Nieuwsbrief 7: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool januari 2019

 

Het nieuwe jaar 2020

Na de feestelijkheden in december is afgelopen dinsdag het schooljaar ’19 – ’20 weer hervat.

Het is goed om in deze nieuwsbrief nog alle ouders en andere vrijwilligers te bedanken voor hun medewerking/inzet in de decembermaand. Zonder hun hulp was er veel niet mogelijk geweest!

We zijn trots op zoveel ondersteuning. Bij deze wensen we iedereen ook een goed en gezond 2020.

 

Schoolvakanties schooljaar 2020 – 2021

In december hebben de schoolbesturen de vakantieregeling voor leerlingen voor het schooljaar

2020 – 2021 afgesproken. Vervolgens heeft de GMR ingestemd met het voorstel.

 

- Herfstvakantie za 03 oktober t/m zon 18 oktober 2020

- Kerstvakantie za 19 december 2020 t/m zon 03 januari 2021

- Voorjaarsvakantie za 20 februari t/m zon 28 februari 2021

- Pasen vrij 02 april t/m ma 05 april 2021

- Koningsdag di 27 april 2021

- Meivakantie za 01 mei t/m zon 09 mei 2021

- Hemelvaart do 13 mei t/m vrij 14 mei 2021

- Pinksteren ma 24 mei 2021

- Zomervakantie za. 10 juli t/m zon. 22 augustus 2021
 

Voor het begin van het nieuw schooljaar worden in de schoolgids en de ouderkalender de studiedagen van het personeel aangegeven. De leerlingen hebben op die dagen géén school.

In onze schoolgids leest u ook hoe de regelingen zijn voor wat betreft het aanvragen van verlof en/of vakanties buiten de reguliere vakanties om.

GMR/bestuur

Het is de gewoonte dat onze GMR, bestaande uit vertegenwoordigers van de ouders en schoolteams en het bestuur twee keer in een schooljaar samen vergaderen. Door omstandigheden zal komende donderdag 16 januari de eerste keer in dit schooljaar deze vergadering plaatsvinden.

Op de agenda staan o.a. de volgende bespreekpunten:

- Begroting 2020;

- Beleidsnotitie: Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

- (onderwijskundige) Ontwikkelingen van de beide scholen;

- De websites van de beide scholen

De vergadering vindt plaats in het gebouw van de brede school en begint om 19.45 u.

 

Vacature in het bestuur CVPOT

Eén van onze bestuursleden, Jacky Brown, heeft het bestuur gemeld te stoppen met het bestuurslidmaatschap. Persoonlijke redenen zijn hiervoor de grondslag.

Het bestuur vindt het zeer jammer dat zij stopt maar heeft alle begrip hiervoor. Op de volgende algemene ledenvergadering (23 april ’20) zal officieel afscheid genomen worden. Via de nieuwsbrief wil het bestuur Jacky al hartelijk bedanken voor de energie en de vele uren die zij aan het bestuurswerk heeft besteed. Het stoppen van Jacky betekent nu wel dat er een vacature is ontstaan.

Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuw bestuurslid, ’t liefst een ouder vanuit de CBS Vossersschool. Heeft u interesse en wilt u meer weten wat zo’n taak inhoudt, dan kunt u contact opnemen met Annriëtte v. Duyvenbode of Piet v. Kesteren. Het bestuur zal zelf ook op pad gaan om mensen te benaderen.

 

Stakingen in het onderwijs:

Kort voor de kerstvakantie werd bekend dat de werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord hebben gesloten voor een nieuwe cao. Als schoolteams zijn we blij dat deze overeenstemming er nu is.

De vakbonden hebben wel gemeend dat de al eerder aangekondigde staking op 30 en 31 januari wat hen betreft doorgaan. Zij vinden namelijk dat nog veel (rand)voorwaarden onvoldoende of niet goed geregeld zijn.

Het betreft hier maatregelen over arbeidsomstandigheden en het leerkrachtentekort. Vooral het laatste punt wordt zeer nijpend in het onderwijs en ook op Terschelling hebben we hier last van.

Het staken is een individueel recht en op dit moment is niet bekend wat onze leerkrachten zullen

gaan doen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal dit direct worden gecommuniceerd met u.

 

Dalton:

De kernwaarde zelfstandigheid staat de komende weken centraal op beide scholen.

 

Schoolfruit

Komende week krijgen de kinderen mango, mandarijn en sinaasappel

 

Nieuw op school:

Vanaf deze week is Lauren mast aan het wennen in groep 1-2 bij juf Sietske. Selina Pals wordt ook binnenkort 4 jaar en gaat vanaf volgende week wennen. Selina en Lauren we hopen dat jullie, samen met jullie ouders, een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok zullen krijgen.

 

Belangrijke data:

Dinsdag 14 jan.: Zwemmen groepen 3-4

Dinsdag 14 jan.: Ouderpanel

Donderdag 16 jan.: Vergadering: bestuur, GMR, CIT

Dinsdag 21 jan.: Zwemmen groepen 5-6

Woensdag 22 jan.: Voorleesontbijt

Vrijdag 24 jan.: Volgende nieuwsbrief komt uit.
 

 

Website:

Op de website zijn weer nieuwe foto’s geplaatst.

 

Dalton

De ‘Wall of Fame’ bij de kleutergroepen van de Vossersschool ziet er sinds dit schooljaar iets anders uit.

Wij werken een bepaalde periode aan een Daltonpijler. Op dit moment is dat ‘verantwoordelijkheid’.

Op de ‘Wall of Fame’ is een uitleg hoe deze pijler zich uit bij de kleuters. Ook zijn er foto’s van de kinderen bij te zien die te maken hebben met deze pijler.


Voorleesontbijt:

Woensdag 22 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Wij zullen deze ochtend geen ontbijt hebben maar we gaan samen lunchen met de kinderen van de Margrietschool. De kinderen nemen hier voor hun eigen broodjes mee, de ouderraden zullen zorgen voor wat extra’s en het drinken.

 

Belangrijke data:

Maandag 13 jan.: Deze week kijkochtend en kijkmiddag

Maandag 13 jan.: Ouderpanel

Dinsdag 14 jan.: Zwemmen groepen 3-4

Donderdag 16 jan.: Vergadering: bestuur, GMR, CIT

Dinsdag 21 jan.: Zwemmen groepen 5-6

Woensdag 22 jan.: Voorleesontbijt

Vrijdag 24 jan.: Volgende nieuwsbrief komt uit.

Vrijdag27 mrt.: Schoolavond