Nieuwsbrief 2: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool september 2020
 
Nieuws vanuit het bestuur
Gisteravond heeft ons bestuur voor de eerste keer in dit schooljaar vergaderd. Op deze vergadering hebben we kennisgemaakt met Marlou Berkenpas. Marlou zal op de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden voorgedragen als nieuw lid van de Commissie Intern Toezicht. Zoals wellicht bekend, is in de CIT een vacature ontstaan door de verhuizing naar de vaste wal van Femke Stiemsma. In een volgende nieuwsbrief zal Marlou zich voorstellen.
Op de agenda stonden onder de andere de volgende gesprekspunten:
  • de eerstvolgende algemene ledenvergadering (gepland op 23 sept. a.s.);
  • de opbrengsten van de gesprekken rond de werving van nieuwe leerkrachten via het zijinstroomtraject;
  • de schooljaarplannen van de beide scholen;
  • het scholingsplan à overzicht van de teamscholingsdagen en cursussen die leerkrachten willen gaan volgen;
  • de invulling van de ruimtes in de brede school.
Het was goed als bestuur weer te overleggen over allerlei thema’s die te maken hebben met het onderwijs aan onze kinderen.
 
Algemene Leden Vergadering CVPOT
Gisteravond heeft het bestuur besloten om de eerstvolgende ALV op een andere manier te gaan organiseren, dan wat we gewend zijn. Als gevolg van de corona en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen vindt het bestuur het op dit moment niet de eerste prioriteit hebben om met de leden een avond te gaan houden in ET10.
Daarvoor in de plaats zullen de leden van de Vereniging (dit zijn in principe onder andere alle ouders van onze twee scholen) de stukken voor het zakelijke deel van de ALV per mail of per post ontvangen. Daarin staat dan ook het voorstel van het bestuur om Marlou Berkenpas (Commissie Intern Toezicht) en Martien Verduijn (uitvoerend bestuur) te kunnen benoemen als nieuwe leden van het bestuur.
Het inhoudelijke deel van de ALV zal op een andere manier vorm krijgen. We gaan met de personen die we hiervoor hadden uitgenodigd in overleg om te bespreken op welke manier we hun bijdragen bij de leden/alle ouders kunnen presenteren.
 
Corona/Covid 19
Het protocol dat wij als scholen hanteren (opgesteld door de POraad op basis van richtlijnen van de RIVM), geeft o.a. aan dat bij verkoudheid e.d. kinderen niet naar school kunnen komen. De volgende richtlijnen gelden:
- Voor leerlingen van groep 1-2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: als het kind koorts heeft, kinderen in contact met iemand met Covid 19 zijn geweest of er een volwassene in het gezin is met klachten die kunnen wijzen op Covid 19.
- Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij Covid 19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts, plotseling verlies van reuk of smaak. Ook blijven leerlingen thuis als er een volwassen gezinslid is met klachten passend bij Covid 19 (koorts en/of benauwdheidsklachten). Leerlingen blijven thuis als een (volwassen)gezinslid in afwachting is van de uitslag van een Covid test.
Wanneer uw kind ziek wordt op school bellen we en verwachten we dat u uw kind ophaalt/laat ophalen. We rekenen op uw medewerking.
Met de nieuwsbrief sturen we de zgn. beslisboom mee. Dit is ook voor ons een hulpmiddel om te bepalen of een kind wel/niet naar school mag komen.
 
AVG formulieren:
We hebben nog iet alle AVG formulieren terug. Zou u deze zo snel mogelijk aan uw kind(eren) mee willen geven?
 
Studiedagen:
Voor de zekerheid nog even alle studiedagen op een rijtje. Op onderstaande data zijn de kinderen vrij:
Vrijdag 25 september
Maandag 19 oktober
Maandag 4 januari
Vrijdag 12 februari
Maandag 26 april
Dinsdag 25 mei
Woensdag 23 juni
 
 
Informatiefilm
Vanmiddag heeft u een filmpje ontvangen die we hebben gemaakt ter vervanging van de informatieavond. Het filmpje is te bekijken in een afgeschermde omgeving. We hopen dat u op deze manier een beeld krijgt van waar we mee bezig zijn.
 
Afscheid groep 8 schooljaar 2019-2020
Vorig schooljaar namen we afscheid van 4 leerlingen: Inez, Maamke, Larson en Daniek.
Hun laatste dag op de basisschool stond in het teken van alle activiteiten die het afgelopen jaar zijn afgelast ivm het Corona-virus. ’s Morgens werden ze verrast tijdens de inloop-ochtend door hun ouders en meteen omkleden voor de verjaardag van juf. Daarna taart en limonade op het verjaardagsfeestje van Inez. Vervolgens op een fatbike richting de dwarsdijk, waar ze toevallig dominee Zoomers tegenkwamen voor de Paasviering. Na een korte fietsroute is het tijd om met potlood en gum zwetend aan de Eindtoets te beginnen. Deze stond vol met vragen over de juffen. Iedereen slaagde….gelukkig!
Genoten van de heerlijke pannenkoeken-lunch en op de fatbike over het strand richting de strandsportdag. Daarna naar school waar de andere kinderen met hun juffen klaar stonden op het plein voor de Koningsspelen. De volgende hint bracht het stel bij het schoolvoetbaltoernooi waar de uitslag gelijk spel is gebleven. De roeiwedstrijd werd iets anders aangekleed: roeien met de riemen die je hebt. (Lees: lekke boot). Eenmaal terug aan wal meteen door en met de boswachter op pad voor de boomplantdag.
Op hun reserves kwamen ze aan bij kamp Hattem, waar ze hun eigen tentenkamp moesten bouwen.
Na een heerlijke BBQ met alle leerkrachten, kwam er een einde aan deze leuke, sportieve, gezellige dag.
Als afscheidscadeau heeft groep 8 een mooie, blijvende herinnering geschonken. Deze heeft een mooie plek gekregen, daar waar het 8 jaar geleden is begonnen. 
 
Veel succes allemaal en veel plezier tijdens jullie nieuwe grote avontuur!

Schoolzwemmen:
Vanaf dinsdag 1 september is het schoolzwemlessen weer gestart. In de jaarkalender kunt u zien welke groep moet zwemmen. Wilt u zorgen voor makkelijk zittende kleren. En de meiden graag hun haren vast in een staart of vlecht.
 
Belangrijke data:
Dinsdag 8 sept.: schoolzwemmen gr. 3-4
Woensdag 9 sept.: Op e Riid
Vrijdag 11 sept. Gr. 7-8 met SBB op stap
Dinsdag 15 sept.: schoolzwemmen gr. 5-6
Donderdag 17 sept.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit

 
 
 
Ouderhulplijsten:
We hebben al heel veel ouderhulplijsten terug gekregen, alvast onze dank! Wilt u deze nog inleveren zou u dit dan zo snel mogelijk willen doen?
 
Circuit:
Voor circuit zijn we op zoek naar schoenendozen. Heeft u ze thuis staan en wilt u er van af dan kunnen wij ze goed gebruiken.
 
Schoolzwemmen:
Vanaf dinsdag 1 september is het schoolzwemlessen weer gestart. In de jaarkalender kunt u zien welke groep moet zwemmen. Wilt u zorgen voor makkelijk zittende kleren. En de meiden graag hun haren vast in een staart of vlecht.
 
Nieuw op school:
Nerine van der Molen en Esmee Hofstra worden binnenkort 4 jaar. Afgelopen week zijn ze voor het eerst een ochtend wezen wennen in groep 1-2. Nerine en Esmee we hopen dat jullie, samen met jullie ouders, een leuke tijd tegemoet gaan op de Vossersschool.
 
Schoolreisje groep 1-2:
Het uitzicht vandaag van groep 1/2; een huifkar, strand en zee. Een zeer geslaagde schoolreis gehad! Mede mogelijk gemaakt door huifkarbedrijf de Noordsvaarder, restaurant Storm en SBB. De foto’s van de schoolreis komen volgende week op de website. 
 
Belangrijke data:
Dinsdag 8 sept.: schoolzwemmen gr. 3-4
Donderdag 10 sept. Gr. 7-8 met SBB op stap
Dinsdag 15 sept.: schoolzwemmen gr. 5-6
Donderdag 17 sept.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit