Communicatie en Ouders

We vinden een open en eerlijke communicatie erg belangrijk en willen u graag bij alles betrekken wat er op school gebeurt.

Hoe doen wij dit?

  • Regelmatig (iedere 2 weken) verzenden we een nieuwsbrief. We proberen zo veel mogelijk informatie te bundelen.
  • Elk jaar organiseren wij kijkdagen, u bent als ouder dan van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen bij uw kind in de klas.
  • We organiseren 6 keer per jaar, voor elke vakantie, ouder-kind gespreken voor ouders en leerlingen samen. Het dagelijks werk, de behaalde resultaten en de ontwikkeling van leerlingen worden besproken met de leerling, ouders en leerkracht.
  • Aan het begin van het schooljaar houden we voor de ouders een informatieavond. U krijgt dan informatie over de methodes die gebruikt worden en wat er komend schooljaar allemaal gaat gebeuren in de klas van uw kind(eren).
  • Ieder jaar hebben we ook een open Dalton ochtend waarbij alle belangstellende welkom zijn.

Wanneer u een vraag heeft of ergens tegenaan loopt dan hopen we dat u bij ons komt. Willen wij iets met u bespreken dan komen we bij u om een afspraak te maken.