Nieuwsbrief 14: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool mei 2020
 
 
Weer naar school 8 juni
Maandag 8 juni gaan we allemaal weer hele dagen naar school!
 
Richtlijnen vanaf maandag 8 juni a.s.
 
Algemeen
- De kinderen worden door één volwassene gebracht tot het hek.
- Op het plein staat de leerkrachten te wachten op de kinderen, ze gaan gezamenlijk naar binnen.
- Er mag geen speelgoed van huis meegenomen worden.
- We willen u vragen om op tijd te komen!
- Tussen de kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen de personeelsleden en het kind moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Fruit, drinken en brood moet zo meegenomen worden dat kinderen het zelf kunnen openen.  
- Schoolmelk is weer op school aanwezig voor de kinderen die dit afnemen. 
- Kinderen die jarig zijn mogen trakteren in de eigen groep wanneer de traktatie verpakt is.
 
Contact ouders
- Er is geen fysiek contact tussen leerkrachten en ouder(s)/ verzorger(s). Ouders kunnen vragen stellen via de mail of app. (van maandag t/m vrijdag van 7.45 uur tot 18.00 uur).   
- Wilt u mededelingen over privézaken of over eigen kinderen niet in de groepsapp doen!
- Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein.
 
Ziekte in het gezin(richtlijnen RIVM)
- Bij verkoudheid, keelpijn en/of koorts blijven kinderen thuis (richtlijnen RIVM).
- Kinderen met familieleden met Coronagerelateerde klachten blijven thuis.
- Als een kind op school ziek wordt, wordt u gebeld en verwachten we dat u direct uw kind komt ophalen bij het hek.
 
Ziekte leerkrachten
- Wanneer een leerkracht ziek is, wordt deze vervangen.
- Groepen mogen niet verdeeld worden over andere groepen.
- Indien er geen opvang is, zijn we gedwongen om een groep naar huis te laten gaan.
 
Communicatie
- Heeft u een berichtje voor de leerkrachten, dan kunt u hen mailen, appen of uw kind een briefje meegeven.
- De leerkrachten communiceren met ouders via de mail of app. Wilt u deze kanalen in de gaten houden?
- Ziekmeldingen kunnen voor schooltijd telefonisch worden doorgegeven.
- Heeft u vragen voor de IB-er of voor mij, dan kunt u mailen of appen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons.
 
Bij de opstelling van de werkwijze is de Medezeggenschapsraad betrokken.
 
  
   
 
 Weer naar school 8 juni:
Alle kinderen zullen weer op school komen. Voor de groepen 1-2 en 7-8 zal het even wennen zijn.
 
De schooltijden blijven hetzelfde, 8.15 uur tot 14.00 uur.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op tijd zijn!
De juffen zullen ’s morgens op het plein zijn om gezamenlijk met de kinderen naar binnen te gaan.
De kinderen van de groepen 1-2 verzamelen bij de schommels. Groep 7-8 verzameld bij het fietsenhok.
De groepen 3 t/m 6 gaan naar de plek waar ze de afgelopen weken ook gewacht hebben.
 
Er mag nog niet in de gymzaal gegymd worden. Juf Arine zal voor onze school op woensdag een les organiseren voor de kinderen van de groepen 1-2. Op vrijdag zullen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een spel op het veld of een spel in het bos doen.
 
Het schoolzwemmen gaat nog niet door.
 
Ouderbijdrage
De ouderraad zou graag de ouderbijdrage willen ontvangen. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigt, zoals Sinterklaas en Kerst. Wij vragen u de ouderbijdrage, €25,00 per kind, over te maken voor 22 juni op bankrekeningnummer: NL 45 RABO 0342 4082 75 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Oudercommissie CBS `t Jok.
 
Nieuw op school:
Kean Bakker is gisteren 4 jaar geworden. Zijn eerste keer oefenen was, een aantal weken geleden, in Zonneweelde, hoe leuk is dat! Kean we hopen dat je samen met je ouders een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok gaat krijgen!
 
Belangrijke data
Maandag 8 juni: Allemaal weer naar school!!
Week van 22 juni: Oudergesprekken, u krijgt hiervoor een uitnodiging van de juf van uw kind(eren)
Donderdag 18 juni: Bestuursvergadering
Vrijdag 19 juni: Nieuwe nieuwsbrief komt uit 
Weer naar school 8 juni:
De kinderen van de Vossersschool komen naar school via het plein aan de Parnassiaweg, door het hekje bij de schommels. Kom zoveel mogelijk lopend naar school! De leerkracht van uw kind(eren) staat op het plein.
Nogmaals een dringend verzoek: in verband met de veiligheid van de kinderen willen we u, ouders/ verzorgers, vragen om op de stoep aangrenzend aan het plein uw kind(eren) om 14.15 uur op te vangen! Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets. Indien u met de auto komt, zou u die dan op de Margrietlaan, in de parkeervakken bij school of bij de Stilen willen parkeren.
 
Groepen 1-2:
Door het wegvallen van juf Eva, en het gegeven niet te veel mensen voor een groep te willen, hebben we een personeelsprobleem op de vrijdagochtend. Dit heeft ons doen besluiten, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, dat de kinderen van de groepen 1-2 op vrijdagochtend geen les hebben. De schooltijden, 8.45 uur -14.15 uur, blijven de komende 4 weken voor deze groepen hetzelfde. De kinderen van beide groepen zullen vanaf volgende week samen buiten spelen.
 
Groepen 3-4:
Voor deze groepen veranderd er qua schooltijden niks. Om 8.45 uur op school zijn en om 14.15 uur komen de kinderen weer uit. Deze 2 groepen zullen gezamenlijk buitenspelen. 
 
Groepen 5-6:
Om de kinderen toch wat te spreiden krijgen deze beide groepen een nieuwe schooltijd. Zij verzamelen om 8.30 uur op het plein en komen om 14.00 uur uit school. Ze komen nog steeds via de Parnassiaweg binnen en zullen daar ook weer uit school komen. De groepen 5 t/m 8 zullen gezamenlijk pauze hebben. 
 
Groepen 7-8:
De kinderen van de groepen 7 en 8 verzamelen om 8.45 uur bij de noodtrap (prinses Margrietlaan), zij gaan daardoor naar binnen. Om 14.15 uur komen ze hier weer uit. Zij hebben gezamenlijk pauze met de groepen 5-6.
 
Gymmen mag nog niet in de sporthal, juf Arine komt op donderdag om met de kinderen op het plein (gr. 1 t/m 4), in het bos of bij de jachthaven (gr. 5 t/m 8) een spel te doen.
Het schoolzwemmen gaat nog niet door.
 
Nieuw op school
Lewis de Beer en Daan Hek worden binnenkort 4 jaar en zijn al op school geweest om een ochtend mee te draaien. Sjoerd van der Wielen komt volgende week voor het eerst mee draaien. Lewis, Daan en Sjoerd we hopen dat jullie alle drie, samen met jullie ouders, een hele leuke leerzame tijd op de Vossersschool gaan krijgen!
 
Belangrijke data
Maandag 8 juni: Iedereen weer naar school!!!
Week van 22 juni: Oudergesprekken, hier krijgt u nog informatie over
Donderdag 18 juni: Bestuursvergadering
Vrijdag 19 juni: Nieuwe nieuwsbrief komt uit