Nieuwsbrief 


Website:
We willen meer gebruik maken van de website. Op de website staat ook een kopje ouders, hieronder vindt u ook het ouderportaal. Daar kunt u zich aanmelden. In de bijlage treft u  een stappenplan aan om u te registreren. Bij stap 2 wordt gevraagd naar een activiatiecode. De ouders/ verzorgers van de Vossersschool moeten hier Vossers invullen de activatiecode voor de ouders/ verzorgers van ’t Jok is Jok. Op het stappenplan staat ook hoe u de app van schoolsunited kan installeren. Wanneer u deze app download komen nieuwsbrieven, wanneer ze op de site gezet worden, bij u binnen op de telefoon.

/syndeo_data/media/stappenplan_website_inloggen.pdf
 
Schoolfruit:
Op woensdag, donderdag en vrijdag is er fruit voor de kinderen.
Komende week krijgen de kinderen mandarijn, komkommer en appel.
 
Sinterklaas op Terschelling:
De kinderen hebben vorige week de uitzendingen van Terschelling tv in de klassen gekeken. Op beide scholen wordt druk geknutseld, gezongen en getekend over Sinterklaas en zijn pieten. Vrijdag 4 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten de scholen digitaal bezoeken. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 van het eiland zullen vrijdagochtend in een keer worden toegesproken door de Sint. Hierna zullen ze afwisselend de kinderen van de groepen 1 t/m 4 bezoeken. We zijn blij dat de kinderen op deze manier de Sint kunnen ontmoeten en hopen op een leuke ochtend.
 
 
 
 
 
Ouder-Kind gesprekken:
In tegenstelling tot de andere gesprekken zijn de ouder-kind gesprekken voor de kerstvakantie niet verplicht. Wilt u toch een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de juf van uw kind. De leerkracht van uw kind kan ook een afspraak met u maken mocht deze dat nodig vinden.
De gesprekken zullen plaats vinden in de weken van 7 december en 14 december.
 
Crea gr. 8:
Iedere donderdagmiddag regelen de kinderen van groep 8 de crea voor alle kinderen van de school.
Aan de hand van een thema bedenken ze in tweetallen een knutsel. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 mogen zelf kiezen welke knutsel ze willen gaan maken. Om 13.00 uur gaat iedereen naar het lokaal van de knutsel van zijn/ haar keuze en hier wordt dan hard geknutseld onder leiding van de kinderen van groep 8. Natuurlijk zijn de leerkrachten er ter ondersteuning en helpen daar waar nodig is.   

 
Belangrijke data:
Dinsdag 1 dec.: zwemmen gr. 3-4
Vrijdag 4 dec.: Sinterklaas viering
Dinsdag 8 dec.: zwemmen gr. 3-4
Donderdag 10 dec.: Bestuursvergadering
Donderdag 10 dec.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit
 
 Ouder-Kind gesprekken:
De ouder-kind gesprekken voor de kerstvakantie willen we voor een keer niet verplicht stellen. Wilt u toch een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de juf of meester van uw kind. De leerkracht van uw kind kan ook een afspraak met u maken mocht deze dat nodig vinden. De gesprekken zullen plaatsvinden in de weken van 7 december en 14 december
 
Stoomboot:
Vorig weekend zijn er een aantal ouders druk aan klus                      
geweest om de stoomboot weer in het spellokaal op te
zetten. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben hier
afgelopen week, verschillende keren heerlijk op gespeeld.
Bij deze willen we de ouders bedanken die geholpen hebben.
 
 
Belangrijke data:
Maandag 11 dec.: Schoen zetten op school
Dinsdag 1 dec.: Zwemmen gr. 3-4
Vrijdag 4 dec.: Sinterklaas viering
Maandag 7 dec.: Kerstboom zagen
Dinsdag 8 dec.: Zwemmen gr. 3-4
Donderdag 10 dec.: Bestuursvergadering
Donderdag 10 dec.: Nieuwe nieuwsbrief komt uit