Nieuwsbrief 7: CBS ’t Jok en CBS Vossersschool november 2020
 
Van het bestuur:
Gisteravond was de eerste bestuurs- gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vergadering van dit schooljaar.
Er is onder andere gesproken over: de ervaringen van ouders en collega’s over het onderwijs in Corona tijd. De (online) ledenvergadering. Deze ledenvergadering zal nu waarschijnlijk in januari plaats vinden. Er was een vacature in de commissie intern toezicht. Hiervoor heeft marlou Berkenpas zich beschikbaar gesteld. Ze heeft al een aantal vergaderingen bijgewoond.
Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is besproken en goed gekeurd. Deze vindt u in de bijlage. Tenslotte hebben we het nog over de bezetting van de GMR gehad. In de Medezeggenschapsraad (MR) van ’t Jok is volgend schooljaar een vacature. Bij het nieuws van ’t Jok vindt u hier meer informatie over.
 
Websites:
Beide scholen willen meer gebruik gaan maken van de website. Op de site worden de nieuwsbrieven geplaatst, vint u de schoolgids en de kalender. Regelmatig worden er foto’s geplaatst van activiteiten in en/ of buiten de klas. Zo willen we jullie bij het onderwijs betrekken in een tijd, waarin even binnen lopen in de school er niet in zit. Via www.basisonderwijsterschelling.nl kunt u de websites van onze scholen bekijken.
 
Schoolfruit:
Afgelopen week is de eerste levering van het schoolfruit geweest. Deze verliep niet zoals we gehoopt hadden. In plaats van worteltjes werden er enorme winterpenen geleverd. Hier was bijna niet door te komen. Op de woensdag, donderdag en vrijdag is er fruit voor de kinderen.
Komende week krijgen de kinderen meloen, wortels en appels.
 
Nieuws van de politie:
Geachte (ouders van) basisscholieren,
 
De donkere tijd komt er weer aan en dat betekent dat veel van jullie (kinderen) ’s ochtends weer in het donker naar school fietsen. Het is heel erg belangrijk dat jullie als fietsers goed gezien worden en daarom willen wij als Politie Terschelling en Veilig Verkeer Nederland vragen om er voor te zorgen dat de verlichting van de fietsen van jullie (kinderen) goed werkt. We hebben bij alle scholen een sjabloon in gele verf op de straat/stoep gespoten om jullie ook op die manier te vragen het licht op de fiets weer aan te doen in het donker. Denk niet dat als het schemerig wordt “ze zien me wel” want dat is lang niet altijd zo. Je bent in het schemer vaak slecht te zien als fietser en helemaal als je donkere kleding draagt.
Als je zonder licht in het donker fietst kun je door de politie aangesproken worden en je kan dan zelfs een bekeuring krijgen. De politie wil helemaal niet bekeuren maar we willen wel dat jullie met licht op fietsen in het donker! Zorg dat je gezien wordt!
 
Sinterklaas op Terschelling:
Misschien heeft u het al gelezen maar er zal dit jaar geen fysieke intocht van Sinterklaas zijn. Hoe een en ander geregeld gaat worden krijgt u zo snel mogelijk te horen.
 
 
 
  
 
Vacature MR Jok:
Aan het eind van het schooljaar, komt er een vacature vrij binnen de medezeggenschapsraad van onze school.  
We zijn op zoek naar een ouder die deze plek wil innemen.
Wilt u meepraten over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school, dan kunt u zich aanmelden bij Annriette.
Wilt u meer  informatie over wat de MR precies doet dan kunt u contact opnemen met Hanneke Roos.
 
Wennen op school:
Ties Hofman is aan het wennen op school. In januari wordt hij vier en komt dan gezellig alle dagen bij de kinderen van groep 1-2 in de klas. Ties we wensen je een leuke en leerzame tijd op CBS ’t Jok, samen met je ouders.
 
Belangrijke data:
Maandag 23 nov.: meeloop middag voor gr. 8 op VMBO
Dinsdag 24 nov.: meeloop middag voor gr. 8 op VMBO
Dinsdag 24 nov.: zwemmen gr. 5-6
Donderdag 26 nov.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit

 
 

 
 
Week van de mediawijsheid:
Deze week doet groep 7-8 mee aan de week van de mediawijsheid. Dit jaar staat de week in het teken van media en gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van media het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. Waar voel jij je goed bij? Je hebt het zelf in de hand. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.weekvandemediawijsheid.nl.
We spelen een interactief spel middels missies met de kinderen: Mediamasters. Spelenderwijs maken ze kennis met de kansen en de gevaren van media. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. Ze gaan tijdens het spel op missie en helpen personen verder door antwoord te geven op social media vragen. Hier verdienen ze ‘bits’ (soort van punten) mee. Aan het einde van iedere missie wordt het totaal bekend gemaakt en op de finaledag, vrijdag 13 november, weten we hoeveel ‘bits’ we in totaal verdiend hebben.
Ook werken aan extra opdrachten zoals: een podcast maken, een game ontwerpen, een quiz doen, een filmpje maken, ren en scan én het mediamuseum bezoeken. Met het uitvoeren van deze extra opdrachten verdienen ze ook ‘bits’ en die worden fanatiek bij elkaar gespaard!
Mediamasters en de Week van de Mediawijsheid zijn een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, dat met meer dan duizend aangesloten organisaties werkt aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Het netwerk wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet en Koninklijke Bibliotheek. Themamissies en vragen in Mediamasters worden samengesteld uit het aanbod van het netwerk.
 
Thema Vikingen van DaVinci:
Ons DaVinci thema Vikingen komt zo af en toe bijna echt tot leven! Zo hebben we vorige week gewerkt met een echte vis. Neem gerust een kijkje op de website van onze school voor de foto’s van deze les én ook voor foto’s die laten zien hoe wij de kernwaarde ‘vrijheid’ vormgeven in onze groep.
 
Wennen op school
Afgelopen week zijn Hanne Sieperda en Mischa Smith wezen oefenen in groep 1-2. Volgende week komt Ellis de Beer kijken en meedraaien. Hanne, Mischa en Ellis we wensen jullie, samen met jullie ouders, een fijne en leerzame tijd op de Vossersschool toe.
 
Belangrijke data:
Maandag 23 nov.: meeloop middag voor gr. 8 op VMBO
Dinsdag 24 nov.: meeloop middag voor gr. 8 op VMBO
Dinsdag 24 nov.: zwemmen gr. 5-6
Donderdag 26 nov.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit