Nieuwsbrief 3: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool oktober 2019
 
GMR:
Vorige week donderdag heeft de GMR haar eerste vergadering van dit schooljaar gehouden. Op deze
vergadering is Maartje Mast als nieuw lid van de GMR namens de oudergeleding van CBS ’t Jok
toegetreden. Zij neemt de opengevallen plaats van Pieter de Haan in.
Als nieuwe voorzitter van de GMR is Hanneke de Roos benoemd.
De volgende punten zijn in deze vergadering aan de orde gekomen: Ruimtegebruik door onze
scholen in de beide schoolgebouwen; de data van de verschillende vergaderingen; vakantieregeling
en de wijze waarop nu wordt omgegaan met de aanvragen voor extra verlof/vakanties.
Besloten is dat de verslagen van de GMR-vergaderingen niet op de websites van de scholen geplaatst
worden. Daarvoor in de plaats wordt in de nieuwsbrieven van de scholen een kort verslag gedaan
van de bijeenkomsten.
 
Algemene Leden Vergadering CVPOT - herinnering:
Op donderdagavond 10 oktober houdt het bestuur
van onze schoolvereniging haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Alle leden van de vereniging
inclusief alle ouders van onze scholen hebben een
uitnodiging en agenda ontvangen.
Op de websites van onze scholen is het jaarverslag
(bestuurlijk en financieel) te vinden en te
downloaden.
Na de pauze wil het bestuur met u in gesprek gaan
over de uitslag van de enquête. De uitkomsten
daarvan zijn voor het bestuur belangrijk om haar koers in de (nabije) toekomst uit te zetten.
 
Innen contributie schoolvereniging:
Op 14 oktober zullen de automatische incasso’s van onze leden geïncasseerd worden. Die leden die
geen automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen een brief met daarin het verzoek de
contributie over te maken.
Ouders die nog geen lid zijn van onze vereniging, kunnen dit natuurlijk direct worden. Een
inschrijfformulier is bij Annriëtte v. Duyvenbode op te halen.
 
 

 
 Verjaardagen:
In de ouderjaarkalender is de verjaardag van Aline weggevallen. Aline is jarig op 22 april! De verjaardagen van de juffen zijn niet opgenomen in de kalender maar dit willen we in het vervolg wel gaan doen. Hieronder de data waarop de juffen jarig zijn: juf Mirije 15 september, juf marjan 19 december, juf Klasien 30 december, juf Karin 31 december, juf Annemay 3 februari, juf Regina 24 maart, juf Dagmar 6 april en juf Sietske is op 27 mei jarig.
 
Kinderboekenweek:
Woensdag 2 oktober is de kinderboekenweek is begonnen. Het thema dit jaar is: “Reis Mee”, de opening bestond uit een opsomming waar je allemaal naar toe kan reizen en welke spullen je dan mee zou kunnen nemen. Dat dit wel erg lijkt op het spel: ik ga op reis en neem mee......
De hele week worden er in elke klas activiteiten gedaan die met dit thema te maken hebben.
De afsluiting is vrijdag 11 oktober, we starten deze ochtend om 8.15 uur met een boekenmarkt ( leerlingen krijgen nog een brief mee met meer info). Aansluitend is er een tentoonstelling in de klassen voor ouders/ opa's en oma’s doormiddel van deze tentoostelling kan iedereen zien hoe erde afgelopen dagen is gewerkt aan het thema. 
 
Hoofdluis:
Standaard worden de kinderen op school na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Soms wordt er bij een kind hoofdluis geconstateerd of worden neten gevonden. Er wordt dan contact met de ouders/ verzorgers opgenomen om de hoofdluis bij het betreffende kind te bestrijden. Het is na de behandeling van een shampoo of lotion wel van belang dat u de haren van uw kind daarna nog een tijd lang, ongeveer 14 dagen, blijft kammen.
Ontdekt u thuis dat uw kind(eren) hoofdluis heeft/ hebben zou u dit dan alstublieft ook willen aangeven op school? Wij kunnen dan zo snel mogelijk een extra controle doen om een grote uitbraak te voorkomen.  
 
Belangrijke data:
Dinsdag 8 okt.: groep 1-2 met SBB op stap
Dinsdag 8 okt.: groep 3-4 zwemmen
Dinsdag 8 okt.: Boomwhrackers gr. 5-6
Donderdag 10 okt.: gr. 5-6 Zeeliedenherdenking
Donderdag 10 okt.: gr. 3-4 met SBB op stap
Donderdag 10 okt.: Algemene Leden Vergadering
Dinsdag 15 okt.: screening logopedie gr. 1-2
Dinsdag 15 okt.: Boomwhrackers gr. 5-6
Dinsdag 15 okt.: gr.3-4 zwemmen
Donderdag 10 okt.: Lampioncrea met OBS
Vrijdag 18 okt.: 12.00 uur vakantie

                                                  
 
 Hoofdluis:
Standaard worden de kinderen op school na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Soms wordt er bij een kind hoofdluis geconstateerd of worden neten gevonden. Er wordt dan contact met de ouders/ verzorgers opgenomen om de hoofdluis bij het betreffende kind te bestrijden. Het is na de behandeling van een shampoo of lotion wel van belang dat u de haren van uw kind daarna nog een tijd lang, ongeveer 14 dagen, blijft kammen.
Ontdekt u thuis dat uw kind(eren) hoofdluis heeft/ hebben zou u dit dan alstublieft ook willen aangeven op school? Wij kunnen dan zo snel mogelijk een extra controle doen om een grote uitbraak te voorkomen. 
 
Ouder-kinddag:
Vrijdagochtend staat de ouder-kinddag gepland. De ouderraad heeft al veel geregeld voor deze dag, het weer valt helaas niet te plannen. Morgen wordt besloten of het weer het toelaat om deze ochtend door te laten gaan. Via de groepsapp houden we u op de hoogte.
Wanneer de ochtend doorgaat dan worden de kinderen en ouders om 7.00 uur op school verwacht en dan zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Komt u in de problemen met de opvang van uw kind(eren) dan kunt u dit laten weten aan Annriette. Het gaat dan om de kinderen die in de groepen 3 t/m 8 zitten. Gaat de ochtend niet door dan komen deze kinderen “gewoon” om 14.15 uur uit!
Nogmaals morgen hoort u via de app of deze ochtend doorgaat.
 
Kinderboekenweek:
“Reis mee” is het thema van de kinderboekenweek. Je kan op verschillende manieren reizen, dat bleek afgelopen woensdag tijdens de opening. Op het plein stonden een brandweerwagen, een trekker, mini auto’s een quad, een brommer en 2 paarden. De kinderen mochten overal op en in zitten. Op vrijdag was de boekenmarkt waarbij kinderen ook zelf boeken mochten verkopen. Komende dagen wordt er in de klassen nog gewerkt rond dit thema.
 
Nieuw op school:
Vorige week zijn Ise Wessels en Ella Mast 4 jaar geworden. Zij komen nu gezellig iedere dag naar school. Dorian Doorneweerd wordt binnenkort 4 jaar en is al een paar keer geweest om te wennen. Deze week komt Amy Compagner om te oefenen. Ise, Ella,Dorian en Amy we hopen dat jullie samen met jullie ouders een leuke en leerzame tijd op de Vossersschool zullen hebben
 
Belangrijke data:
Maandag 7 oktober: screening logopedie gr.1-2
Dinsdag 8 okt.: groep 1-2 met SBB op stap
Dinsdag 8 okt.: groep 3-4 zwemmen
Dinsdag 8 okt.: Boomwhrackers gr. 5-6
Woensdag 9 okt.: gr. 5-6 Zeeliedenherdenking
Donderdag 10 okt.: gr. 3-4 met SBB op stap
Donderdag 10 okt.: gr. 7-8 Red Cross
Donderdag 10 okt.: Algemene Leden Vergadering
Vrijdag 11 okt.: Kind-ouderdag
Maandag 14 okt.: Praktijkmiddag
Dinsdag 15 okt.: Boomwhrackers gr. 5-6
Dinsdag 15 okt.: gr.3-4 zwemmen
Vrijdag 18 okt.: 12.00 uur vakantie