Ouderraad


Wat doet de OR?
Op beide scholen functioneert een ouderraad. Deze bestaat uit ouders die samen met medewerkers behulpzaam zijn bij het organiseren van allerlei activiteiten op school. Die jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: ouderavonden, sinterklaasfeest, kerstfeest, laatste schooldag, schoolavond. De activiteiten kunnen ook incidenteel zijn; een sponsoractie, hulp bij een cultureel uitstapje. Bovendien beheert de ouderraad het geld van de ouderbijdrage.

Wanneer vergadert de OR?
De ouderraad vergadert eenmaal per 6 weken.
 

Hoe komt de OR aan het geld voor de activiteiten en wat doet het er mee?
De meeste kosten die de ouderraad maakt voor activiteiten voor de kinderen worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderraad int en beheert deze gelden zelfstandig en legt voor de inkomsten en uitgaven jaarlijks verantwoording af aan de directeur van de school.
Het betalen van een ouderbijdrage is niet verplicht, maar niet betalen zou kunnen inhouden dat uw kind dan niet kan meedoen aan activiteiten die worden georganiseerd door de ouderraad. Het geld van de bijdrage wordt onder andere besteed aan: leesboeken, het Sinterklaasfeest, de kerstviering, schoolreisjes, sport-shirts en het afscheid van groep 8.

Hoe werkt de ouderbijdrage?
Voor CBS 't Jok is de ouderbijdrage een vast bedrag van € 25,00 per jaar per kind. De bedragen worden iedere vijf jaar vastgesteld en eventueel aangepast. Kinderen die gedurende het schooljaar (in groep één of in de andere groepen) instromen, betalen naar evenredigheid. Als een kind, bij verhuizing bijvoorbeeld, tijdens het lopende schooljaar de school verlaat, hebben de ouders recht op teruggave van (een deel) van de kosten.

Voor CBS 't Jok zitten de volgende ouders in de ouderraad:
Hieke de Groot
Anita van der Zijl
Jacoba Cruiming
Marieke Bikowski
Johan Mulder