Ouderraad

Wat doet de OR?

Op beide scholen functioneert een ouderraad. Deze bestaat uit ouders die samen met medewerkers behulpzaam zijn bij het organiseren van allerlei activiteiten op school. Die jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: ouderavonden, sinterklaasfeest, kerstfeest, laatste schooldag, kind en ouderdag en schoolavond. De activiteiten kunnen ook incidenteel zijn; de opening van een nieuw gebouw, een sponsoractie, hulp bij een cultureel uitstapje. Bovendien beheert de ouderraad het geld van de ouderbijdrage.

Wanneer vergadert de OR?

De ouderraad vergadert eenmaal per 6 weken.

Het ontvangen en besteden van de ouderbijdrage

De meeste kosten die de ouderraad maakt voor activiteiten voor de leerlingen worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderraad int en beheert deze gelden zelfstandig en legt voor de inkomsten en uitgaven jaarlijks verantwoording af aan de directeur van de school. Het betalen van een ouderbijdrage is vrijwillig/niet verplicht.

Hoe werkt de ouderbijdrage?

Voor CBS 't Jok is de ouderbijdrage een vast bedrag van € 25,00 per jaar per kind. Hiernaast wordt er nog een bijdrage voor de schoolreisjes gevraagd. Aan het einde van het school wordt u middels een brief op de hoogte gesteld om beide bedragen over te maken op de rekening van de ouderraad.

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigt:

 • Op e Riid (met de huifkar naar de Boschplaat);
 • Sinterklaas cadeautjes voor de leerlingen, inhoud voor het schoen zetten, ontbijt en bedankjes voor de Sint en zijn pieten en de schminkster;
 • Een ontbijt per jaar voor de leerlingen;
 • Een attentie voor de leerlingen met Kerst.

Leden ouderraad

 • Hieke Groot
 • Anita van der Zijl
 • Jacoba Cruiming
 • Johan Mulder
 • Esther van Scheppingen
 • Fonsine Bakker
 • Tjitske Bos