Nieuwsbrief 10: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool februari 2020
 
Nieuws vanuit het bestuur
Donderdagavond 27 februari heeft het bestuur weer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
- Samenstelling bestuur:al eerder is het terugtreden als bestuurslid van Jacky Brown gemeld. Op de oproepen in de eerdere nieuwsbrieven zijn geen reacties ontvangen. Het bestuur zal nu zelf contact zoeken met eventuele kandidaten.
Daarnaast heeft Femke Stiemsma als vervolg op haar verhuizing naar de vaste wal aangegeven te stoppen als bestuurslid van de Commissie Intern Toezicht.
Het bestuur vindt het spijtig dat beide bestuursleden tussentijds stoppen. Tegelijkertijd is er veel waardering en dank voor de werkzaamheden die zij voor de vereniging en de scholen hebben verricht.
- Algemene ledenvergadering: op donderdagavond 23 april vindt de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. We willen op deze avond veel tijd inruimen voor een inhoudelijk thema, namelijk welke zorg wordt op dit eiland aangeboden aan leerlingen, hun ouders en de scholen. We hopen dat veel ouders dan aanwezig zijn. Een uitnodiging en een toelichting op het programma volgen nog.
- Begroting 2020. De Commissie Intern toezicht heeft de conceptbegroting besproken en hun vragen en opmerkingen zijn aan de orde geweest. Hiermee is de begroting 2020 definitief vastgesteld. Geconstateerd is dat de vereniging er financieel zeer gezond bij staat.
- Strategisch beleidsplan ‘Samen werkt, samen ontwikkelt’. Het bestuur wil de komende vergaderingen ook gebruiken om hoe in het komend schooljaar dit beleidsplan met alle geledingen gaan evalueren en eventueel bijstellen.
 
Vacature in de Commissie Intern Toezicht (CIT)
Onze commissie Intern toezicht bestaat uit twee personen. Naast het afgetreden lid Femke Stiemsa zit Diana Kuijper in deze commissie.
De naam zegt in feite al de taak van de commissie, namelijk toezicht houden op het goed functioneren van het bestuur.
De twee leden van de CIT worden formeel door de leden van de vereniging benoemd.
Het toezicht bestaat o.a. uit:
· Goedkeuren van de begroting/meerjaren begroting;
· Vaststellen van het jaarverslag;
· Vaststellen van het strategisch beleidsplan
Het bestuur zoekt nu een lid van de vereniging, die deze taak op zich wil gaan nemen.
Heeft u interesse en wilt u meer weten wat zo’n taak inhoudt, dan kunt u contact opnemen met Annriëtte v. Duyvenbode of Piet v. Kesteren. Natuurlijk kan Diana Kuijper ook meer vertellen over wat zo’n taak precies inhoudt.
 
Fruit
Komende week krijgen de kinderen: ananas, half bloedsinaasappel en appel
 


   
 
 
 
Schoolroeien
Aangezien de sloepen enig onderhoud nodig hebben, vragen wij om jullie hulp. Deze hulp bestaat uit: beschadigingen opschuren, opnieuw in de lak zetten, her en der wat schroeven aandraaien of vervangen en daarna de losse onderdelen weer in de sloepen monteren. Er zijn enkele klusavonden gepland: maandag 2 maart en woensdag 4 maart. Alle avonden vanaf 19.00 uur. Graag vernemen wij via de groeps-app van groep 7-8 wie kan helpen.
Wanneer er ouders zijn die actief betrokken willen zijn bij de trainingen van het schoolroeien, laat het ons weten. Voor de juffen met een andere sportachtergrond (de één korfbal, de ander hardlopen) is het fijn om hierbij geholpen te worden door ervaren en/of enthousiast ouders. Wij zien uit naar jullie reactie.
 
Belangrijke data:
Maandag 2 mrt.: Ouderpanel
Dinsdag 3 mrt.: Zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 10 mrt.: Zwemmen groepen 5-6
Dinsdag 10 mrt.: Ouderpanel
Woensdag 11 mrt.: Studiedag teams, kinderen vrij
Vrijdag 13 mrt.: Volgende nieuwsbrief komt uit.


​​​​​​​  
 
 
Musical 2 april
Donderdagavond 2 april voeren de kinderen de musical “Verboden te voeren” op. De kinderen van de andere groepen zullen ook allemaal op het toneel verschijnen.
Het thema van de groepen 1 t/m 6 is dieren. De kinderen van de groepen 1 en 2 zingen over bijen, kippen, koeien, schapen en geiten.
De  kinderen van de groepen 3 en 4 zingen over katten, schapen, koeien, nijlpaarden en beren. Hierna sluiten de groepen 5 en 6 af met een lied over olifanten, leeuwen, slangen, zebra's en mensen met camouflage kleding. We willen vragen of de kinderen van deze groepen als een dier, wat voorkomt in hun lied, verkleed kunnen komen.
 
Rijrichting en parkeren auto’s
De laatste tijd zien we dat er van verschillende kanten auto’s aankomen en dat deze op punten worden geparkeerd waardoor er weinig overzicht is op de straat voor de kinderen.
Wilt u alstublieft rekening houden met de rijrichting, u komt over de Prinses Margrietlaan aangereden met de auto, parkeer in de vakken die daar voor zijn en rij weer weg via de Cornelis Douwesstraat. Laten we ons hier aan houden voordat er ongelukken gebeuren!
 
Belangrijke data
Dinsdag 3 mrt.: Zwemmen groepen 3-4
Dinsdag 10 mrt.: Zwemmen groepen 5-6
Dinsdag 10 mrt.: Ouderpanel
Woensdag 11 mrt.: Studiedag teams, kinderen vrij
Vrijdag 13 mrt.: Volgende nieuwsbrief komt uit.
Donderdag 2 april: Schoolavond
​​​​​​​