Vereniging CVPOT

Christelijke Vereniging voor Primair Onderwijs Terschelling (CVPOT) is een vereniging De leden van deze vereniging bepalen het beleid. Bij de aanmelding van hun kind op één van onze twee scholen, kunnen de ouders lid worden van de vereniging. Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de algemene ledenvergadering. De leden hebben uit hun midden een bestuur en een Commissie Intern Toezicht gekozen. Het bestuur staat op enige afstand en de dagelijkse leiding is in handen van een tweehoofdige directie.

Onder de vereniging vallen zowel cbs ’t Jok (61 leerlingen) in Hoorn als cbs Ds. Vossersschool (97 leerlingen) in West-Terschelling. Hiermee zijn beide scholen in hun vestigingsplaats de grootste scholen qua leerlingenaantal.

Vanuit de schoolteams en de ouders is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gekozen. Tenslotte is er op beide scholen ook een Ouderraad.

Kortom een levendige vereniging met veel inbreng van leden en ouders.