Nieuwsbrief 4: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool oktober 2020
 
Zeeliedenherdenking voor de groepen 5-6
Zoals ieder jaar zullen de kinderen van de groepen 5 en 6 weer deelnemen aan de zeeliedenherdenking. We herdenken dit jaar de Terschellinger zeelieden die omgekomen zijn in WO II. Dit doen we op de bunkerstelling de Tiger. De kinderen zullen daar in groepjes verschillende activiteiten gaan doen.
De herdenking op zaterdag 24 oktober zal anders zijn dan andere jaren, zoals alles anders is nu. Er wordt geen herdenkingsdienst in de kerk gehouden en de kinderen zullen geen bloemen leggen.
 
P bone lessen:
Na de vakantie biedt het Stichting muziekonderwijs Terschelling (SMOT) de kinderen van de groepen 5 en 6 P-bone lessen aan. In 5 weken zullen de kinderen leren dit instrument te bespelen. Er wordt nog nagedacht hoe we het resultaat in de 5e les aan de ouders en andere belangstellenden kunnen tonen. Hier hoort u te zijner tijd meer over.
 
Nieuwe Corona maatregelen:
In de bijlage treft u een nieuwe beslisboom aan voor neusverkouden kinderen. Deze is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM door de AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is heel belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze nieuwe beslisboom gaat werken. Er is nu 1 beslisboom voor kinderen  t/m groep 8.
 
Kinderboekenweek:
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar: “En toen”. Afgelopen woensdag, 30 september, was de start dit jaar. Beide scholen zijn afgelopen maandag al met de kinderboekenweek begonnen. Op ’t Jok werd gezocht naar personen uit een boek en op de Vossersschool zijn er opa’s en oma’s geweest die de kinderen kwamen voorlezen. Alle groepen zijn afgelopen week ook naar “Het Behouden Huys” geweest. Allemaal leuke activiteiten in het kader van de kinderboekenweek.
 
Plusklas
Het basisonderwijs op Terschelling heeft 2 plusklassen, voor kinderen die een uitdaging of ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Tijdens de evaluatie van de plusklas meerbegaafden is gebleken dat het aantal leerlingen in deze plusklas na de kerstvakantie beneden de ondergrens van 6 leerlingen zit. Deze groep is dan té klein om op een goede manier te kunnen blijven werken. In overleg met alle 5 de basisscholen is besloten om vanaf januari 2021 te stoppen met deze plusklas. Tot de kerstvakantie zal juf Marianne Bos de kinderen begeleiden en zorgen voor een mooie afronding van deze samenwerking. Mocht in de toekomst blijken dat er wel weer meer leerlingen zijn, die voor deze plusklas in aanmerking komen, dan wordt besproken of de plusklas weer opgestart kan worden. De plusklas praktijk blijft doorgaan, daar zitten voldoende kinderen in. De kinderen die hieraan deelnemen ontmoeten elkaar iedere donderdag in Hoorn. Juf Loes Dijk is de juf van deze plusklas.
 
Herfstvakantie en studiedag:
De herfstvakantie is inmiddels begonnen. De maandag na de herfstvakantie, 19 oktober, hebben de teams een studiedag. De kinderen zijn deze maandag dus nog vrij.
We wensen iedereen een hele fijne valantie en blijf gezond!
 
 
 
 
Inloopochtend
Vrijdag 30 oktober is er weer een inloopochtend. Deze ochtend zijn ouders, grootouders en belangstellenden van harte welkom om op school te komen kijken. Meer informatie hierover krijgt u na de vakantie.
 
Belangrijke data:
Maandag 19 okt.: studiedag team, kinderen vrij
Dinsdag 20 okt.: zwemmen gr. 5-6
Woensdag 21 okt.: gr. 5-6 zeeliedenherdenking
Woensdag 21 okt.: bestuursvergadering
Dinsdag 27 okt.: zwemmen gr. 3-4
Donderdag 29 okt.: groep 5-6 met SBB op stap
Donderdag 29 okt.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit
 
 
  
 
 
Nieuwe leerlingen:
Na de vakantie komen Suus Roos, Marin Wiegman en Fenne Overal oefenen op school. Binnenkort worden ze 4 jaar en dan mogen ze ieder dag komen! Suus, Marin en Fenne we hopen dat jullie een hele leuke, leerzame tijd op de Vossersschool gaan krijgen samen met jullie ouders. 
 
 
Belangrijke data:
Maandag 19 okt.: studiedag team, kinderen vrij
Dinsdag 20 okt. : groep 5-6 zeeliedenherdenking
Dinsdag 20 okt.: zwemmen gr. 5-6
Woensdag 21 okt.: bestuursvergadering
Dinsdag 27 okt.: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 27 okt.: groep 5-6 met SBB op stap
Donderdag 29 okt.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit