Nieuwsbrief 13: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool april 2020
 
Coronavirus
De persconferentie die we avond waarschijnlijk allemaal hebben gevolgd, geeft voor het basisonderwijs mogelijkheden om na de meivakantie (concreet 11 mei) weer leerlingen naar school te laten gaan.
Afgelopen dagen hebben we overlegd hoe dit vorm kan krijgen op onze scholen. Er is ook overlegd met de collega’s van de andere basisscholen van ons eiland. Op woensdag 6 mei of donderdag 7 mei ontvangt u een nieuwsbrief met de invulling van de schooldagen.
In ieder geval zullen de leerlingen op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei nog gewoon hun schoolwerk thuis maken.
We kijken er naar uit, dat we straks weer onze leerlingen ‘in het echie’ mogen lesgeven!
 
De berichten van de minister-president brengen voor Terschelling verder nog weinig goeds. Het ‘normale’ leven waarin de gasten in de zomermaanden een belangrijke plaats innemen, zal er dit jaar anders uit komen zien. We beseffen dat dit z’n weerslag op iedereen heeft en dat voor veel eilanders de zorgen voor wat betreft hun inkomsten/bedrijven blijven aanhouden.
Ook het niet mogen/kunnen bezoeken van de ouderen die in verpleeghuizen verblijven, blijft heel lastig en is onnatuurlijk.
We wensen iedereen veel sterkte hierbij.
 
Gelukkig is het aantal officieel vastgestelde coronapatiënten op Terschelling tot nu toe erg beperkt gebleven. Het kan niet anders of iedereen heeft wel ergens in de familie- en/of vriendenkring te maken gekregen met deze ziekte en wellicht ook met het overlijden van een dierbare. Het doet pijn dat je er niet kunt zijn voor die ander, terwijl dat zo nodig is.
 
Ouders: bedankt!
Vorige week vrijdag hebben we als dank-je-wel aan alle ouders een bloemetje/plantje gegeven. We willen hiermee benadrukken hoe belangrijk we de samenwerking ouders – school in het belang van onze leerlingen vinden.
We hopen dat u ervan geniet/genoten hebt.
 
Nieuws vanuit het bestuur
De afgelopen weken heeft ons bestuur geen bestuursvergadering gehad. Wel zijn er via de app en mail de belangrijkste ontwikkelingen besproken.
Zoals al eerder is gemeld, is de geplande algemene ledenvergadering (23 april) uitgesteld naar een datum in het najaar.
Wel kan gemeld worden dat op de ALV het bestuur een nieuw bestuurslid kan voorstellen. Martien Verduijn heeft zich beschikbaar gesteld. We zijn heel blij dat zij ons bestuur komt versterken.
 
GMR
De GMR heeft op 16 april digitaal vergaderd. Hiervoor was gekozen om enkele stukken, die waren blijven liggen, te bespreken en vast te stellen.
Aan de orde zijn geweest:
  • het jaarverslag schooljaar ’18 – ’19. Dit jaarverslag is te vinden op de website van onze scholen.
  • stand van zaken m.b.t. de formatie.
  • de schooljaarplannen van de beide scholen.
  • de concept schoolgids.
  • het veiligheidsplan.
  • het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Tevens is aan de orde geweest hoe de dyslexiebehandelingen van leerlingen verder geregeld gaat worden, nu het contract met OCRN is afgelopen. Met Regina Orsel (IB-er) kan gekeken worden waar het dyslexieonderzoekgedaan kan worden. Jolanda Hartendorp gaat de behandeling doen.
Op de volgende vergadering (6 mei) zal het rooster van aan- en aftreden worden vastgesteld. Dan zal Piet v. Kesteren de GMR ook een toelichting geven over de financiën van de scholen, de herkomst daarvan en hoe de besteding hiervan is.
 
 
 
 
 
 
                                                              
Na de meivakantie:
Nu eerst lekker vakantie maar na de meivakantie kan er op woensdag 6 mei weer werk gehaald worden van 8.30 uur tot 10.00 uur. Dit wordt door de groepen 3 t/m 8 op vrijdag 8 mei weer ingeleverd tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
 
Scholen open vanaf 11 mei:
Afgelopen dagen hebben we overlegd hoe we de kinderen vanaf 11 mei weer onderwijs gaan aanbieden. We zijn er nog niet helemaal uit en kunnen nog geen uitsluitsel geven. Zodra de grote lijnen bekend zijn, deel ik die met u. De exacte invulling en afspraken krijgt u donderdag 7 mei via de mail.
 
Nieuw op school:
Dan wordt je bijna 4 en zou je mogen oefenen op de basisschool, is de school dicht…..
Lisa van de Riet moet heel lang wachten tot ze mag komen wennen in groep 1-2. Lisa we hopen dat je, wanneer de school weer open gaat, nog een paar keer kan komen wennen voordat je 4 jaar wordt. We wensen je heel veel plezier op CBS ’t Jok!
 
Belangrijke data
Maandag 27 april: Koningsdag.
Maandag 4 mei: Dodenherdenking.
Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag.
Woensdag 6 mei: Huiswerk ophalen voor de kinderen.
Vrijdag 8 mei: Huiswerk inleveren.
Woensdag 6 mei of donderdag 7 mei: De nieuwsbrief komt uit.
Maandag 11 mei: De school gaat weer open! 
 
 Na de meivakantie:
Nu eerst lekker vakantie maar na de meivakantie kan er op woensdag 6 mei weer werk gehaald worden van 10.00 uur tot 12.00 uur.
 
Scholen open vanaf 11 mei:
Afgelopen dagen hebben we overlegd hoe we de kinderen vanaf 11 mei weer onderwijs gaan aanbieden. We hebben het voorstel met de GMR gecommuniceerd en die zijn akkoord.
In het schema staat welke groep, wanneer op school wordt verwacht.
De exacte invulling en afspraken krijgt u donderdag 7 mei via de mail.
 
 
  Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8
Maandag 11 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 3 -> Eline Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Pauline
Dinsdag 12 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 4 -> Hanny Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Pauline
Woensdag 13 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 3 -> Eline Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Pauline
Donderdag 14 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 4 -> Hanny Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Hester
Vrijdag 15 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 3 -> Eline Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Hester
Maandag 18 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 3 -> Eline Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Pauline
Dinsdag 19 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 4 -> Hanny Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Pauline
Woensdag 20 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 4 -> Hanny Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Pauline
 
 
Ouderraad
De ouderraad heeft besloten om de laatste periode van de ouderbijdrage voorlopig nog niet te incasseren. Deze zou rond 25 april geincasseerd worden maar wordt eerst uitgesteld. De ouderraad
wil eerst kijken wat voor activiteiten en nog gehouden mogen worden. U wordt op de hoogte gehouden wanneer dit gedeelte gaan incasseren.
 
Nieuw op school
Luuk de Jong zou in de week van 16 maart komen wennen maar toen gooide het Coronavirus roet in het eten. Hierdoor ging het wennen, op school, niet door maar heeft wel de werkjes van school gedaan die iedere week voor hem klaar hingen. Luuk we hopen dat je, wanneer de school weer open gaat, een hele leuke leerzame tijd op de Vossersschool gaat krijgen!
 
Belangrijke data
Maandag 27 april: Koningsdag
Maandag 4 mei: Dodenherdenking
Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag
Woensdag 6 mei: Huiswerk ophalen voor de kinderen
Woensdag 6 mei of donderdag 7 mei: De nieuwsbrief komt uit
Maandag 11 mei: De school gaat weer open!