Nieuwsbrief 3: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool september 2020
 
 
Vanuit de GMR:
Afgelopen woensdag heeft de GMR vergaderd. De volgende punten zijn besproken: het jaarverslag van de gmr, rooster van aan- en aftreden van e GMR leden, functiebouwwwerk van de vereniging, scholingsoverzicht van de teams en de huisvesting van beide scholen. De volgende vergadering zullen de nieuwe daltonboeken en het zwemprotocol besproken worden.
 
Ledenvergadering:
De ledenvergadering van 23 september gaat door het Coronavirus niet door. We hadden voor deze avond enkele zorgverleners gevraagd die u zouden vertellen welke zorg ze verlenen en hoe u daar terecht kan komen. Deze informatie willen we nog steeds met u delen en we gaan nu kijken hoe we u dat het beste digitaal kunnen doen toekomen. Binnenkort kunnen we hier meer informatie over geven. 
 
Nieuwe collega’s:
In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat we 2 nieuwe collega’s hebben aangenomen die binnenkort gaan starten met de zij-instroom om leerkracht basisonderwijs te gaan worden. Hieronder stellen ze zich aan u voor:
 
*KENNISMAKEN MET EEN NIEUWE MEESTER: HESSEL SLOT
Hee hallo! Mijn naam is Hessel Slot. Ik ben vers afgestudeerd van de opleiding HBO Docent Theater aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle. Sinds het begin van deze maand ben ik gediplomeerd theaterdocent en theatermaker. Tijdens deze opleiding ben ik erachter gekomen hoe leuk ik het vind om kinderen op de basisschool les te geven. Ik miste in de dramalessen van een uur echter het maken van een échte connectie met de kinderen die meesters en juffen op de basisschool wel hebben. Op de studie had ik een hele duidelijke rol in ons jaar: wanneer we moesten blokken voor de tentamens van vakken als theatergeschiedenis of cultuurgeschiedenis keek de rest van de klas naar mij om studieavonden te organiseren. Tijdens die avonden stond ik voor de klas om met mijn klasgenoten de examenstof te bespreken. Ik leg vaak dingen op theatrale wijze uit; creatieve werkvormen kunnen heel goed werken om lesstof te kunnen plaatsen en daarna ook te onthouden. Dat is bijvoorbeeld waarom alle volwassenen het alfabet-lied nog kennen: kunstzinnige werkvormen kunnen helpen iets beter te begrijpen en onthouden. Ik heb daarom besloten dat ik het zij-instroomtraject van de pabo wil gaan volgen. Ik heb mijn lesbevoegdheid al behaald, maar ik moet nog veel leren op het gebied van methodiek die op de basisschool wordt gebruikt. Daar ga ik mij de komende twee jaar op toeleggen, in een zij-instroomtraject. Ik zal voornamelijk lesgeven aan groep 7/8 en de dagen dus delen met Dagmar van Dijk. Ik heb er super veel zin in om te beginnen! Ik heb lang haar, dus pas op! Een juf even aan haar staart trekken is een stuk gevaarlijker geworden: het kan zomaar een meester zijn… Tot snel op ’t Jok!
 
 
 
*Hallo!
Mijn naam is Nienke Zorgdrager. Ik ben 23 jaar oud en opgegroeid in Formerum op de boerderij van mijn ouders Egbert en Karina met mijn broers Corné en Wietse. In 2019 ben ik afgestudeerd als Theaterdocent aan Nhl-Stenden Hogeschool waar ik heb ervaren dat mijn passie ligt in het onderwijs. Na drie maanden in Noorwegen gewerkt te hebben als au-pair, kwam ik terug op ons eiland en wist ik zeker dat ik hier wilde blijven. De vacature voor het zij-instroomtraject op De Vossersschool kwam voor mij dus op precies het goede moment en sluit erg mooi aan op mijn opleiding. Momenteel sta ik naast juf Hanny voor groep 4/5 en voel ik me als een spons die alle informatie en indrukken in zich opneemt. Het geeft heel veel energie om met de kinderen te werken en ik kan niet wachten om verdere stappen te kunnen zetten als juf! Mochten jullie nog iets willen vragen, spreek me vooral aan over het hek. Leuk om ook ouders te leren kennen!
 
Tot op school!                                         
Juf Nienke                                                           
  
 
Juf Eva
Al enkele maanden is juf Eva niet op school. De aanleiding was oorspronkelijk dat zij tot de risicogroep behoort en daardoor niet op school haar werkzaamheden kon doen. Helaas is rond de zomervakantie geconstateerd dat er tevens sprake is van overspannenheid. Juf Eva zal dus voorlopig niet haar werk kunnen oppakken. We wensen haar beterschap toe en hopen dat zij straks weer haar werkzaamheden kan gaan hervatten.
 
 


 
 
Fruit tijdens de 1e pauze:
Het beleid op school is dat kinderen in de eerste pauze fruit eten. De laatste tijd blijkt dat steeds meer kinderen crackers mee hebben voor de pauze. Het kan zijn dat kinderen niet genoeg hebben aan het fruit wat ze mee hebben en wat etra’s nodig hebben. Mocht dit zo zijn zou u dan contact op willen nemen met de juf van uw kind?
 
Oudergesprekken:
Komende 2 weken zijn er weer ouder-kind gesprekken gepland. We kunnen deze gesprekken weer op school doen waarbij we enkele richtlijnen in acht nemen: Zou u bij binnenkomst van de school uw naam willen noteren in het schriftje bij de ingang. We vragen u ook uw handen te desinfecteren. Is dit gedaan dan kunt u doorlopen voor het gesprek met uw kind en de leerkracht.
  
Kinderboekenweek:
De landelijke kinderboekenweek start woensdag 30 september. Aangezien we vrijdag 2 oktober al vakantie krijgen starten we maandag 28 september al op school. Het thema van dit jaar is: “En toen”. De jaarlijkse boekenmarkt gaat dit jaar niet door. Alle groepen zullen deze week een bezoek brengen aan het “Behouden Huys”
 
Herfstvakantie:
Vrijdag 2 oktober begint de herfstvakantie voor alle kinderen om 12.00 uur.
 
Belangrijke data:
Maandag 21 september: komende 2 weken ouder-kind gesprekken
Dinsdag 22 sept.: schoolzwemmen gr. 3-4
Woensdag 23 sept.: kinderpostzegels voor gr.7-8
Vrijdag 25 sept.: studiedag. Kinderen vrijdag
Dinsdag 29 sept.: gr. 1-2 met SBB op stap
Dinsdag 29 sept.: schoolzwemmen gr. 3-4
Donderdag 1 okt.: gr. 3-4 met SBB op stap
Donderdag 1 okt.: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 2 okt.: Herfstvakantie begint voor alle kinderen om 12.00 uur


 

 
 
 
Rij-richting bij halen en brengen van kinderen:
Wij vragen aan alle ouders om hun steentje bij te dragen aan een veilige  omgeving rondom de school.
Om de verschillende verkeersstromen veiliger te laten verlopen hebben wij een rijrichting afgesproken. Wanneer u met de auto naar school komt dient u  via de Margrietlaan de Dennenweg op te komen en via de Cornelis Douwesstraat de wijk te verlaten. Zo voorkomen we dat auto’s elkaar passeren van twee kanten voor de school en kunnen kinderen, op de fiets en lopend, veiliger naar school en huis. Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school.
 
Komt u wel met uw auto, wilt u die dan in de daarvoor bestemde vakken parkeren en niet langs de stoeprand, in de perkjes of op het zebrapad. Teamleden parkeren hun auto zo ver mogelijk weg op de parkeerplaats, om meer ruimte te geven aan auto’s van ouders.
 
Oudergesprekken:
Komende 2 weken zijn er weer ouder-kind gesprekken gepland. We kunnen deze gesprekken weer op school doen waarbij we enkele richtlijnen in acht nemen: Zou u bij binnenkomst van de school uw naam willen noteren in het schriftje bij de ingang. We vragen u ook uw handen te desinfecteren. Is dit gedaan dan kunt u doorlopen voor het gesprek met uw kind en de leerkracht.
 
Schoolzwemmen:
Vanaf dinsdag 1 september is het schoolzwemlessen weer gestart. In de jaarkalender kunt u zien welke groep moet zwemmen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind zijn/ haar zwemspullen bij zich heeft als het moet zwemmen?
 
Groep 1-2 op vrijdag:
De kinderen van de groepen 1-2 komen op vrijdag om 11.45 uur uit school. Dit is om de 1,5 meter voor ouders bij het hek te waarborgen. Op deze manier komen de ouders van beide basisscholen elkaar niet tegen.
 
Kinderboekenweek:
De landelijke kinderboekenweek start woensdag 30 september. Aangezien we vrijdag 2 oktober al vakantie krijgen starten we maandag 28 september al op school. Het thema van dit jaar is: “En toen”. De jaarlijkse boekenmarkt gaat dit jaar niet door. Alle groepen zullen deze week een bezoek brengen aan het “Behouden Huys”
 
 
Ouderbijdrage:
Voor de zomervakantie heeft de ouderraad de laatste termijn van de ouderbijdrage niet geincasseerd door het komen te vervallen van verschillende activiteiten. Voor komend schooljaar heeft de ouderraad enkele leuke activiteiten bedacht, we hopen dat ze door het Coronavirus allemaal door kunnen gaan. Binnenkort wil de penningmeester de 1e keer van de ouderbijdrage voor schooljaar 20-21, gan incasseren. Nieuwe ouders ontvangen, van de penningmeester van de ouderraad, een brief met uitleg over de ouderbijdrage en een machtigingskaart.   
 
Stagiaire:
Ik zal mij even voorstellen! Mijn naam is Marieke Cupido, ik ben 21 jaar. Ik loop sinds afgelopen week stage in de klas bij meester Pieter, in groep 5/6. Ik zit in het tweede jaar van de Pabo aan de Hanzehogeschool in Groningen en later hoop ik zelf voor de klas te staan! Ik ben er op de maandag en dinsdag. Ik heb afgelopen week onwijs leuke start gemaakt op school en ik kijk erg uit naar aankomende tijd!       
                             Groetjes, Marieke
 
 
 
 
Herfstvakantie:
Vrijdag 2 oktober begint de herfstvakantie voor alle kinderen om 11.45 uur.
 
Website:
De foto’s van het schoolreisje van groep 1-2 zijn inmiddels op de website geplaatst.
Op www.cbsvossers.basisonderwijsterschelling.nl kunt u lekker rondneuzen en regelmatig nieuwe foto’s en verlagen inzien. De nieuwsbrief wordt hier ook iedere 2 weken op geplaatst.
 
Belangrijke data:
Maandag 21 september: komende 2 weken ouder-kind gesprekken
Dinsdag 22 sept.: schoolzwemmen gr. 3-4
Woensdag 23 sept.: kinderpostzegels voor gr.7-8
Vrijdag 25 sept.: studiedag. Kinderen vrijdag
Dinsdag 29 sept.: schoolzwemmen gr. 3-4
Donderdag 1 okt.: gr. 3-4 met SBB op stap
Donderdag 1 okt.: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 2 okt.: Herfstvakantie begint voor alle kinderen om 11.45 uur!!