Nieuwsbrief 15: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool juni 2020
 
Einde schooljaar
Het einde van schooljaar 2019-2020 is bijna voorbij. Wat een bijzonder jaar was het. Niemand heeft aan het begin van het schooljaar kunnen bedenken wat we nu allemaal beleefd hebben.
 
Nieuws vanuit het bestuur
Op donderdag 18 juni heeft het bestuur na enkele maanden weer aan tafel met elkaar kunnen vergaderen. dit keer was Martien Verduijn voor het eerst aanwezig. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (23 sept. ’20) zal zij worden voorgedragen als nieuw bestuurslid in de vacature voor Jacky Brown. Op dit moment worden er nog gesprekken gevoerd met een kandidaat bestuurslid voor de Commissie Intern Toezicht.
Op deze vergadering is verder het inhoudelijke gedeelte van de ALV besproken. Het inhoudelijke deel van de ALV zal ingevuld worden met presentaties van enkele zorgverleners die op de scholen extra zorg aan leerlingen verlenen.
Een ander punt dat aan de orde is geweest, is de conceptnotitie Inhoudelijke Samenwerking in het Lokaal Educatief Overleg (LEA). Verder is de herstart van het onderwijs besproken en heeft het bestuur vastgesteld dat dit goed verlopen is.
Verder is gesproken over het financieel en bestuurlijk jaarverslag 2019. Het bestuur besluit dat de gepresenteerde verslagen straks op de ALV aan de leden gepresenteerd kunnen worden.
Tenslotte is lang nagedacht welke manieren er zijn om aan personeel te komen. Voor het nieuwe schooljaar hebben we nog een vacature op beide scholen. Het werven van leerkrachten die van de wal komen, wordt erg bemoeilijkt doordat er op ons eiland weinig tot geen (betaalbare) woningen zijn. Besloten wordt om een wervende advertentie te plaatsen in de Terschellinger, waarin de aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid om als zij-instromer in het onderwijs te gaan werken.
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Afgelopen dinsdagavond heeft de GMR weer vergaderd. Op de agenda stonden de volgende punten:
  • schoolgidsen schooljaar ’20 – ’21;
  • voorlichting over de Financiën ven de scholen;
  • huisvesting van de scholen;
  • afvloeiingsvolgorde;
  • formatie beide scholen
De eerstvolgende vergadering van de GMR in het nieuwe schooljaar wordt woensdagavond 16 sept. a.s.
 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit
groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play.
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
 
 
 
 
Formatie:
De formatie voor het nieuwe schooljaar is hetzelfde als zoals we nu draaien:
  • Gr.1-2: juf Sietske: maandag-donderdag 
            juf Karin: vrijdagochtend
  • Gr. 3-4: juf Klasien: mandag-dinsdag
            juf Marjan: woensdag-vrijdag
  • Gr. 5-6: juf Mirije: maandagochtend, dinsdag-vrijdag
  • Gr. 7-8: juf Dagmar: maandag, dinsdag of donderdag en vrijdag
 Juf Annemay werkt iedere ochtend en de dinsdagmiddag.
 We zijn dus nog op zoek naar een nieuwe collega die naast juf Dagmar groep 7-8 zou willen doen.
 
Ouderbijdrage
De ouderraad zou graag de ouderbijdrage willen ontvangen. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigt, zoals Sinterklaas en Kerst. Wij vragen u de ouderbijdrage, €25,00 per kind, over te maken voor 22 juni op bankrekeningnummer: NL 45 RABO 0342 4082 75 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Oudercommissie CBS `t Jok.
 
Nieuwe kinderen:
In de vakantie wordt Ferre Winnen 4 jaar. Vandaag is hij wezen wennen in de groep. Na de vakantie mag hij iedere dag komen spelen. Volgende week komen Remco van Dijk en Yentl Broersma een dagje mee draaien in groep 1-2. Remco is verhuisd naar Hoorn en Yentl is net 4 geworden. Beide kinderen komen na de zomervakantie iedere dag in groep 1-2. Ferre, Remco en Yentl we hopen dat jullie samen met jullie ouders een leuke, leerzame tijd op CBS ’t Jok gaan beleven.
 
Belangrijke data
Maandag 28 juni: meeloopdag gr. 8 op het VMBO
Vrijdag 2 juli: zomervakantie start om 12.00 uur voor alle kinderen
Maandag 17 augustus: eerste schooldag


  
 
 
Formatie:
Het was even puzzelen om de groepscombinaties samen te krijgen. Het is gelukt!
De groepsindeling zal er komend schooljaar als volgt uitzien:
 
2 groepen 1-2: juf Lorie, juf Sigrid en juf Eva
Groep 3: juf Eline en
Groep 4-5: juf Hanny en
Groep 5-6: meester Pieter
Groep 7-8: juf Pauline en juf Hester
 
Groep 5, nu groep 4, hebben we moeten splitsen om evenredige groepen te krijgen. De ouders van deze kinderen krijgen een aparte e-mail waarin staat in welke groep hun zoon of dochter komt.
 
Voor komend schooljaar zijn we nog op zoek naar een collega voor 1 dag naast juf Eline en voor 1 dag naast juf Hanny.
 
We draaien dus weer met 6 groepen, de groepen 1-2 zullen op de middag weer samengevoegd worden.
 
 
 
Belangrijke data
Maandag 28 juni: meeloopdag gr. 8 op het VMBO
Vrijdag 2 juli: zomervakantie start om 12.00 uur voor alle kinderen
Maandag 17 augustus: eerste schooldag