit e-mailadres of bij Annriëtte.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 24 september: groepen 3-4 gaan zwemmen
Dinsdag 24 september: Muziek voor gr. 5-6 (SMOT)
Woensdag 25 september: Kinderpostzegels
Dinsdag 1 oktober: groepen 5-6 gaan zwemmen
Woensdag 2 oktober: Start kinderboekenweek: “Reis mee”
Donderdag 3 oktober: GMR vergadering
Vrijdag 4 oktober: Nieuwe nieuwsbrief komt uit
 
 
 
 
                                             
 
 
 Informatieavond:
Maandagavond 9 september was de jaarlijkse informatieavond voor ouders. Na een inleidend praatje over de nieuwe methodes waar we dit schooljaar mee gaan werken, de training schrijven die de collega’s hebben gehad en de uitleg over de functies van enkele collega’s konden de ouders in de klassen kijken naar de methodes en materialen waar hun kind(eren) mee werken. Er was ruimte om vragen te stellen aan de leerkrachten en dit werd dan ook veelvuldig gedaan. Het team vond het een fijne avond met een goede opkomst qua ouders.
 
Praktijkmiddag:
Maandagmiddag staat er weer een praktijkmiddag gepland. Deze middag zal in het teken staan van
 
Ouderraad:
Er zijn enkele ouders die aangegeven hebben te willen stoppen met de ouderraad. Hierdoor zijn we op zoek naar nieuwe leden. De ouderraad helpt mee bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, Kerstviering, voorleesontbijt, koningsontbijt, schoolavond, slapen op de Bosplaat en de Paasviering. Daarnaast organiseren ze zelf een ouder-kinddag, “Op e Riid” een keer in de 3 jaar en het eindfeest. Kortom, zij staan klaar voor heel veel feesten en partijen. Iedere 6 tot 8 weken is er een vergadering. Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de ouderraad of wilt u meer informatie, dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij: Diana Kuiper, Sonja Kuijper, Jan Kwint, Bertha de Vries, Pien Bruchner, Roelie Schoustra, Alja Lambregts, Lidia Compagner of Annriette van Duyvenbode. Aanmelden of vragen naar informatie mag ook via dit e-mailadres.
 
Rijrichting van auto’s bij het halen en brengen van kinderen:
Aangezien het deze eerste weken al bijna een paar keer mis ging willen we u nogmaal op de rijrichting van auto’s wijze. U rijdt via de Parnassiaweg over de Prinses Margrietlaan en parkeert uw auto dan in een van de vakken. U verlaat de parkeerplaats weer via de Cornelis Douwesstraat.

 
Groep 7-8
Op vrijdag 20 september introduceren wij de kinderpostzegelactie in de klas. Daarnaast krijgen de
leerlingen een envelop mee naar huis. In deze envelop zit informatie over de actie en een
stappenplan hoe uw zoon/dochter een app kan downloaden en de bestellingen via deze app kan
aanmaken. De mogelijkheid om een papieren bestelling te maken is er ook. Volgende week
woensdag, 25 september, wordt de actie gelanceerd en ontvangt iedere leerling een grote envelop
met daarin de benodigde spullen voor de verkoop. Woensdag 2 oktober is de laatste actiedag.
 
Belangrijke data:
Vrijdag 20 september: schoolreisje gr. 1-2
Maandag 23 september: Praktijkmiddag
Dinsdag 24 september: groepen 3-4 gaan zwemmen
Dinsdag 24 september: Muziek voor gr. 5-6 (SMOT)
Woensdag 25 september: Kinderpostzegels
Dinsdag 1 oktober: groepen 5-6 gaan zwemmen
Woensdag 2 oktober: Start kinderboekenweek: “Reis mee”
Donderdag 3 oktober: GMR vergadering
Vrijdag 4 oktober: Boekenmarkt
Vrijdag 4 oktober: Nieuwe nieuwsbrief komt uit