Nieuwsbrief 1: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool augustus 2020
 
Weer naar school
De vakantie is bijna weer voorbij. De klassen zijn ingericht en de startvergadering van de collega’s is geweest. We zijn er klaar voor.
We hebben nog steeds te maken met het protocol zoals die vanaf 1 juli in werking is getreden. Wat dit voor beide scholen inhoudt kunt u lezen bij het nieuws van de school.
Er is ook een nieuwsbrief gemaakt namens alle eilander scholen. Deze kunt u in de bijlage vinden.
Hoe het komt weten we niet maar we hoopen er met elkaar een fijn schooljaar van te maken.
 
Corona algemeen
- De kinderen worden door één volwassene gebracht tot het hek.
- Op het plein staat de leerkrachten te wachten op de kinderen, ze gaan gezamenlijk naar binnen.
- Er mag geen speelgoed van huis meegenomen worden.
- We willen u vragen om op tijd te komen!
- Tussen de kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen de personeelsleden en het kind moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Schoolmelk is weer op school aanwezig voor de kinderen die dit afnemen. 
- Kinderen die jarig zijn mogen trakteren in de eigen groep wanneer de traktatie verpakt is.
 
 
SEL bij ons op school
SEL betekent sociaal emotioneel leren. Het gaat bij sociaal-emotioneel leren om het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en de ander. 
 
Gedurende het hele schooljaar werken we hier gericht aan met de lessen van Trefwoord.
Bij SEL staan 5 competenties centraal : besef van zichzelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties met anderen en keuzes maken. In de eerste weken van het schooljaar staan de gedragsverwachtingen én de normen en waarden van de school centraal. In iedere groep wordt hier aandacht aan besteed d.m.v. verschillende activiteiten. Ook neemt de groepsvorming een belangrijke plaats in.
 
De groepsvorming is opgedeeld in fasen : forming, norming, storming, performing en adjourning. De fasen forming en norming zijn nu in volle gang. De kinderen verkennen de ‘nieuwe’ groep. Ze leren de leerkracht(en) kennen. In de groep wordt gesproken over normen en waarden. Ze praten met elkaar over wat men fijn/prettig vindt in de groep en wat men ongewenst gedrag vindt. Er worden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt om samen een positieve groep te vormen.
 
In de startweken leren wij de kinderen te reageren op ongewenst gedrag. In deze lessen leren we de kinderen dat ongewenst gedrag te vergelijken is met een brandende kaars. Net als de kaars zuurstof nodig heeft, heeft ongewenst gedrag aandacht nodig om aan te houden. We leren de kinderen hoe de aandacht van ongewenst gedrag weggehaald kan worden, en wel door een driestappenreactie : het gebruik van een stopsignaal, weglopen en praten met een volwassene.
 
Kernwaarde van Dalton:
Komend schooljaar stellen we, net als vorig schooljaar, iedere periode een kernwaarde van Dalton centraal. In die periode zullen we in de klassen en school extra werken aan zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie of efficienty. In de nieuwsbrief zult u op de hoogte gehouden aan welke kernwaarde gewerkt wordt.
Komende periode staat samenwerken centraal. Samenwerken kan met een maatje uit dezelfde klas maar het kan ook met kinderen uit een andere groep, met meerdere kinderen of met alle kinderen uit de groep. Voor iedere groepssamenstelling zijn soms andere vaardigheden nodig om tot een bepaald resultaat te komen. De kinderen leren veel van elkaar door deze manier van werken.
 
AVG formulieren:
In de eerste schoolweek krijgen alle oudste kinderen van het gezin een AVG formulier mee naar huis. Wilt u het formulier zo snel mogelijk ingevuld weer meegeven aan uw kind(eren)? Alvast bedankt!
 
Melk abonnementen:
Voor bij de lunch van uw kind(eren) op school, kunt u een melkabonnement afsluiten. Uw kind(eren) krijgt/ krijgen dan iedere dag een beker melk bij hun brood. Als u hier aan mee wilt doen dan kunt u dit, vanaf maandag 17 augustus, laten weten aan de leerkracht van uw kind. De rekening hiervoor komt rond het einde van het schooljaar. We gaan er van uit dat de kinderen die vorig schooljaar een melkabonnement hadden deze komend schooljaar doorzetten en voor hen zal er vanaf maandag melk zijn.
 
Klassenapp:
Voor iedere groep wordt er een appgroep aangemaakt zodat we ook komend schooljaar weer met deze klassenapp kunnen werken. Het gaat hierbij alleen om school specifieke zaken. We vragen u dringend om alleen op deze app te reageren als er om gevraagd wordt. Dit is om er voor te zorgen dat er teveel appjes komen. Zou u bij ziekte naar school willen bellen en dit niet via de app doen?  Een andere vraag vanuit de teams is om na 18.00 uur niet meer te bellen/ appen met de leerkrachten. Sommige berichten “hakken” er bij de collega’s erg in en vaak kunnen ze vragen/ problemen ’s avonds niet meer oplossen. ’s Morgens vanaf 7.45 uur staat iedereen weer klaar!
 
Algemene ledenvergadering:
Op 23 september staat de algemene ledenvergadering plaats. We willen op deze avond veel tijd inruimen voor een inhoudelijk thema, namelijk welke zorg wordt op dit eiland aangeboden aan leerlingen, hun ouders en de scholen. We hopen dat veel ouders aanwezig zijn. Een uitnodiging en een toelichting op het programma volgen nog.
 
Gym:
We willen vragen of de kinderen op de dag dat ze gym hebben hun gymkleren bij zicht hebben. We vragen of de meiden hun haren in een staart/ vlecht willen dragen tijdens de gym en voor de kinderen uit de bovenbouw zou het fijn zijn als ze tijdens de gym schoenen aan hebben.
 
 

Corona:
Om niet te veel ouders bij school te hebben, zijn de start en eindtijden van CBS ’t Jok en OBS ’t jok nog verschillend. Onze schooltijden zijn niet veranderd, wij beginnen om 8.15 uur en komen om 14.00 uur uit school. De kinderen die op de fiets komen plaatsen deze in het fietsenhok en zoeken dan hun juf op. De kinderen gaan gezamenlijk met de juf naar binnen. We vragen u op tijd te komen!!!
 
Gymtijden:
Er mag weer gegymd worden in de gymzaal.
Op maandag hebben de groepen 6 t/m 8 gym. Op woensdag gymmen de kinderen van de groepen 1-2 en de kinderen van de groepen 3 t/m 5 gymmen op vrijdag.
Op woensdag hebben de kinderen afwisselend rots en water van juf Arine.
 
Zwemmen:
Vanaf dinsdag 1 september gaan we, als het goed is, beginnen met schoolzwemmen. In de jaarkalender staat welke groep schoolzwemmen heeft.
 
Bezetting van de groepen:
 
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Juf Sietske Juf Sietske Juf Sietske Juf Sietske Juf Karin (ochtend)
Groep 3-4 Juf Klasien Juf Klasien Juf Marjan Juf Marjan Juf Marjan
Groep 5-6 Juf Mirije (ochtend) Juf Mirije Juf Mirije Juf Mirije Juf Mirije
Groep 7-8 Juf Dagmar Juf Dagmar   Juf Dagmar Juf Dagmar
Onderwijsass. Juf Annemay
(ochtend)
Juf Annemay Juf Annemay
(ochtend)
Juf Annemay
(ochtend)
Juf Annemay
(ochtend)
 
In de vakantie zijn er (goede ) gesprekken geweest voor extra mensen. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was het nog niet bekend of degene die we voor ’t Jok zouden willen aannemen het ook wil doen. Zodra dit bekend is en we weten wanneer deze persoon start brengen we u op de hoogte. We zijn nog bezig met het rond krijgen van de bezetting van de woensdag bij gr. 7-8, zodra we dit weten laten we het u weten.


 
                                                
 
 
 Corona:
Om niet te veel ouders bij school te hebben, zijn de start en eindtijden van de Vossersschool en de Margrietschool nog verschillend. Wij beginnen om 8.15 uur en komen uit om 14.00 uur!!! De kinderen die op de fiets komen plaatsen deze in de rekken op het plein en zoeken dan hun juf of meester op. De kinderen gaan gezamenlijk met hun leerkracht naar binnen. We vragen u op tijd te komen!!!
 
Gymtijden:
Er mag weer gegymd worden in de sporthal. Op maandag (vanaf 24 augustus) geeft meester Pieter gym (groepen 3 t/m 8) en op donderdag geeft juf Arine de kinderen gym.
De kinderen van de groepen 1-2 starten op donderdag om 8.15 uur met gym in de sporthal. Omdat er geen ouders binnen mogen komen vragen we u om uw kind in zijn/ haar sportkleren naar school te brengen en de gewone kleren in de tas mee te geven. De gymtas blijft nu dus niet op school maar komt op donderdag mee naar huis.
 
Zwemmen:
Vanaf dinsdag 1 september gaan we, als het goed is, beginnen met schoolzwemmen. In de jaarkalender staat welke groep schoolzwemmen heeft.
Bezetting van de groepen:
 
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Juf Lorie
(ochtend)
Juf Lorie
(ochtend)
Juf Karin (ochtend) Juf Lorie
(ochtend)
Juf Lorie
(ochtend)
Groep 1-2 Juf Sigrid
(hele dag)
Juf Sigrid
(hele dag)
Juf Sigrid
(hele dag)
Juf Karin
(hele dag)
 
Groep 3 Juf Eline Juf Eline Juf Eline Juf Eline Juf Annriette
Groep 4-5 Juf Hester Juf Hanny Juf Hanny Juf Hanny Juf Hanny
Groep 5-6 Meester Pieter Meester Pieter Meester Pieter Meester Pieter Meester Pieter
Groep 7-8 Juf Pauline Juf Hester Juf Hester Juf Pauline Juf Pauline
Onderwijsass. Juf Sandra
 
Juf Sandra
 
Juf Sandra
 
Juf Sandra
 (middag)
Juf Annemay
(ochtend)
 
In de vakantie zijn er (goede ) gesprekken geweest voor extra mensen. Nienke Zorgdrager gaat komende 2 jaar de opleiding tot zij-instromer doen In de volgende nieuwsbrief zal Nienke zichzelf voorstellen. In het schooljaar 2020-2021 komt zij naast juf Hanny te staan. Juf Hester begint komend schooljaar op de maandag in groep 4-5 en deze dag zal na verloop van tijd overgenomen worden door juf Nienke. Juf Eva is nog ziek en  zal worden vervangen door juf Karin. Op de vrijdagochtend bij de 2e groep 1-2 staat nog niks daar zijn we nog mee bezig om het rond te krijgen. 
Op de ochtenden zijn de kleutergroepen gesplitst en op de middag zullen deze samengevoegd worden.