Beste ouders,
 
We zijn heel blij dat we de komende 5 jaar het certificaat daltonschool mogen voeren. De visitatiecommissie zag meer dan voldoende daltonelementen op dit moment en was ook zeer gecharmeerd van de plannen voor de komende jaren.
De beoordeelde kernwaarden zijn de volgende:
 • Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerking
 • Reflectie
 • Effectiviteit – doelmatigheid
 • BorgingBehalve het onderdeel reflectie werden alle onderdelen als meer dan voldoende beoordeeld. Reflectie is in ontwikkeling. Bij reflectie vragen wij leerlingen kritisch naar hun werk te kijken. Zowel het resultaat als de manier van werken komt aan de orde. De leerlingen geven aan wat hun rol is geweest en kunnen aangeven wat goed en minder goed ging en wat dit betekent voor een volgende keer. De reflectiemomenten moeten worden vastgelegd voor de hele school en er moet een duidelijk doorgaande lijn zijn.
  Ook zag de visitatiecommissie goede voorbeelden van ouderbetrokkenheid en het maken van kindplannen. De kindplannen staan nog in de kinderschoenen en ook het werken hier mee zal een vaste plaats in de school krijgen.
  Uit het gesprek met de kinderen kan ik u de volgende zin met trots laten horen. “Wij kunnen hier heel goed samenwerken en gaan heel respectvol met elkaar om.”  Uit het verslag van het gesprek met de ouders wil ik u graag de volgende zin laten horen. “Er is sprake van een grote mate van vertrouwen. Kinderen en leerkrachten respecteren elkaar. Er wordt in hoge mate samengewerkt tussen jong en oud.”
  De commissie gaf ons ook de aanbeveling het Dalton gebeuren veel meer uit te dragen. Laat op je website en in de nieuwsbrieven veel meer zien dat je een daltonschool bent. Deze aanbeveling nemen we ook zeer serieus.
   
  Website van de school
  De huidige website en het gebruik er van kunnen we als dik onvoldoende beoordelen. Er gaat a.s. maandag een nieuwe website de lucht in. Deze website geeft ons meer mogelijkheden om ons te tonen en met de ouders te communiceren. Dat het makkelijker wordt is fijn, maar wij moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat alles nu echt up to date blijft. Blijf ons kritisch volgen en laat horen wat u er van vindt. Het moet nu echt gaan lukken om een goed toonbare website te hebben.
   
  Digitale hulpmiddelen
  We zijn nog steeds aan het uitzoeken wat voor ons de beste oplossing is. Het aanbod op de markt is groot, maar lang niet alles past bij onze visie. Wij willen in zee gaan met een firma die een goed product levert en die een goed implementatietraject heeft en het moet ook nog betaalbaar zijn. We hebben een quick scan gemaakt van onze positie en van daaruit gaan we nu verder denken en onderhandelen. We hopen in het nieuwe schooljaar in ieder geval met een betere digitale ondersteuning van ons onderwijs te komen.
   
  Bericht over Carl Otten
  Er is een geweldige vooruitgang geboekt bij Carl. Hij kan weer behoorlijk lopen en ook zijn spraak komt gedeeltelijk terug. Maar het zal best nog wel een tijd duren voor we iets kunnen zeggen over het uiteindelijke herstel. We zullen u op de hoogte houden van zijn genezingsproces.
  Er is voor Carl Otten een tijdelijke vervanger aangetrokken in de persoon van Piet van Kesteren. Piet van Kesteren is ook algemeen directeur bij een aantal scholen in Coevorden en zal twee dagen per week vrij maken om ons bestuurlijk te ondersteunen.
   
  Verkeersexamen
  Groep 7 heeft met goed gevolg het theoretische en praktische verkeersexamen afgelegd.  De geslaagde kinderen van harte gefeliciteerd.
   
  Ouderbijdrage
  Voor het organiseren van alle leuke dingen op school, zoals Op e Riid, Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. ontvangt de ouderraad graag een bijdrage voor het schooljaar 2015/2016.
  De minimum bijdrage is vastgesteld op 25 euro, wanneer u meer wilt overmaken is dat natuurlijk welkom.
  Wij vragen u de bijdrage voor 1 mei a.s. over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer
   
  NL45RABO 0342408275
  t.n.v. Oudercommissie Cbs ’t Jok
   
  Wilt u bij de omschrijving de naam van het betreffende kind/kinderen vermelden.
  Bij voorbaat dank voor uw tijdige betaling.
   
  Ook als het schoolreis geld wordt overmaakt graag de naam van kind/kinderen er bij vermelden.
   
  Kalender
  13 april            roeiwedstrijd
  19 april            begin eindcito groep 8
  22 april            koningsspelen
  27 april            koningsdag kinderen vrij
  Van 27 april t/m 8 mei vakantie
  11 mei               voetbaltoernooi
  07 juli              strandsportdag
   
  Er zijn nog een aantal culturele activiteiten die u via de leerkracht nog door krijgt.