Nieuwsbrief 8: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool januari 2019
 
GMR/bestuur
Op 14 januari hebben de GMR en het schoolbestuur samen vergaderd. In de vorige nieuwsbrief heeft u de gesprekspunten voor dit overleg kunnen lezen.
Verder hebben de GMR en bestuur gesproken over het vervolg van de gesprekken over de toekomst van het onderwijs op Terschelling. In het gezamenlijke gemeentelijke overleg met het schoolbestuur van het openbaar primair en voortgezet, Prokino en de gemeente werken we aan een visiedocument voor de komende jaren.
Daarnaast is de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de schoolvereniging (donderdagavond 23 april) aan de orde geweest. Naast de verplichte zakelijke onderdelen, zal het een inhoudelijke avond worden over allerlei vormen van ondersteuning aan kinderen en ouders, die we op Terschelling kennen.
Tenslotte is afgesproken dat de GMR-leden een thema-avond over de schoolfinanciën gaan houden.
 
Vacature in het bestuur CVPOT
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief is geen reactie binnengekomen. Het betekent dus dat we de vacature nog open hebben staan.
Heeft u interesse en wilt u meer weten wat zo’n taak inhoudt, dan kunt u contact opnemen met Annriëtte v. Duyvenbode of Piet v. Kesteren. Het bestuur zal zelf ook op pad gaan om mensen te benaderen.
 
Werkgroep ICT:
Deze werkgroep wordt gevormd door twee leerkrachten van iedere school. Zij houden o.a. de ontwikkelingen in de gaten door onder meer nieuwe programma’s uit te proberen, stimuleren en ondersteunen de collega’s.
De laatste maanden wordt er hard gewerkt aan het invoeren van Office 365. Hierdoor kunnen de schoolteams ook digitaal beter met elkaar samenwerken en krijgen de leden van het schoolbestuur en de GMR ook makkelijker hun informatie.
Een ander belangrijk aandachtspunt is het gebruik van de iPads. Met name op CBS ’t Jok werkt dit nog niet naar behoren.
 
Voorstelling het 100 jarig jubileum van de West Atleta
Woensdag 29 januari gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 met de bus naar de gymzaal op West. Om 9.15 gaan zij daar optreden onder leiding van Janny Cruiming.
Ouders en grootouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. KOMT ALLEN!
De kinderen van groep  5 t/m 8 die zich hebben opgeven gaan daarna met de bus naar de gymzaal op West om nog een keer te oefenen.
Vrijdag 31 januari  is voor de kinderen van groep 5 t/m 8 die zich hebben opgegeven om 17.00 uur de generale repetitie in de Tonnenloods op West. Ze krijgen daar een broodje knak om te eten. Wel zelf graag drinken meegeven. De voorstelling begint aansluitend op 19.00 uur.
Ouders moeten zelf zorgen dat de kinderen er om 17.00 uur zijn.
 
Fruit
Komende week krijgen de kinderen: Meloen, mandarijn en sinaasappel
 
Ouder-kind gesprek
Nog niet alle toetsen zijn, op dit moment, afgerond maar wanneer de ouder-kind gesprekken zijn is alles klaar en ingevoerd. U kunt zich dus morgenochtend inschrijven.
 
Gemeente geeft subsidie voor muzieklessen
Vanaf 1 januari kunnen jongeren tot 18 jaar muziekonderwijs volgen met subsidie van de
gemeente. Het college vindt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om kennis te
maken met muziek.
Het muziekonderwijs wordt verzorgd door geregistreerde particuliere muziekdocenten van
Muziekschool de Notenboom. De subsidie wordt via de muziekschool uitgekeerd na de
volledige betaling van het lesgeld. Cursisten hoeven hiervoor geen subsidie aanvraag in te
dienen bij de gemeente.
De subsidie geldt voor leerlingen die:
a. op 1 januari van het lopende cursusjaar nog geen 18 jaar zijn
b. ingeschreven staan bij de gemeente Terschelling
c. een volledige jaarcursus volgen
De regeling geldt niet voor muzieklessen via een van de muziekverenigingen op
Terschelling. De verenigingen kennen een eigen subsidieregeling.
 
Poppen theater in de bibliotheek
Zaterdag 8 februari om 10.30 uur speelt poppenheater Inkipinki “ Moppereend”  in de bibliotheek van Midsland. Deze voorstelling is voor kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 6 jaar. U dient zich wel van te voren op te geven via www.ontdekdebieb.nl
     
 
Schoolschaatsen
Donderdag 6 februari en 13 februari gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 schaatsen in Leeuwarden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de 3 ijsverenigingen. De kinderen vertrekken ’s morgens om 7.15 uur met de Friesland. Ze worden met een bus naar de schaatsbaan in Leeuwarden gebracht waar ze schaats les krijgen. Hierna gaan ze nog naar het Fries museum waar een tentoonstelling over de Vikingen is. Met de bus worden ze weer naar Harlingen gebracht waar ze om 15.00 uur met de boot weer naar huis gaan. Wat ze donderdag 13 februari gaan doen na het schaatsen is nog niet bekend.  
 
 
  
 
 
 
Opbrengst Kerstmarkt
De kerstmarkt stond dit jaar in het teken van de school van juf Tineke in Gambia. We hadden de opbrengst van de markt nog niet vermeld in de nieuwsbrief. Ruim 3000 euro is er op gehaald.
In het voorjaar gaan juf Tineke en Klaas weer aan de slag in Gambia. Het geld zal goed besteed worden. Iedereen bedankt voor de gulle giften.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 28 jan.: Zwemmen groepen 3-4
Woensdag 29 jan.: Uitvoering groepen 1-4 In het kader van 100 jaar WAS 9.15 uur in sporthal West
Donderdag 30 jan: Staken, kinderen vrij
Vrijdag 31 jan.: Staken, kinderen vrij
Dinsdag 4 feb.: Zwemmen groepen 3-4
Donderdag 6 febr.: Groep 7-8 schaatsen in Leeuwarden
Vrijdag 7 febr.: Volgende nieuwsbrief komt uit.
 
 
 
 
 
Groep 4
Kort voor de kerstvakantie is het meubilair van groep 4 vervangen door lage tafels en stoelen. Hierdoor is optisch meer ruimte gecreëerd in het lokaal. Dit geeft direct al een betere werksfeer.
Hiermee is de ideale situatie nog niet bereikt. Daar blijven we ons best voor doen.
 
 
 
Groep 7-8 Vosserschool
Bij het Daltononderwijs staat verantwoordelijkheid centraal. Wij leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun taakbrief, voor de sfeer in de klas, de onderlinge relaties, de uitwerking van het thema Azië bij DaVinci, de keuzes die ze op verschillende momenten van de dag maken en over hoe verantwoordelijkheid een rol in je leven nu en later heeft.
 
Bij DaVinci leren we de kinderen over Azië en naast dat we ze zelf op ontdekking laten gaan, doen we dit ook heel veel samen. We hebben de afgelopen weken veel geleerd over dit werelddeel.
Wist je dat?
· China vroeger een keizerrijk was en tegenwoordig een communistisch land is.
· China 5 verschillende soorten klimaten kent: een tropisch klimaat, een woestijn klimaat, een zeeklimaat, een landklimaat en een poolklimaat.
· China veel buitenissige dieren kent.
· In China het buskruit, het papier, het kompas en de boekdrukkunst is uitgevonden.
· We de mensenrechten bespreekbaar gaan maken.
· Qi energie is die we bij de geboorte meekrijgen: de hemelse energie en de aardse energie.
· Draken een belangrijke rol spelen in het leven van mensen uit China.
· We leren over de anatomie van het menselijk lichaam.
· Het schrift bestaat uit tekens.
· We ook aandacht gaan besteden aan het nieuws over het Coronavirus.
 
Het schoolroeien komt er weer aan. Aangezien de sloepen enig onderhoud nodig hebben, vragen wij om jullie hulp. Deze hulp bestaat uit: beschadigingen opschuren, opnieuw in de lak zetten, her en der wat schroeven aandraaien of vervangen en daarna de losse onderdelen weer in de sloepen monteren. Er zijn enkele klusavonden gepland: woensdag 26-2, donderdag 27-2, maandag 2 maart en woensdag 4 maart. Alle avonden vanaf 19.00 uur. Graag vernemen wij via de groeps-app van groep 7-8 wie kan helpen.
Wanneer er ouders zijn die actief betrokken willen zijn bij de trainingen van het schoolroeien, laat het ons weten. Voor de juffen met een andere sportachtergrond (de één korfbal, de ander hardlopen) is het fijn om hierbij geholpen te worden door ervaren en/of enthousiast ouders. Wij zien uit naar jullie reactie.
 
Op dinsdag 3 februari gaan we naar ’t Schlyger Jouw voor een gastles over het menselijk lichaam.
 
 
Rijrichting en parkeren auto’s
De laatste tijd zien we dat er van verschillende kanten auto’s aankomen en dat deze op punten worden geparkeerd waardoor er weinig overzicht is op de straat voor de kinderen.
Wilt u alstublieft rekening houden met de rijrichting, u komt over de Prinses Margrietlaan aangereden met de auto, parkeer in de vakken die daar voor zijn en rij weer weg via de Cornelis Douwesstraat. Laten we ons hier aan houden voordat er ongelukken gebeuren!
 
Belangrijke data:
Dinsdag 28 jan.: Zwemmen groepen 3-4
Woensdag 29 jan.: Uitvoering groepen 1-4 In het kader van 100 jaar WAS 9.15 uur in sporthal West
Donderdag 30 jan: Staken, kinderen vrij
Vrijdag 31 jan.: Staken, kinderen vrij
Dinsdag 4 feb.: Zwemmen groepen 3-4
Donderdag 6 febr.: Groep 7-8 schaatsen in Leeuwarden
Vrijdag 7 febr.: Volgende nieuwsbrief komt uit.